Cách Đây 3 Năm Tuổi Cháu Bằng 1/6 Tuổi Ông

     

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Mang lại BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi phải tổng số tuổi của nhì chị em hiện giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện thời là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi với em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Kiếm tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi yêu cầu tổng số tuổi của nhì cô cháu bây giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ bộc lộ tuổi cô và cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bởi tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Search tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không chuyển đổi theo thời gian nên ta có sơ trang bị sau:

*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang lại BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bạn bè không đổi theo thời gian nên theo đề bài ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi anh cùng em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách trên đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện nay là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không chuyển đổi theo thời gian nên theo đề bài ta có sơ đồ thể hiện tuổi của hai chị em khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. nên gỉai một việc phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta bắt buộc giải vấn đề phụ nhằm tìm hiệu số tuổi nhì người.

Sau kia giải như một số loại 1.

Ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai người mẹ con cơ hội đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ vật dụng tuổi của hai bà mẹ con cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà mẹ con không đổi khác theo thời hạn nên theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ biểu thị tuổi bà bầu và tuổi bé khi người mẹ gấp 2 lần tuổi con:

*

Tuổi nhỏ khi tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú nay cho đến khi tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời gian khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Khi tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai tín đồ không biến đổi theo thời hạn nên ta tất cả sơ trang bị sau:

*

Tuổi em hiện thời là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số:Anh đôi mươi tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi phụ thân gấp song tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ đồ sau:

*

Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp 2 lần tuổi nhỏ hiện nay.

Xem thêm: Tìm Một Số Tự Nhiên Có 3 Chữ Số, Just A Moment

Tuổi con bây chừ là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng số tuổi của hai cô con cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ thiết bị sau:

*

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta tất cả sơ vật dụng sau:

*

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính tuổi với những số từ nhiên, kế tiếp ta áp dụng các cách thức đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội vàng 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện giờ là 1 phần thì tuổi ông hiện giờ là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi con cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 thời gian trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 thời gian trước ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông cháu không biến hóa theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện thời bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện nay gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta có sơ đồ sau:

*

Tuổi cháu hiện nay là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai bạn bè bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện thời thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tra cứu tuổi của mọi cá nhân hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu bây giờ gấp 3 lần tuổi con cháu khi tuổi cô bởi tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bởi tuổi cô bây giờ thì tổng thể tuổi của hai cô cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3.Hiện ni tuổi chị em hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ bây chừ thì tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây 2 năm con 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Tổng cộng tuổi của hai chị em con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em bây chừ thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Search tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi ba bà bầu con cộng lại bởi 58 tuổi. Dưới đây 5 năm chị em hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Xem thêm: Đóng Vai Nhân Vật Người Lính Trong Bài Đồng Chí, Đóng Vai Người Lính Kể Lại Bài Thơ Đồng Chí

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội vàng 4,2 lần tuổi cháu. 10 thời gian trước tuổi bà vội vàng 10,6 lần tuổi bà.Bà mong gì sống mang lại 100 tuổi nhằm thấy con cháu bà thành công !”. Bạn hãy tính tuổi cháu hiện giờ (biết rằng tuổi của bà cùng cháu hầu hết là số trường đoản cú nhiên)