By the age of dùng thì gì

     

Trong tiếp xúc tiếng anh có nhiều mẫu câu hay các từ có rất nhiều nghĩa khác nhau khi đặt nó vào những ngữ cãnh không giống nhau. Nội dung bài viết hôm nay shop chúng tôi giới thiệu một các từ rất thường dùng và dễ dẫn đến nhầm lẫn trong tiếng anh sẽ là ” By the time”. Vậy by the time là gì? Ý nghĩa, kết cấu và giải pháp dùng trong giờ anh.

Bạn đang xem: By the age of dùng thì gì

Bạn đã xem: By the age of cần sử dụng thì gì

By the time là gì?

By the time là một trong những liên từ chỉ thời gian, tùy vào cấu trúc câu, tùy theo ngữ cảnh mà lại có ý nghĩa khác nhau như : trước khi, (vào) lúc/ khi/ vào thời điểm mà…

Các thì đi với by the time?

Dùng với lúc này đơn:

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai trả thành)( ở chỗ này by the time được dùng với thì hiện tại đơn cùng với nghĩa Khi…; Lúc…; Vào thời điểm mà…; trong khi…

Cấu trúc này được điện thoại tư vấn là mệnh đề thời hạn mang nghĩa tương lai. Dùng làm diễn tả: vào tương lai, thời điểm một vấn đề (S1 + V1) nào đó đã xảy ra thì một vụ việc khác (S2 + V2) xảy ra/ dứt rồi.

Xem thêm: Em Hãy Kể Lại Một Câu Chuyện Về Một Người Biết Tự Chủ, Trả Lời Câu 2 Trang 8

Ví dụ:By the time I arrive, he will have already left.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 12: Nghị Luận Về Đam Mê, Nlxh: Cháy Với Đam Mê

(Lúc tôi đến, anh ta sẽ rời đi rồi.)


*

By the time I arrive, he will have already left

Dùng với thì quá khứ 1-1 hay quá khứ hoàn thành

By the time S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành)S2 + V2 (quá khứ trả thành) + by the time + S1 + V1 (quá khứ đơn)

Dùng nhằm diễn tả: Trong quá khứ, trước khi một vấn đề (S1 + V1) nào kia đã xẩy ra thì một vụ việc khác (S2 + V2) đã xảy ra rồi.

Ví dụ:

By the time He went to my home, he had gone khổng lồ the museum.(Khi anh ấy đến nhà của tôi thì anh ấy đang đi vào nhà bảo tàng rồi)


*

By the time He went lớn my home, he had gone lớn the museum

Phân biệt “by the time” cùng “when”

The sun will be setting when I get home.( mặt trời đã mọc lúc tôi về mang lại nhà)FUTURE PERFECTFUTURE PERFECTThe sun will have set by the time I get home.( phương diện trời vẫn lặn lúc tôi về cho nhà.)~The sun will have set when I get home. ( khía cạnh trời vẫn lặn khi tôi về nhà.)PRESENT (ROUTINE)PRESENT (ROUTINEThe sun has already set by the time I get home everyday.( mặt trời sẽ lặn lúc tôi về công ty mỗi ngày.)The sun sets when I get home. (this time of year)(Mặt trời lặn khi tôi về nhà. (thời gian này của năm)PASTPASTThe sun had already set by the time I got home. (single or multiple events)( khía cạnh trời vẫn lặn lúc tôi về mang lại nhà. (một hoặc những sự kiện)The sun had already set when I got home. (single or multiple events)( mặt trời đã lặn lúc tôi về nhà. (một hoặc nhiều sự kiện)

Bài tập sử dụng cấu trúc câu by the time là gì?

1. Complete the sentence with a future progressive or perfect verb tense.( kết thúc các câu sau ử dụng hễ từ vào ngoặc)