Cho 1 12G Bột Fe Và 0 24G Bột Mg

     

Cho 1,12 g bột sắt cùng 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho tới khi kết thúc phản ứng. Sau bội phản ứng, trọng lượng kim loại tất cả trong bình là 1,88 g. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp CuSO4 trước phản bội ứng.


*

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng là : 1,88 - 1,12 - 0,24 = 0,52 (g)

Mg là kim loại mạnh hơn Fe bắt buộc Mg làm phản ứng trước.Bạn vẫn xem: cho 1 12g bột fe và 0 24g bột mg

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

0,01 → 0,01 (mol)

Mg phản nghịch ứng không còn làm trọng lượng tăng là :

64 . 0,01 - 24 . 0,01 = 0,40 (g)

Phản ứng của sắt làm trọng lượng tăng thêm là : 0,52 - 0,40 = 0,12(g)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Theo (2), ta có:

1 mol CuSO4 phản nghịch ứng làm khối lượng tăng 64 - 56 = 8 (g)

x mol x=0,128=0,015(mol)x=0,128=0,015(mol)

Số mol Fe ban đầu là /momn0/mnmo,/momn015/mn/math" id="MathJax-Element-2-Frame">1,1256=0,02(mol)>0,0151,1256=0,02(mol)>0,015

Vậy fe còn dư cùng CuSO4 hết.

Bạn đang xem: Cho 1 12g bột fe và 0 24g bột mg

Nồng đô mol của CuSO4 là : (0,01+0,015).1000250=0,1M(0,01+0,015).1000250=0,1M.

Đúng 0 bình luận (0)
*

Cho 1,12 gam bột Fe với 0,24 gam bột Mg công dụng với 250 ml dung dịch , khuấy nhẹ cho tới khi làm phản ứng triển khai xong. Cân nặng kim loại gồm trong bình làm phản ứng là 1,88 gam. Tính mật độ mol của dung dịch trước phản ứng.

A. 0,1M

B. 0,15M

C. 0,12M

D. 0,2M

Lớp 12 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án A

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng: 1,88 – (1,12 + 0,24) = 0,52 (gam)

Trước hết, Mg công dụng với CuSO4

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

nMg = 0,1 mol ⇒ nCuSO4 =0,1 mol

Từ (1) ⇒ 0,1 mol Mg tác dụng với 0,1 mol CuSO4 ra đời 0,01 mol Cu đã làm cho cho khối lượng kim loại tăng:

0,01.(64 – 24) = 0,4 (gam)

⇒Phản ứng giữa Fe với CuSO4 làm cho khối lượng kim nhiều loại tăng:

0,52 – 0,4 =0,12 g

sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)


*

Vậy:


*

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg tính năng với 250 ml hỗn hợp CuSO 4 , khuấy nhẹ cho đến hết màu xanh, nhấn thấy cân nặng kim một số loại sau phản ứng là 1,76 gam. độ đậm đặc đung dịch CuSO 4 trước bội nghịch ứng là

A. 0,01 M

B. 0,02M

C, 0,03M

D. 0,04M

Lớp 12 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án D


*

Nhận xét: khi mang lại bột sắt kẽm kim loại vào dung dịch, khối lượng kim một số loại sau bội nghịch ứng đang tăng lên.

Ta có tầm khoảng sau:


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 1,68 gam bột sắt cùng 0,36 gam Mg chức năng với 375 ml hỗn hợp CuSO 4 khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất color xanh, thấy khối lượng kim loại thu được sau phản nghịch ứng là 2,82 gam. Mật độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch trước làm phản ứng là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M

Lớp 12 hóa học 1 0 gởi Hủy Đúng 0
comment (0)

Cho l,68g bột sắt cùng 0,36g bột Mg tác dụng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất color xanh, thấy khối lượng kim các loại thu được sau bội phản ứng là 2,82g. Nồng độ mol/1 của CuSO4 trong hỗn hợp trước bội nghịch ứng là

A. 0,2

B. 0,15M

C. 0,1M

D. 0,05M

Lớp 0 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chọn C


Đúng 0
comment (0)

Cho l,68g bột sắt cùng 0,36g bột Mg công dụng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất color xanh, thấy khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là 2,82g. độ đậm đặc mol/1 của CuSO4 trong hỗn hợp trước làm phản ứng là

A. 0,2M

B.

