C4H8O Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo

     

Đồng phân của một hóa học hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân đội chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích mục đích giúp các em học sinh viết đầy đủ số đồng phân của C4H8O và gọi tên đúng các đồng phân của C4H8O tương ứng.
Bạn đang xem: C4h8o có bao nhiêu công thức cấu tạo

Công thức cấu trúc của C4H8O và call tên | Đồng phân của C4H8O và điện thoại tư vấn tên

Ứng với bí quyết phân tử C4H8O thì chất hoàn toàn có thể là anđehit hoặc xeton

A. Anđehit C4H8O

Anđehit C4H8O có 2 đồng phân anđehit, cố thể

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
CH3- CH2– CH2– CHOButanal
*
CH3– CH(CH3)CHO2 – metylpropanal

*

B. Xeton C4H8O

C4H8O có 1 đồng phân xeton, nắm thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
CH3– CH2– co – CH3Butan – 2 - on

Vậy ứng với công thức phân tử C4H8O thì chất có 3 đồng phân, rất có thể là anđehit hoặc xeton.


1709
sở hữu tài liệu
« Trang trước
Chia sẻ
Trang sau »

Nội dung bài viết

Có thể các bạn quan tâm


Bài viết tất cả lượt coi cao


Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
Bài viết new nhất
*

*

Tiếp tục sử dụng web!
*

đề xuất nhiều kĩ năng hơn với tiện ích VietJack. Hỏi đáp miễn mức giá với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.
coi bằng app tiếp tục sử dụng web!


Xem thêm: Anh Với Tôi Đôi Người Xa Lạ, Hết Mùa Hạ Ta Trở Thành Người Yêu

Đăng nhập vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
tài khoản Google
bạn có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
lưu giữ mật khẩu
bạn quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký kết ngay
Đăng ký kết vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
Đăng ký kết
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục tài khoản
×
phục sinh


Xem thêm: Thất Bại Trong Học Tập Ở Sinh Viên Năm Nhất, Dạy Học Sinh Học Từ Những Trải Nghiệm Thất Bại

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập ngay