Nhà phố tại Thuận An – Bình Dương

Chủ đầu tư: chị Hà (Thuận An-Bình Dương)

Tổng diện tích: 200 m2