Các Công Việc Tình Nguyện Bằng Tiếng Anh

     

Bài viết phía dẫn biện pháp học và biện pháp giải bài xích tập của phần speaking về chủ đề các bước tình nguyện, một chủ điểm rất đáng để quan chổ chính giữa trong lịch trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, kết cấu cần nhớ cùng tham khảo gợi nhắc giải bài xích tập dưới đây.


*

I. Trường đoản cú vựng

be fired (v)<"faiəd>: bịphạtbehave (v): cưxửbend (v) : uốn nắn cong, cúi xuốngcare (n): sựchăm sóc

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

tie … khổng lồ …(v) buộc, cột … vào …

III. Chỉ dẫn giải bài xích tập

Task 1.Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm câu hỏi theo cặp. đưa ra quyết định của các hoạt động sau trên đây là quá trình tình nguyện.)

Taking part in an excursion (Tham gia một cuộc du ngoạn)Helping people in remote or mountainous areas (Giúp tín đồ dân nghỉ ngơi vùng xa tít hẻo lánh hoặc vùng cao)Giving care và comfort to the poor and the sick (Chăm sóc cho người nghèo và dịch nhân)Participating in an English speaking club (Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh)Providing education for disadvantaged children (Dạy học cho trẻ khuyết tật)Joining the Green Saturday Movement (Tham gia vào phong trào thứ bảy xanh)

Các hoạt dộng là các bước tình nguyện:

1. Helping people in remote or mountainous areas.2. Giving care & comfort lớn the poor and the sick3. Providing education for disadvantaged children.4. Joining the Green Saturday Movement.

Bạn đang xem: Các công việc tình nguyện bằng tiếng anh

Task 2.Work in pairs. Practise the dialogue & then make similar conversations, using the activities that follow.

Xem thêm: Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 1, Đề Thi Nói Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 9

(Làm việc theo cập. Thực hành thực tế đối thoại và sau đó thực hiện một cuộc đối thoại tương tự, bằng cách sử dụng các vận động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?B: We"re helping people in mountainous areas.A: What exactly are you doing?B: We"re teaching the children to read và write.A: do you enjoy the work?B: Yes, I like helping people.

Xem thêm: Top 2 Bài Văn Tả Hình Ảnh Mẹ Lúc Em Bị Ốm Hay Nhất, Tả Hình Ảnh Mẹ Lúc Em Bị Ốm (5 Bài)

Your activities

What exacly you are doing

Helping people in moutainous areas (Giúp đỡ bạn vùng núi)Helping old or sick people (giúp đỡ người bệnh)Helping disadvantaged or handicapped children (Giúp đỡ tín đồ khuyết tật và trẻ nhỏ tàn tật)Taking care of war invalids and the families of martyrs. (Chăm sóc mến bình và gia đình của liêt sỹ)Taking part in directing the traffic (Tham gia điều tiết giao thông)Teaching the children khổng lồ read & write (Dạy trẻ nhỏ đọc và viết)Giving them money (Quyên góp tiền)Playing games with them (Chơi trò nghịch với họ)Listening to their problems. (Lắng nghe vụ việc của họ)Cleaning up their houses (Dọn dẹp công trình của họ)Doing their shopping (Đi chợ đến họ)Cooking meals (Nấu bữa ăn)Taking them to places of interest (Đưa họ tới những nơi chúng ta thích)Directing vehicles at the intersections (Chỉ hướng cho các phương luôn thể ở bửa tư)Helping old people and young children to cross the road. (giúp đỡ bạn già và trẻ nhỏ qua đường)

Task 3.Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and usually vị to help people.

(Làm vấn đề theo nhóm. Nói tới một giao diện công việc bạn bè tình nguyện viên của khách hàng thường làm để giúp đỡ mọi người.)

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children to lớn read và write. We enjoy the work very much because we lượt thích helping people.2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children lớn read và write, listen lớn their problems. Play games with them và take them lớn places of interest.