Sân vườn nhiệt đới

Dự án: Sân vườn nhiệt đới

Chủ đầu tư: anh Quang (Quận 9)