CHO 15.6 GAM HỖN HỢP HAI ANCOL

     

Cho 4,8 gam ancol no, 1-1 chức, mạch hở X tính năng hết với na dư, chiếm được 0,896 lít khí. Bí quyết của X là


Cho các phát biểu sau:

(a) Phenol (C6H5-OH) là 1 trong những ancol thơm.

Bạn đang xem: Cho 15.6 gam hỗn hợp hai ancol

(b) Phenol tác dụng với dung dịch natri hidroxit chế tạo thành muối bột tan và nước.

(c) Phenol thâm nhập phản ứng gắng brom và cầm nitro dễ dàng hơn benzen.

(d) dung dịch phenol có tác dụng quỳ tím hóa đỏ vì nó tất cả tính axit.

(e) Hợp chất C6H5-CH2-OH là phenol.

Số tuyên bố đúng là:


Cho những phát biểu sau về phenol:

(a) phenol tan những trong nước lạnh;

(b) phenol gồm tính axit tuy nhiên phenol ko làm chuyển màu sắc quỳ tím;

(c) phenol được dùng làm sản xuất phẩm nhuộm, hóa học diệt mộc nhĩ mốc;

(d) nguyên tử H trong benzen dễ bị nuốm hơn nguyên tử H trong tầm benzen của phenol;

(e) chan nước brom vào phenol thấy mở ra kết tủa.

Số tuyên bố đúng là


Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic với ancol đối chọi chức B công dụng với mãng cầu dư sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). Phương pháp của B là


Cho 11,28 gam phenol tác dụng với lượng dư dung dịch Br2, sau phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là:


Ancol X no, mạch hở, có không thực sự 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không chức năng với Cu(OH)2 ở đk thường. Số công thức cấu trúc bền tương xứng với X là


Cho những phát biểu sau về phenol C6H5OH:

(1) Phenol vừa tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa tính năng được cùng với Na.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Nokia Lumia 535 Sạc Không Vào Pin Nhờ Các Bác Giúp E Với

(2) Phenol tất cả tính axit tuy vậy dung dịch phenol vào nước ko làm đổi màu quỳ tím.

(3) Nguyên tử H ở đội OH của phenol linh động hơn vào ancol.

(4) dung dịch natriphenolat công dụng với CO2 tạo thành thành Na2CO3.

(5) chan nước brom vào hỗn hợp phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là


A, B là 2 ancol no 1-1 chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng. Mang lại hỗn hợp bao gồm 1,6 gam A với 2,3 gam B công dụng hết với mãng cầu thu được 1,12 lít H2 (đktc). A, B gồm công thức phân tử theo lần lượt là


Cho 0,01 mol phenol tính năng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc cùng H2SO4 đặc. Tuyên bố nào sau đây không đúng


Để thu được 22,9 gam axit picric buộc phải m gam phenol. Quý hiếm của m là? Biết công suất phản ứngđạt 94%.

Xem thêm: Anh Muốn Làm "Chuyện Ấy" Với Em, Anh Muốn Làm Chuyện Ấy Với Em


Đốt cháy trọn vẹn 1,52 gam một ancol X chiếm được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam nước. X bao gồm CTPT là


Phản ứng giữa CO2 với hỗn hợp C6H5ONa xảy ra theo phương trình chất hóa học sau:

CO2 + H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3.

Phản ứng xảy ra được là vì phenol có:


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam