Các dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10

     

Spinning Đang cài đặt tài liệu...
tải file .null
cài đặt file Word
cài đặt file PDF
Tài liệu này miễn phí tải xuống

Xem hướng dẫn


0 các bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
Tổng hợp các dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 năm 2020 phần 1
*
0

5 - Rất bổ ích 0


4 - xuất sắc 0


3 - trung bình 0


2 - Tạm gật đầu 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


Th vi

n đ thi – Th vi

n đ ki

m tra online hot nh t

ư

ư

Tóm t

t lý thuy t:

ế

1. Khái ni

m bài bác toán

- việc là m t vi

c nào đó mà con ng

i mu n máy tính xách tay th c hi

n.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10

ườ

- những y u t

c

a m t bài toán:

ế

ố ủ

+ Input: tin tức đã bi

t, thông tin đ a vào đồ vật tính.

ế

ư

+ Output: tin tức c

n tìm, thông tin l

y ra t

máy tính.

- Ví d : việc tìm

c phổ biến l

n nh t c

a 2 s

nguyên d

ng, lúc đó:

ướ

ươ

+ Input: nhì s

nguyên d

ng A, B.

ươ

+ Output:

c bình thường l

n nh t c

a A và B

ướ

2. Khái ni

m thu t toán

a) Khái ni

m

Thu t toán là một dãy h u h n các thao tác đ

c s

p x p. Theo 1 trình t

xác đ nh

ượ

ế

sao cho sau thời điểm th c hi

n dãy thao tác làm việc

y, t

input đầu vào c

a bài bác toán, ta nh n đ

c

ượ

Output c

n tìm.

Xem thêm: Trên Hang Đá Dưới Hang Đá - Giữa Có Con Cá Thờn Bơn Là Gì

b) Bi

u di

n thu t toán

- S d ng phương pháp li

t kê: nêu ra tu n t

các làm việc c

n ti

n hành.

ử ụ

ế

- S d ng s

đ kh i đ tế bào t

thu t toán.

ử ụ

ơ ồ

c) các tính ch t c

a thu t toán

- Tính d ng: thu t toán ph i k t thúc sau 1 s

h u h n l

n th c hi

n các thao

ế

ố ữ

tác.

- Tính xác đ nh: sau thời điểm th c hi

n 1 làm việc thì ho c là thu t toán k t thúc ho c

ế

là gồm đúng 1 thao tác xác đ nh đ đ

c th c hi

n ti

p theo.

Xem thêm: Liên Khúc Băng Rồng Xanh Che, Nhạc Chế Gõ Bo ( Băng Đảng Rồng Xanh) By Long Bo

ể ượ

ế

- Tính đúng đ n: sau thời điểm thu t toán k t thúc, ta ph i nh n đ

c output đầu ra c

n tìm.

ế

ượ

Trang ch

:

Thuật toán gồm những tính chất nào bên dưới đây?


Tổng hợp những dạng bài xích tập thuật toán tin học tập lớp 10 năm 2020 phần 1