CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH LỚP 6

     

Những bạn học viên lớp 6 của depsangtrong.com ơi! bước chân vào lớp nền của rất nhiều năm cấp Hai, các bạn có thấy bỡ ngỡ nhiều không? Admin thời trước sợ tốt nhất là môn giờ Anh đấy, vì phải học nhiều thì rất khó khăn nhớ. Thấu hiểu nỗi ngạc nhiên của chúng ta khi học Tiếng Anh, đặc biệt là học thì, Admin depsangtrong.com sẽ tổng phù hợp ngay các thì trong giờ đồng hồ Anh lớp 6, giúp chúng ta ôn tập giỏi hơn nhé!

*
Các thì trong tiếng Anh lớp 6
1. Các thì trong tiếng Anh lớp 6: Thì hiện tại đơn2.Các thì trong tiếng Anh lớp 6: Thì hiện tại tiếp diễn3. Ngữ pháp khác trong giờ đồng hồ Anh lớp 6

1. Các thì trong tiếng Anh lớp 6: Thì hiện tại đơn

1.1. Giải pháp dùng

Diễn tả một thói quen hoặc một việc lặp đi tái diễn nhiều lần.Diễn tả một thực sự hiển nhiên hoặc một chân lý.Diễn tả chứng trạng ở hiện nay tại.Diễn tả kế hoạch cố định theo thời hạn biểu, định kỳ trình giao thông hoặc lịch phát sóng.Sử dụng trong câu đk loại I.Sử dụng vào một số cấu trúc khác.

Bạn đang xem: Các thì trong tiếng anh lớp 6

1.2. Công thức

Khẳng định


Động từ bỏ “tobe” : S + am/is/are + …

Ví dụ 1: Alasx is a student.

Ví dụ 2: They are beautiful.

Động từ thường: S + V(s/es) + …

Ví dụ 1: I live in a house.

Ví dụ 2: He goes lớn school at 7.00 am.

Phủ định

Động từ bỏ “tobe”: S + am/is/are + not +… (Note: is not = isn’t, are not = aren’t)

Ví dụ 1: I am not a student.

Ví dụ 2: She isn’t at home.

Động từ bỏ thường: S + do/ does + not + V(nguyên thể) (Note: vì chưng not = don’t, does not = doesn’t)

Ví dụ 1: I don’t live in a house.

Ví dụ 2: He doesn’t go to school at 7.00 am.

Nghi vấn

Yes/ No question

 Am/Is/Are (not) + S + …? – Yes, S + am/is/are; No, S + am/is/are + not.

Ví dụ: Are you a doctor? Yes, I am/ No, I am not.

Do/ Does (not) + S + V (nguyên mẫu)? – Yes, S + do/does; No, S + don’t/doesn’t.

Ví dụ: vị they live in a house? Yes, they do/ No, they don’t.

Wh – questions

Wh + am/is/are (not) + S +…?

Ví dụ: Who is she?

Wh + do/does (not) + S + V(nguyên mẫu)?

Ví dụ: What does she cook for breakfast?

Lưu ý: biện pháp thêm s/es vào cồn từ vào câu xác định khi công ty ngữ là số ít

Thêm S vào phần đông đằng sau những động từ: live – lives, play – plays, want – wants, work – works…Thêm ES khi chú ý thấy những động trường đoản cú được hoàn thành bằng: o, s, z, x, ch, sh (Ông Sáu Zà Chạy xe cộ SH): go – goes, watch – watches, miss – misses…Chuyển Y thành IE thêm S vào sau các động từ xong xuôi bởi một phụ âm + y: fly – flies, study – studies,…Động từ bỏ bất quy tắc: have – has

1.3. Tín hiệu nhận biết:

Thường đi cùng với các trạng tự chỉ tần suất như: always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung)…

Ví dụ: My friend always stay up late khổng lồ study.

Các trạng tự chỉ thời gian như: Every day, every week, every month, in the + buổi, on the + thứ, at + giờ

Ví dụ: I eat “Banh trang tron” every day.

Once/ Twice/ three times/ four times…a day/a week/month/year…(một lần/hai lần/ba lần/bốn lần…trong 1 ngày/tuần/tháng/năm…)

Ví dụ: I visit my grandparents once a year in summer.

2.Các thì trong tiếng Anh lớp 6: Thì lúc này tiếp diễn

2.1. Giải pháp dùng

Diễn tả hành động đang ra mắt tại thời điểm nói.

Ví dụ: She is going khổng lồ museum at the moment.


Dùng để mô tả hành cồn sẽ xảy ra sau đây theo planer đã định trước.

Ví dụ: We are flying to Tokyo tomorrow.

