Câu 10955: Cho 29 gam lếu láo hợp tất cả Al, Cu với Ag tác dụng vừa đầy đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm NO với N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem:

98,20

B.

Xem thêm: Nên Mua Đồng Hồ Vạn Năng Số Hay Kim, Đánh Giá Ưu Nhược Điểm

97,20

C.

Xem thêm: Hạt Nhân Có Độ Hụt Khối Càng Lớn Thì Có, Hạt Nhân Có Độ Hụt Khối Càng Lớn Thì

98,75

D. 91,00


Giải đưa ra tiết:

Có nNO = 0,2 mol; n N2O =0,05 mol

Đặt n NH4NO3 = x mol; nNO3-trong kim loại = 8x + 3nNO + 8nN2O = 8x + 1

Bảo toàn N có: (8x + 1 ) + 2x + 0,2.1 + 0,05.2 = 1,425 => x = 0,0125 mol

Khối lượng tất cả hổn hợp muối = 29 + (8.0,0125 + 1).62 + 80.0,0125 = 98,2 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát