CHO 0 87 GAM HỖN HỢP GỒM FE CU VÀ AL

     

Ta có mFe+ mAl= 0,87 - 0,32 = 0,55 gamĐặt nFe= x mol, nAl= y mol → 56x + 27y= 0,55

nH2= 1,5.x+ y= 0,448/22,4= 0,02 mol=> x= 0,005; y= 0,01

ta có nH2SO4 ban đầu= 0,3.0,1=0,03 mol, nH2= 0,448/22,4=0,02 molnH+ còn lại= nH+ ban đầu- nH+ pứ= 2.nH2SO4- 2.nH2= 2. 0,03- 2.0,02= 0,02 molnNO3-=nNaNO3= 0,005 molTa có những bán bội phản ứng sauFe2+→ Fe3++ 1e0,005 0,005Cu -→ Cu2++ 2e 0,005 0,01

=> ne cho= 0,015 mol= n e nhận4H+ + NO3-+ 3e → NO + 2H2O (3)0,02 0,005 0,015 0,005V = 0,005.22,4 = 0,112 lít

Theo phân phối phản ứng (3) thì cả H+ cùng NO3- những hết

Khối lượng muối=Khối lượng kim loại+ mNa++ mSO4

= 0,87 + 0,005.23 + 0,03.96 = 3,865 gam

Đáp án D


Bình luận
hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp có 0,12 mol FeS2 với a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X (chỉ cất hai muối hạt sunfat) và khí độc nhất NO. Quý giá của a là:


A. 0,04


B. 0,075


C. 0,12


D. 0,06


Câu 2:


Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch bao gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử độc nhất vô nhị là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau làm phản ứng thì trọng lượng muối khan chiếm được là:


A. 19,76 gam


B. 20,16 gam


C. 19,20 gam


D. 22,56 gam


Câu 3:


X là láo hợp các muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 trong số đó O chiếm 55,68% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 50 gam muối, lọc kết tủa thu được lấy nung trong chân không đến trọng lượng không thay đổi thu được m gam oxit. Cực hiếm của m là


A. 31,44.

Bạn đang xem: Cho 0 87 gam hỗn hợp gồm fe cu và al


B. 18,68.


C. 23,32.


D. 12,88.

Xem thêm: Tại Sao Lại Lấy Nguyên Tắc Phòng Là Chính Để Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại ?


Câu 4:


Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khoản thời gian kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm nhì khí không màu, vào đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m gần nhất với:


A. 64 gam


B. 65 gam


C. 70 gam


D. 75 gam


Câu 5:


Thực hiện 2 thí nghiệm:

TN 1: đến 3,84 gam Cu bội nghịch ứng cùng với 80ml hỗn hợp HNO3 1,0M thoát ra a lít NO.

TN2: mang đến 3,84 gam Cu phản bội ứng cùng với 80ml dung dịch chứa HNO3 1,0M và H2SO4 0,5M bay b lít NO.

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. Tình dục giữa a với b là


A. B = a


B. B = 2a


C. 2b = 5a


D. 2b = 3a


Câu 6:


Cho m gam hỗn hợp Cu, Fe, Al công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được (m+31) gam muối bột nitrat. Giả dụ cũng mang đến m gam các thành phần hỗn hợp trên công dụng với oxi thu được các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3 thì trọng lượng oxit là:


A. M + 32


B. M+16


C. M+4


D. M+48


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại depsangtrong.com


*

liên kết
tin tức depsangtrong.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


depsangtrong.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Walter Lippmann - Đề Kiểm Tra Học Kỳ Ii (Năm Học 2010


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
depsangtrong.com