CHO 0.87 GAM HỖN HỢP GỒM FE CU AL

     
: mang lại 0,87 gam lếu hợp tất cả Fe, Cu và Al vào trong bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,32 gam hóa học rắn với 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi những phản ứng xong xuôi thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) chế tạo thành và cân nặng muối trong dung dịch là

A.

Bạn đang xem:
Cho 0.87 gam hỗn hợp gồm fe cu al

0,224 lít và 3,750 gam

B. 0,112 lít với 3,865 gam

C. 0,112 lít cùng 3,705 gam.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Số 7 Lớp 8 Văn Nghị Luận, Bài Văn Mẫu Lớp 8: Bài Viết Số 7 (Đề 1 Đến Đề 3)

D. 0,224 lít với 3,865 gam.

Xem thêm: Tìm Hiểu Văn Bản Phong Cách Hồ Chí Minh Của Lê Anh Trà, Soạn Bài Phong Cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà)


Đáp án B

Ta thấy, ở làm phản ứng đồ vật nhất, nếu H2SO4 làm phản ứng hết, thì sẽ không tồn tại phản ứng thứ hai (hết H+). (Rightarrow)H2SO4 dư ở phản nghịch ứng thứ nhất (Rightarrow)Fe, Al bội phản ứng hết (Rightarrow)0,32 gam sắt kẽm kim loại là Cu Từ đây là tính được số mol Al là 0,01 với số mol sắt là 0,005 (n_H^+du=0,3.2.0,1-0,02.2=0,02) (n_NO_3^-=0,005) (4H+ + NO_3^- + 3e o NO + 2H_2O) Số mol e về tối đa hoàn toàn có thể nhận là 0,015 Trong phản nghịch ứng thứ 2 có Cu và Fe2+ dường e: 0,005.2+0,005.1=0,015 như vậy phản ứng vừa đủ Thể tích khí NO chế tạo thành: V=22,4.0,005=0,112 lít Trong dung dịch sau bội nghịch ứng có những ion Al3+, Fe2+, Cu2+, Na+ với SO4 2- (do NO3- đã phản ứng hết) trọng lượng muối trong dung dịch là ( 0,87 + 0,005.23 + 0,03.96=3,865 ) (Rightarrow)Đáp án B
*

*
*
*
*
*
*
*
Liên hệ

depsangtrong.com

kimsa88
cf68