CHO 11.36 GAM HỖN HỢP FE FEO FE2O3 FE3O4

     

Cho 11,36 gam hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản bội ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là:


- áp dụng cách thức qui thay đổi nguyên tử

Qui thay đổi 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11.36 gam hỗn hợp fe feo fe2o3 fe3o4

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- áp dụng phương pháp giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10) 


Cách 1: áp dụng phương thức qui đổi nguyên tử

Qui thay đổi 11,36 gam lếu láo hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe với y mol O.

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: áp dụng bí quyết giải nhanh.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray) 


Đáp án buộc phải chọn là: d


...

Xem thêm: Web So Sánh Card Màn Hình 1050 Và Card Màn Hình 1050 Ti, So Sánh Card Đồ Họa Amd Và Nvidia


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập quy thay đổi sắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột sắt trong oxi chiếm được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy hết tất cả hổn hợp X trong dung dịch HNO3 dư bay ra 0,56 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý giá m là:


Vào vậy kỷ XVII những nhà kỹ thuật đã lấy được một mẩu sắt nguyên hóa học từ những mảnh vỡ vạc của thiên thạch. Sau khi đem đến phòng phân tích do bảo vệ không tốt nên nó bị oxi biến thành m gam hóa học rắn X có Fe và những oxit của nó. Để xác định khối lượng của mẩu sắt thì những nhà khoa học đã mang lại m gam hóa học rắn X bên trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được khí NO duy nhất và dung dịch muối bột Y. Cô cạn hỗn hợp muối Y khối lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên hóa học đó có cân nặng là:


Cho 11,36 gam hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối hạt khan. Giá trị m là:


Nung 8,4 gam fe trong không khí, sau phản ứng nhận được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hoà chảy m gam hỗn hợp X bởi HNO3 dư, thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý hiếm m là:


Nung m gam fe trong ko khí, sau một thời gian ta chiếm được 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý giá m là:


Hoà tan hết m gam hỗn hợp X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 sệt nóng nhận được 4,48 lít khí màu nâu tuyệt nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được 145,2 gam muối bột khan, giá trị m là:


Hoà tan trọn vẹn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y với 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần tỷ lệ về cân nặng của oxi trong các thành phần hỗn hợp X và khối lượng muối trong dung dịch Y lần lượt là:


Để khử hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị 0,05 mol H2. Còn mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X trong dung dịch H2SO4 sệt nóng thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Hỗn hòa hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cùng với số mol mỗi hóa học là 0,1 mol hoà tan không còn vào hỗn hợp Y tất cả (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Bé dại từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z tính đến khi kết thúc thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 phải dùng và thể tích khí bay ra sống đktc là:


Nung x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không gian một thời gian thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp chất rắn trên bởi H2SO4 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp Y cùng 6,72 lít khí SO2 (đktc). Cực hiếm của x mol là


Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 1,344 lít NO (đktc) cùng dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe ra đời khí NO. Biết trong số phản ứng, NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Số mol HNO3 đã phản ứng là


Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam bột X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư. Sau phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) cùng dung dịch đựng 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu trong X là


Cho 52 gam tất cả hổn hợp A có Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), phản ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), dung dịch M cất 108 gam 2 muối hạt sunfat và 1,6 gam chất rắn không tan chỉ bao gồm một kim loại. Cực hiếm của m là


Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeS, FeS2 và S bằng HNO3 rét dư thu được 9,072 lít khí màu sắc nâu độc nhất vô nhị (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bởi nhau.

Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 tung trong hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi được a gam chất rắn.

Xem thêm: Mẹ Yêu Dịch Sang Tiếng Anh Làm Thế Nào Để Nói, Mẹ Yêu Con Trong Tiếng Anh La Gì

Giá trị của m và a lần lượt là:


Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi với thấy thoát ra 1,568 lít (đktc) SO2. Phương diện khác cho 6,48 gam X tính năng dung dịch HNO3 nóng dư chiếm được V lít khí màu sắc nâu độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Mang lại dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của V với m lần lượt là:


Hỗn vừa lòng X tất cả Fe3O4, CuO, Al, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng. Cho 1,344 lít khí co (đktc) trải qua m gam X (to), sau một thời hạn thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được dung dịch đựng 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây ?


Hòa tan hết a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% đối với lượng buộc phải dùng) thu được hỗn hợp X. đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X nhận được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về quan hệ giữa a và b là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.