CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

     

Trong thực tế, khi mua thực phẩm đóng góp hộp các em thường bắt gặp trên nhãn tất cả ghi hàm lượng, thực chất đó đó là các nguyên tố hoá học, những nguyên tố hoá học tập này chính là tập hợp các nguyên tử cùng loại.

Bạn đang xem: Các nguyên tố hóa học


Vậy những nguyên tố hoá học tập là gì, tất cả ký hiệu như thế nào và nguyên tử khối của chúng bằng bao nhiêu? bọn họ cùng kiếm tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé.

I. Yếu tắc hoá học là gì?

- Định nghĩa: Nguyên tố hoá học tập là tập hợp những nguyên tử cùng loại gồm cùng số phân tử proton trong hạt nhân. Số proton trong hạt nhân là đặc trưng của nguyên tố.

Xem thêm: Quan Niệm Sống Nhàn Của Giới Trẻ Hiện Nay (4 Mẫu), Từ Chữ Nhàn, Bàn Về Quan Niệm Sống Nhàn Hiện Nay

- những nguyên tử thuộc thuộc 1 nhân tố hoá học tập có đặc điểm hoá học như nhau

II. Cam kết hiệu hoá học của các nguyên tố

- mỗi nguyên tố hoá học thường được màn biểu diễn ngắn gọn bằng 1 hoặc 2 vần âm (chữ chiếc đầu viết hoa), gọi là ký kết hiệu hoá học của nguyên tố, ví dụ:

 Ký hiệu hoá học của nguyên tố Hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca, yếu tắc Cacbon là C,...

- Theo quy ước, mỗi ký hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của yếu tố đó, ví dụ: ý muốn chỉ 2 nguyên tử của Hidro ta viết 2H.

Xem thêm: Link Dọa Ma Giật Mình 2021, Những Ứng Dụng Dọa Ma, Troll Bạn Bè Hay Nhất

* Bảng ký kết hiệu hoá học những nguyên tố tiếng Anh với Tiếng Việt

 Tên giờ đồng hồ Anh Tên giờ Việt Ký hiệu nguyên tố Số proton
actiniumactiniAc89
americiumamericiAm95
stibiumantimonSb51
argonumagonAr18
arsenicumasenAs33
astatiumastatinAt85
baryumbariBa56
berkeliumberkeliBk97
berylliumberylliBe4
bismuthumbitmutBi83
bohriumbohriBh107
borumboB5
bromumbrômBr35
carboneumcacbonC6
ceriumxeriCe58
caesiumxêziCs55
stannumthiếcSn50
curiumcuriumCm96
darmstadtiumdarmstadtiDs110
kaliumkaliK19
dubniumdubniDb105
nitrogeniumnitơN7
dysprosiumdysprosiDy66
einsteiniumeinsteiniEs99
erbiumerbiEr68
europiumeuropiEu63
fermiumfermiFm100
fluorumfloF9
phosphorusphốtphoP15
franciumfranxiFr87
gadoliniumgadoliniGd64
galliumgalliGa31
germaniumgermaniGe32
hafniumhafniHf72
hassiumhassiHs108
heliumheliHe2
aluminiumnhômAl13
holmiumholmiHo67
magnesiummagiêMg12
chlorumcloCl17
chromiumcromCr24
indiumindiIn49
iridiumiridiIr77
iodumiốtI53
cadmiumcadmiCd48
californiumcaliforniCf98
cobaltumcobanCo27
kryptonkryptonKr36
siliciumsilicSi14
oxygeniumôxyO8
lanthanumlantanLa57
laurentiumlawrenciLr103
lithiumlitiLi3
lutetiumlutetiLu71
manganummanganMn25
cuprumđồngCu29
meitneriummeitneriMt109
mendeleviummendeleviMd101
molybdaenummolypdenMo42
neodymiumneodymiNd60
neonneonNe10
neptuniumneptuniNp93
niccolumnikenNi28
niobiumniobiNb41
nobeliumnobeliNo102
plumbumchìPb82
osmiumosmiOs76
palladiumpaladiPd46
platinumbạch kimPt78
plutoniumplutoniPu94
poloniumpoloniPo84
praseodymiumpraseodymiPr59
promethiumpromethiPm61
protactiniumprotactiniPa91
radiumradiRa88
radonradonRn86
rheniumrheniRe75
rhodiumrhodiRh45
roentgeniumroentgeniRg111
hydrargyrumthủy ngânHg80
rubidiumrubidiRb37
rutheniumrutheniRu44
rutherfordiumrutherfordiRf104
samariumsamariSm62
seaborgiumseaborgiSg106
seleniumselenSe34
sulphurlưu huỳnhS16
scandiumscandiSc21
natriumnatriNa11
strontiumstrontiSr38
argentumbạcAg47
tantalumtantaliTa73
technetiumtecnetiTc43
telluriumteluaTe52
terbiumterbiTb65
thalliumtaliTl81
thoriumthoriTh90
thuliumthuliTm69
titaniumtitanTi22
uraniumuraniU92
vanadiumvanadiV23
calciumcanxiCa20
hydrogeniumhiđrôH1
wolframiumvolframW74
xenonxenonXe54
ytterbiumytterbiYb70
yttriumyttriY39
zincumkẽmZn30
zirconiumzirconiZr40
aurumvàngAu79
ferrumsắtFe26

*

III. Nguyên tử khối của nguyên tố hoá học

- Nguyên tử có khối lượng vô thuộc bé, nếu như tính bằng gam thì số trị vượt nhỏ

- cân nặng nguyên tử C bằng 1,9926.10-23 g

- Quy ước: mang 1/12 trọng lượng nguyên tử C làm solo vị trọng lượng nguyên tử call là đơn vị chức năng cacbon (đvC), kí hiệu là u

- Dựa theo đơn vị chức năng này để tính trọng lượng nguyên tử

- Nguyên tử khối là trọng lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

- rất có thể so sánh độ nặng dịu giữa các nguyên tố bằng vấn đề lập tỉ số giữa các nguyên tử khối:

 ° Nếu lớn hơn 1: nặng nề hơn

 ° Nếu nhỏ hơn 1: nhẹ hơn

 ° Nếu bởi 1: bằng nhau

* Ví dụ: Giữa nguyên tử oxi với photpho, nguyên tử nào nhẹ hơn:

 Ta lập tỉ số

*
 lần nguyên tử cacbon (C)

 - nhẹ hơn bằng

*
 lần nguyên tử lưu giữ huỳnh(S)

 - nhẹ hơn bằng 

*
lần nguyên tử nhôm (Al)

Bài 6 trang đôi mươi SGK hoá 8: Nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X ở trong nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nhân tố đó.

* giải thuật bài 6 trang trăng tròn SGK hoá 8: 

- Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

- Vậy X là nhân tố silic (Si)

Bài 7 trang 20 SGK hoá 8:  a) Theo giá bán trị khối lượng tính bởi gam của nguyên tử cacbon mang lại trong bài bác học, hãy tính coi một đơn vị chức năng cacbon khớp ứng với từng nào gam?