Tổng Hợp Lý Thuyết Cao M(Oh)2 Caco3 Ca(Hco3)2 Caso Là Chất Gì? Tính Chất Ứng Dụng Và Điều Chế Hợp Chất Kiềm Thổ Hóa Học Lớp 12

     

CaO M(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaSO là hóa học gì? Tính chất, áp dụng và điều chế hợp chất kiềm thổ

I. CaO (Canxi oxit) Vôi sống có đặc thù gì?

♦ Tác dụng với nước, tỏa nhiệt : CaO + H2O → Ca(OH)2 không nhiều tan. 

♦ Với axit : CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O 

♦ với oxit axit : CaO + CO2 → CaCO3 ( vôi bị tiêu diệt ) 

II. đầy đủ hiđroxit M(OH)2 của các kim loại kiềm thổ: 

1) Tính chất của M(OH)2

♦ những hiđroxit M(OH)2 khan đa số ở dạng color trắng. 

♦ Tính tan: Be(OH)2; Mg(OH)2 rất không nhiều tan trong nước. 

Ca(OH)2 tương đối không nhiều tan ( 0,12g/100g H2O). 

những hiđroxit còn lại tan nhiều trong nước. 

♦ Độ bền sức nóng của hiđroxit tăng tự Be→Ba: Mg(OH)2 mất nước làm việc 1500C; Ba(OH)2 mất nước ở 10000C tạo thành thành oxit. 

♦ Tính bazơ: Be(OH)2 là bazơ vô cùng yếu, Mg(OH)2 là bazơ trung bình, Ca(OH)2; Ba(OH)2; Sr(OH)2 là bazơ mạnh. 

Ca(OH)2 Canxi hidroxit : Vôi tôi

 + Ít chảy trong nước : Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH– 

 + với axít : Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O 

 + cùng với oxit axit : Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

 + cùng với d2 muối : Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH 

2) Ứng dụng của M(OH)2

♦ Hợp chất hidroxit kim loại kiềm thổ Ca(OH)2 ứng dụng rộng thoải mái hơn cả :trộn vữa xây nhà, khử chua đất trồng, sản xuất cloruavôi dùng để làm tẩy trắng và khử trùng. 

 

III. CANXICACBONAT (CaCO3) VÀ can xi HIDRO CACBONAT (CaHCO3) là chất gì?

 

CaCO3 : canxi cacbonat

Ca(HCO3)2 : can xi hidro cacbonat

Với nước 

Canxi cacbonat là chất rắn màu sắc trắng, không tan trong nước.


Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết cao m(oh)2 caco3 ca(hco3)2 caso là chất gì? tính chất ứng dụng và điều chế hợp chất kiềm thổ hóa học lớp 12


Xem thêm: Miêu Tả Phòng Khách Nhà Em Bằng Tiếng Anh, Miêu Tả Phòng Khách Bằng Tiếng Anh Ngắn GọnXem thêm: Viết Đoạn Văn Về Tầm Quan Trọng Của Tiếng Anh Viết Bằng Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh

Mà lại tan vào amoniclorua:

CaCO3 + 2NH4Cl $xrightarrowt^0$ CaCl2 + 2NH3↑ + H2O + CO2↑

Tan trong nước:

Ca(HCO3)2→ Ca2+ + 2HCO3–

Với bazo mạnh

Không phản nghịch ứng


Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Nhiệt phân

CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2+H2O

Ca(HCO3)2+2HCl→CaCl2+2CO2+2H2O 

⇒ lưỡng tính

Phản ứng thương lượng CO32, PO43

Không 

Ca2+ + CO32– → CaCO3↓ (trắng)

3Ca + 2PO43– → Ca3(PO4)2 ↓(trắng)

Với CO2 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

không tung tan

Chiều thuận : lý giải sự xâm thực của nước mưa so với đá vôi chế tạo hang động.

Chiều nghịch : phân tích và lý giải sự chế tạo ra thành thạch nhũ trong hang động.

 

VI. CANXISUNFAT (CaSO4) là hóa học gì?

1) Tính chất của CaSO4 

♦ Là chất rắn white color tan ít trong nước ( nghỉ ngơi 250C tan 0,15g/100g H2O). 

♦ phụ thuộc vào lượng nước kết tinh trong muối hạt sunfat, ta tất cả 3 loại: 

+ CaSO4.2H2O : thạch cao sinh sống trong tự nhiên, bền ở ánh sáng thường. 

+ CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O : thạch cao nung ( hemihiđrat) 

CaSO4.2H2O → CaSO4.0,5H2O + 1,5H2O (1250C) 

♦ Đun nóng 2000C; thạch cao nung thành thạch cao khan. (CaSO4) 

CaSO4.0,5H2O → CaSO4 + 0,5H2O (2000C) 

♦ CaSO4: không tan vào nước, không tính năng với nước, chỉ phân bỏ ở ánh nắng mặt trời rất cao. 

2CaSO4 → 2CaO + 2SO2 + O2 ( 9600C)

2) CaSO có ứng cần sử dụng gì?

♦ Thạch cao nung có thể kết hợp với nước tao thành thạch cao sống và khi đông cứng thì co và giãn thể tích, vì vậy thạch cao rất ăn uống khuôn. Thạch cao nung hay được đúc tượng, đúc những mẫu cụ thể tinh vi dùng trang trí nội thất, làm cho phấn viết bảng, bó bột lúc gãy xương…