Bài tập co2 tác dụng với kiềm

     

Bài tập CO2 công dụng với hỗn hợp kiềm

Với bài xích tập CO2 chức năng với dung dịch kiềm Hoá học lớp 11 tất cả đầy đủ cách thức giải, ví dụ như minh họa và bài xích tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập CO2 công dụng với dung dịch kiềm từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập co2 tác dụng với kiềm

*

A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa

1. Việc thuận:

Cho hóa học tham gia hỏi sản phẩm.

- những PTHH của những phản ứng xảy ra

CO2+OH-→HCO3-

CO2+2OH-→CO32-+H2O

Đặt T = nOH- / nCO2 :

+ trường hợp T ≤ 1→ sản xuất muối nhất HCO3-

+ ví như 1 3- với CO32-

+ nếu T ≥ 2→ sản xuất muối tuyệt nhất CO32-

- khẳng định sản phẩm nào được chế tác thành bằng các tính cực hiếm T.

- Nếu chế tác thành tất cả hổn hợp hai muối hay ta giải bằng cách lập hệ PT hoặc sử dụng bảo toàn nguyên tố.

Lưu ý: bao gồm những câu hỏi không thể tính T. Lúc ấy phải phụ thuộc những dữ khiếu nại phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

- hấp thụ CO2 vào NaOH dư (KOH dư) chỉ tạo thành muối trung hòa - nhân chính Na2CO3 (K2CO3)

- dung nạp CO2 vào NaOH chỉ tạo thành muối Na2CO3, kế tiếp thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm thêm kết tủa nữa →Tạo cả hai muối Na2CO3 và NaHCO3

- hóa học hấp thụ vào trong bình NaOH tăng :

m bình tăng = m dd tăng = m hóa học hấp thụ ( CO2 + H2O có thể có )

Hoặc với TH chức năng với Ca(OH)2 , Ba(OH)2:

- hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaCO3

- dung nạp CO2 vào nước vôi trong thấy gồm kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy tất cả kết tủa nữa suy ra gồm sự sinh sản cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

- hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy bao gồm kết tủa, lọc vứt kết tủa rồi làm cho nóng nước thanh lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra gồm sự tạo ra cả CaCO3 với Ca(HCO3)2.

- Sự tăng giảm khối lượng dung dịch: khi cho sản phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2

m bình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = m dung nạp - m kết tủa

m dd bớt = m kết tủa – m dung nạp

Bài 1: Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính m kết tủa thu được?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,2 mol, nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,125 0,25 → 0,125

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,075 →0,075 → 1,5

nCO32- = 0,05mol

Ba2+ + CO32- → BaCO3

0,05 0,05

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g

Bài 2: mang lại 1,344 lít khí CO2 (đktc) kêt nạp hết vào 2 lít hỗn hợp X chứa NaOH 0,04M với Ca(OH)2 0,02M chiếm được m gam kết tủa. Xác minh giá trị của m.

Hướng dẫn:

nCO2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol;

nNaOH = 0,04.2 = 0,08 mol; nCa(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol ; nOH- = 0,08 + 0,04.2 = 0,16 mol

T= nOH-/nCO2 = 0,16/0,06 = 8/3 ⇒ tạo thành muối CO2-

Phương trình phản bội ứng:

CO2 + OH- → CO32-

0,06 0,06 mol

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

0,04 0,04 0,04 mol

Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,04.100 = 4 gam

*

Bài 3: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M cùng NaOH 0,3 M nhận được m (g) kết tủa với dd Y. Cô cạn dd Y chiếm được m’( g) hóa học rắn khan. Tìm m với m’ ?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,15 mol, nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,105 0,21 → 0,105

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,045 → 0,045 → 0,09

nCO32- = 0,06mol

Ca2+ + CO32- → CaCO3

0,06 0,06 0,06

⇒ m↓ = 6g

Dd ⇒ mcrắn = 0,09 . 84 = 7,56g

2. Câu hỏi nghịch:

VD: cho x mol CO2 tác dụng với a mol OH- chế tạo thành b kết tủa ( b mol muối trung hòa). Tìm quý giá x biết a, b.

Giải: Với vấn đề này thì họ chú ý đến giá trị a, b.

- giả dụ a = 2b thì việc rất đơn giản và dễ dàng x = b

- giả dụ a > 2b thì bài toán hoàn toàn có thể có 2 đáp số vì xẩy ra 2 trường thích hợp

+ Trường vừa lòng 1: OH- dư, tức là chỉ xảy ra phản ứng (2) Vậy x= b

+ Trường hòa hợp 2: Xảy ra cả hai phản ứng (1), (2): Vậy x= a – b

Ví dụ minh họa

Bài 1: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M chiếm được 6g kết tủa. Lọc kết tủa nấu nóng dd lại thấy bao gồm kết tủa nữa. Search V?