Xem thêm: Câu 3: Tác Nhân Chủ Yếu Nào Điều Tiết Độ Mở Của Khí Khổng Là

0,15M

0,1M

D.0,05M

Lớp 12 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án C


Nếu Fe với Mg phản nghịch ứng hết:


=> mCu = 64.0,045 = 2,88 g > 2,82 g

=> chứng tò fe phản ứng còn dư.


Đúng 0
bình luận (0)

Cho l,68g bột sắt cùng 0,36g bột Mg tính năng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất color xanh, thấy cân nặng kim loại thu được sau phản bội ứng là 2,82g. Mật độ mol/1 của CuSO4 trong dung dịch trước bội phản ứng là

A. 0,2

B. 0,15M

C. 0,1M

D. 0,05M

Lớp 12 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy Đúng 0
comment (0)

Cho một tất cả hổn hợp gồm tất cả 1,12 gam Fe và 0,24 gam Mg chức năng với 250 ml dung dịch CuSO4. Phản ứng thực hiện xong, người ta thu được sắt kẽm kim loại có trọng lượng là 1,88 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch sẽ dùng.

A. 0,1M

B. 0,12M

C. 0,2M

D. 0,05M

Lớp 12 chất hóa học 1 0 gửi Hủy

Đáp án A

Phương trình hóa học:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Có: nMg = 0,01 mol và nFe = 0,02 mol

Theo (1) và (2), ví như Mg với Fe phản ứng hết thì chiếm được 0,03 mol Cu.

Khối lượng sắt kẽm kim loại thu được sau phản ứng là:

0,03 .64 = 1,92 (gam)

Thực tế chỉ chiếm được 1,88 gam kim loại. Minh chứng kim loại đã mang lại không bội nghịch ứng hết.

Mg bao gồm tính khử khỏe mạnh hơn Fe đề nghị phản ứng trước.

Lượng Cu hiện ra ở (1) là 0,01 mol tương ứng với cân nặng 0,64 (gam)

Khối lượng fe dư và Cu sinh ra ở (2) là: 1,88 – 0,64 = 1,24 (gam)

Đặt khối lượng Fe tham gia ở (2) là x, khối lượng sắt dư là (1,12 – 56x) và cân nặng Cu ra đời ở (2) là 64x.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Bố, Viết Đoạn Văn Về Ngày Của Cha Bằng Tiếng Anh

Ta có: (1,12-56x) + 64x = 1,24 => x = 0,015

LượngCuSO4trong 250 ml dung dịch vẫn phản ứng hết:

0,015 + 0,01 = 0,025(mol)

Nồng độ mol của hỗn hợp đã sử dụng là : 0,025/0,25 = 0,1mol/l

Đúng 0
bình luận (0)

12./ cho 3,92 gam bột sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 10% ( D= 1,12 g/ml ) .

a. Tính cân nặng kim loại new tạo thành

b. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch sau làm phản ứng ( mang sử thể tích dung dịch đổi khác không xứng đáng kể

Lớp 9 chất hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Ta có:(n_Fe=dfrac3,9256=0,07left(mol ight))

(PTHH:Fe+CuSO_4--->FeSO_4+Cudownarrow)

a. Theo PT:(n_Cu=n_FeSO_4=n_Fe=0,07left(mol ight))

(Rightarrow m_Cu=0,07.64=4,48left(g ight))

Ta có:(V_dd_FeSO_4=V_dd_CuSO_4=dfrac2001000=0,2left(lít ight))

(Rightarrow C_M_FeSO_4=dfrac0,070,2=0,35M)

Đúng 2
comment (0)

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có cân nặng riêng là 1,12g/ml a) Viết PTHH b) xác định nồng độ mol của hóa học trong hỗn hợp khi phản bội ứng kết thúc. Trả thiết rằng thể tích của hỗn hợp sau bội phản ứng chuyển đổi không đáng kể. 

Lớp 9 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

a) Phương trình làm phản ứng: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu b) Số mol của sắt là : 1,96 : 56 = 0,035 (mol) trọng lượng dd CuSO4 là : m ddCuSO4 = 1,12 . 100 = 112 (g) khối lượng CuSO4 tất cả trong dd là :