Xem thêm: Cl2 + Ki + Hồ Tinh Bột - Bài 6 Trang 113 Sgk Hóa Học 10

Diễn tả sự không ưa chuộng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi vào câu có “always”

Ví dụ: She is always coming late.

2.2. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này tiếp diễn trong câu thông thường sẽ có những nhiều từ sau: At present, at the moment, right now, now, look!, listen!…

Ví dụ: Listen! Someone is singing my favourite song.

2.3. Công thức

Khẳng định: S + am/is/are + V-ing + O

Ví dụ: She is working in her room now.

Phủ định: S + am/is/are + not + V-ing +

Ví dụ: She is not working in her room now.

Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing + O?

Ví dụ: Is she working in her room now? – Yes, she is/ No, she isn’t.

Ghi chú: các động từ bỏ thông dụng không có bề ngoài tiếp diễn

Dưới đó là một các động từ thông dụng không sử dụng ở hình thức tiếp diễn (hoặc không được dùng ở hình thức tiếp diễn với 1 nghĩa vậy thể)

Trạng thái cảm giác và tinh thần

feel: cảm xúc (= bao gồm ý kiến), với tức thị cảm thấy vẫn đang còn dạng tiếp diễn: I’m feeling tired.

think: nghĩ rằng (= tất cả ý kiến), với nghĩa là suy nghĩ vẫn có dạng tiếp diễn

believe: tin

doubt: nghi ngờ

hate: ghét

imagine: tưởng tượng

know: biết

(dis)like: không thích/thích

prefer: say đắm hơn

realise: nhận ra

recognise: công nhận

3. Ngữ pháp khác trong giờ đồng hồ Anh lớp 6

3.1. Kết cấu There is và There are

Thể khẳng định: Với thể khẳng định, tất cả 3 cách thức sử dụng cấu trúc There + be + …

a. Lý lẽ 1: There is + danh tự số ít 

Ví dụ 1: There is a pen in my pencil case.

Ví dụ 2: There is an táo khuyết in the table.

b. Nguyên lý 2: There are + danh từ bỏ số nhiều 

Ví dụ 1: There are pens in my lovely pencil case.

Ví dụ 2: There are many trees in my grandparents’s garden.

c. Cách thức 3: There is + danh từ ko đếm được 

Ví dụ 1: There is hot water in the bottle.

Ví dụ 2: There is some rice on the plate.

Thể phủ định: Ở thể phủ định, sau rượu cồn từ “tobe” sẽ có được thêm tự “not” và thường có thêm từ “any” để nhấn mạnh vấn đề sự ko tồn tại một lắp thêm gì đó. Tương tự, bao gồm 3 nguyên tắc:

a. Hình thức 1: There is + not + danh trường đoản cú số ít 

Ví dụ: There is not any book in the table.

b. Cơ chế 2: There are + not + danh từ số nhiều

Ví dụ: There are not any students in the classroom right now.

c. Nguyên lý 3: There is + not + danh từ ko đếm được 

Ví dụ: There is not any toner in my bag.

3.2. Thể nghi vấn

a. Câu hỏi Yes/No: Đối với câu hỏi Yes/ No, họ đặt động từ “tobe” ra trước tự “there” để sản xuất thành câu hỏi. Từ “any” được dùng với thắc mắc dành cho danh từ số các và danh từ ko đếm được.

Ví dụ:

Is there a book in your school bag? Yes, there is.Is there an eraser in your school bag? No, there is not (is not = isn’t)Is there any milk in the fridge? Yes, there is.Are there any students in the classroom? No, there are not (are not = aren’t)Are there any pets in your family? Yes, there are.

b. Câu hỏi dùng cùng với How many…?

How many + danh tự số nhiều + are there + …?

Ví dụ 1: How many oranges are there in the bags?

Ví dụ 2: How many fish are there in the fish tank?

4. Lời kết

Sau khi được tổng hợp chi tiết về các thì và một vài ngữ pháp khác thì chúng ta học sinh lớp 6 của depsangtrong.com đã cảm thấy tự tin hơn cho những bài bác thi tiếng Anh chuẩn bị tới chưa ạ? Hãy bảo quản và ôn tập liên tục nhé, do các thì trong tiếng Anh lớp 6 là cách đệm đặc biệt quan trọng để học các ngữ pháp tiếng Anh khó hơn sau đây đấy.

Xem thêm: Đoạn Văn Cảm Nghĩ Về Quê Hương Em Về Quê Hương Hay Nhất (5 Mẫu)

Hãy follow Fanpage của giờ Anh Tốt để được thông tin về các bài phân chia sẻ, quizzes và tips new hữu ích cho việc học và trở nên tân tiến trình độ giờ đồng hồ Anh của bạn.