STAR

     
Cho 11,36 gam hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản bội ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO ( loại sản phẩm khử nhất ở đktc ) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau phản ứng được m gam muối bột khan. Quý giá m là :Phương pháp giải

– áp dụng cách thức qui thay đổi nguyên tử

Bạn vẫn xem: mang lại 11 36 gam láo lếu hợp tất cả fe feo fe2o3 và fe3o4

Bạn đang xem: mang đến 11 36g láo hợp có fe feo fe2o3 fe3o4 phản ứng không còn với hỗn hợp hno3


Bạn đang xem: Star

*

*

*Xem thêm: Tại Sao Châu Âu Và Vùng Đông Bắc Hoa Kì Mạng Lưới Đường Sắt Có Mật Độ Cao

*

*Xem thêm: Kết Quả Xổ Số 15 Tây Tháng 1 5/01/2022, Xsmn 15/1/2022

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội nghịch ứng được m gam muối khan. Quý hiếm m là:

Nung 8,4 gam fe trong không khí, sau phản nghịch ứng thu được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà rã m gam các thành phần hỗn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 2,24 lít khí NO2 ( đktc ) là loại thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là :Nung m gam fe trong ko khí, sau 1 thời hạn ta nhận được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X có Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 ( đktc ) là loại thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là :Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 đặc nóng nhận được 4,48 lít khí màu sắc nâu độc nhất vô nhị ( đktc ). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng chiếm được 145,2 gam muối hạt khan, giá trị m là :Hoà tan toàn diện 49,6 gam hh X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch Y với 8,96 lít khí SO2 ( đktc ). Thành phần phần trăm về cân nặng của oxi trong hỗn hợp X và cân nặng muối trong hỗn hợp Y thứu tự là :

Để khử hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 buộc phải 0,05 mol H2. Còn mặt khác hoà tan trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng thì thu được thể tích V ml SO2 (đktc). Cực hiếm V(ml) là:

Hỗn hòa hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 với số mol mỗi hóa học là 0,1 mol hoà tan không còn vào hỗn hợp Y có ( HCl, H2SO4 loãng ) dư thu được hỗn hợp Z. Nhỏ tuổi từ từ dung dịch Cu ( NO3 ) 2 1M vào dung dịch Z tính đến khi chấm dứt thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu ( NO3 ) 2 phải dùng cùng thể tích khí bay ra ngơi nghỉ đktc là :Nung x mol Fe với 0,15 mol Cu trong ko khí một thời hạn thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tung trọn vẹn các thành phần hỗn hợp chất rắn trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí SO2 ( đktc ). Quý hiếm của x mol làCho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO ( đktc ) với dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan buổi tối đa 5,04 gam Fe có mặt khí NO. Biết trong số những phản ứng, NO là mẫu sản phẩm khử duy nhất của N + 5. Số mol HNO3 sẽ phản ứng làHòa tan toàn diện 2,44 gam bột X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau phản bội ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 ( loại sản phẩm khử duy nhất, đktc ) cùng dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm trọng lượng của Cu vào X làCho 52 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98 % ( khổng lồ ), phản bội ứng vừa đủ thu được 2,24 lít khí SO2 ( đktc, loại sản phẩm khử nhất ), hỗn hợp M chứa 108 gam 2 muối hạt sunfat cùng 1,6 gam chất rắn không tan chỉ bao gồm một sắt kẽm kim loại. Cực hiếm của m làHoà tan hết m gam hỗn hợp X có Fe, FeS, FeS2 cùng S bằng HNO3 rét dư nhận được 9,072 lít khí màu sắc nâu duy nhất ( đktc, loại thành phầm khử nhất ) cùng dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau .Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư chiếm được 5,825 gam kết tủa trắng .Phần 2 rã trong hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z trong không gian đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn .Giá trị của m cùng a theo thứ tự là :Đốt cháy đầy đủ 6,48 gam tất cả hổn hợp X bao gồm : FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên 2,52 lít oxi cùng thấy thoát ra 1,568 lít ( đktc ) SO2. Mặt khác đến 6,48 gam X tác dụng dung dịch HNO3 lạnh dư thu được V lít khí màu sắc nâu độc nhất ( đktc, mẫu sản phẩm khử độc nhất vô nhị ) và dung dịch Y. Mang lại dung dịch Y công dụng với dung dịch ba ( OH ) 2 dư nhận được m gam kết tủa. Quý giá của V và m theo lần lượt là :Hỗn đúng theo X gồm Fe3O4, CuO, Al, trong số ấy oxi chiếm phần 25 % khối lượng. đến 1,344 lít khí teo ( đktc ) đi qua m gam X ( to ), sau 1 thời hạn thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan toàn vẹn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được dung dịch đựng 3,08 m gam muối với 0,896 lít khí NO ( đktc, loại sản phẩm khử tuyệt nhất ). Cực hiếm của m ngay gần nhất với giá trị nào sau đây ?Hòa tan hết a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl ( mang dư 10 % so với lượng buộc phải dùng ) thu được dung dịch X. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X chiếm được b gam kết tủa. Biết loại thành phầm khử của N + 5là khí NO duy nhất, phần lớn phản ứng đều xẩy ra trọn vẹn. Biểu thức về quan hệ giữa a với b là