Hướng dẫn:

Dd sau bội nghịch ứng ↓ ⇒ bao gồm Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca 0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2 ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,04 mol

nCO2= nCaCO3 + 2. NCa(HCO3)2 = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 l

Bài 2: mang lại V lít CO2 ( đktc) tác dụng 500ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M tạo nên thành 10 gam kết tủa . Tính giá trị của V?

Hướng dẫn:

nOH- = 0,25 mol

nCaCO3 = 0,1 mol

TH1: nCO2 = n↓ = 0,1 mol

Thể tích CO2 tham gia phản ứng là: V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

TH2: nCaCO3 Ca(OH)2 ⇒ chế tác thành 2 muối của CO32- với HCO3-

nCO2 = 0,25 – 0,1 = 0,15 ⇒ V = 3,36 lit

Vậy giá trị của V là 2,24 lít hoặc 3,36 lít

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng lạ xảy ra:

A. tất cả kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng cao qua một cực đại rồi tiếp nối tan trở về hết.

B. Một thời gian mới bao gồm kết tủa, lượng kết tủa tăng đột biến qua một cực lớn rồi lại giảm.

C. tất cả kết tủa ngay, tuy nhiên kết tủa tan trở lại ngay sau khoản thời gian xuất hiện.

D. tất cả kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng mạnh đến một cực hiếm không đổi.

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 2: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong bao gồm chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối nhận được sau phản nghịch ứng gồm?

A. Chỉ có CaCO3

B. Chỉ tất cả Ca(HCO3)2

C. Cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

D. không có cả 2 hóa học CaCO3 với Ca(HCO3)2

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,5/0,1 = 5 ⇒ chỉ chế tạo ra muối của CO32-

Bài 3: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A.

Xem thêm: Hình Ảnh Chờ Đợi Tin Nhắn Của Ai Đó Là Một Cảm Giác Khó Tả, Top 19 Ảnh Chờ Đợi Tin Nhắn Mới Nhất 2022

1g. B. 1,5g C. 2g D. 2,5g

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,04/0,03 = 4/3 ⇒ tạo nên 2 muối: Ca(HCO3)2 x mol và CaCO3 y mol

Ta có: x + 2y = 0,03 mol với x + y = 0,02 mol ⇒ x= 0,01 cùng y = 0,01⇒ m =0,01.100 =1g

Bài 4: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml các thành phần hỗn hợp dung dịch bao gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ trọn vẹn thấy tạo ra m gam kết tủa. Tính m

A.19,7g B. 14,775g. C. 23,64g D. 16,745g

Lời giải:

Đáp án: B

T = 0,25/0,1 = 2,5 ⇒ chế tạo ra muối của CO32- ⇒ nCO32- = 0,1 mol; nBa2+ = 0,075 mol ⇒mBaCO3 = 0,075. 197 = 14,775 gam

Bài 5: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 chiếm được 6g kết tủa. Lọc kết tủa làm cho nóng dd lại thấy có 4 gam kết tủa nữa. Quý hiếm của V là:

A. 2,24 lít B. 2,688 lít C.6,72 lít D. 10,08 lít

Lời giải:

Đáp án: B

CO2 công dụng với Ca(OH)2 tạo thành 2 nhiều loại muối là CaCO3 cùng Ca(HCO3)2 ; nCaCO3 = 0,06 mol ; nCa(HCO3)2 = 0,04 mol ⇒ nCO2 = 0,06 + 0,04.2 = 0,12 mol ⇒ V = 2,688 lít

Bài 6: Hấp thụ hoàn toàn 27,552 lít (đktc) CO2 vào m gam dd Ba(OH)2 34,2%, phản ứng hoàn toàn thu được 175,33 gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1060 B. 265 C. 530 D. 2120

Lời giải:

Đáp án: C

nCO2 = 27,552/22,4 = 1,23 mol; n↓ = 175,33/197 = 0,89 mol; nOH- = nCO2 + n↓ = 1,23 + 0,89 = 2,12 mol; nBa(OH)2 = 2,12/2 = 1,06 mol ⇒ mdd = 1,06.171.100/34,2 = 530 gam.

*

Bài 7: A là hh khí gồm CO2 , SO2. DA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd nhận được m (g) muối bột khan. Tìm kiếm m theo a?

A. 80a B. 105a C.

Xem thêm: " Người Đẹp Và Quái Vật Tiếng Anh, Người Đẹp Và Quái Thú

94a D. 103a

Lời giải:

Đáp án: B

điện thoại tư vấn CT chung của 2 oxit MO2 → MMO2 = 54 ⇒ M = 22

PP nối tiếp

MO2 + 2NaOH → Na2MO3 + H2O

0,75a 1,5a → 0,75a

MO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

0,25a → 0,25a

Sau bội phản ứng

⇒ m = 0,5a . (46 + 22 + 48) + 0,5a . (24+22+48) = 105a

Bài 8: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X bao gồm Ba(OH)2 1M với NaOH 1M. Sau phản nghịch ứng chiếm được 19,7 gam kết tủa. Quý hiếm của V là