Cho 3.024 Gam Một Kim Loại M

     

cho 3,024g một sắt kẽm kim loại M tan không còn trong dd HNO3 loãng, thu đc 940,8 ml khí N2O( thành phầm khử duy nhất,ở đktc). Xác định kim nhiều loại M


*

Cho 3,024 gam một kim loại M tan không còn trong hỗn hợp HNO3 loãng, chiếm được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) có tỉ khối so với H2 bởi 22. Khí NxOy và kim loại M là

A. NO và Mg.Bạn sẽ xem: mang lại 3.024 gam một sắt kẽm kim loại m

B. N2O với Al

C. N2O và Fe.Bạn vẫn xem: cho 3.024 gam một kim loại m

D. NO2và Al.

Bạn đang xem: Cho 3.024 gam một kim loại m


*

Đáp án B

MKhí = 22 chứng tỏ NxOy là N2O duy nhất

nN2O = 0,042 mol

2N+5+ 8e → N2O M→Mn++ne

0,336 0,042

BT e ⇒ne = 0,036 mol⇒nM = 0,036 /n

Khi đó M=3,024/ (0,336:n)

M=9n ⇒ n=3, M=27⇒ chọn Al

Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử nhất ở đktc) tất cả tỉ khối so với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:

A. NO và Mg

B. N2O với Al

C.N2O cùng Fe

D.NO2và Al

Đáp án B:


*

*

*

đến 2,160g một sắt kẽm kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 672ml khi NxOy (sp khử nhất ở đktc) tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 22. Xác minh tên khí Nxoy và sắt kẽm kim loại M

(dfracd_kd_H2=22)=> dk= 44 => NxOylà N2O

Ta có: nN2O = 0,03 mol

Gọi n là hóa trị của sắt kẽm kim loại M

Bảo toàn e:(dfrac2,16M.n)= nN2O . 8 = 0,24

Vì M là kim loại nên n ∈(left1;2;3 ight\)

Thay những giá trị của n thì được n = 3 mang đến M = 27 là thỏa mãn

=> M là Al

Hòa tung 1,86 gam kim loại tổng hợp của Mg và Al trong dung dịch HNO3loãng, dư nhận được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử nhất ở đktc). Thành phần % theo trọng lượng của Mg cùng Al trong kim loại tổng hợp là

A. 77,42% với 22,58%.

B. 25,8% với 74,2%.

C. 12,90% và 87,10%.

D. 56,45% với 43,55%.

Đáp án C

Đặt số mol 2 sắt kẽm kim loại lần lượt là a và b ta có:

+ PT theo khối lượng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

+ PT theo bảo toàn số mol e cho nhận: 2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) với (2) ta bao gồm nMg= a = 0,01 mol.

⇒ %mMg = 0 , 01 × 24 1 , 86 × 100 = 12,9%

Hòa rã 1,86 gam kim loại tổng hợp của Mg với Al trong hỗn hợp HNO3loãng, dư thu được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Nguyên tố % theo trọng lượng của Mg và Al trong kim loại tổng hợp là

A. 77,42% và 22,58%.

B. 25,8% và 74,2%.

12,90% cùng 87,10%

Đáp án C

Đặt số mol 2 sắt kẽm kim loại lần lượt là a cùng b ta có:

+ PT theo khối lượng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì? Khái Niệm

+ PT theo bảo toàn số mol e mang đến nhận:

2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) và (2) ta tất cả nMg= a = 0,01 mol.

⇒ %mMg = 12,9%

Hòa tan 1,86 gam kim loại tổng hợp của Mg và Al trong dung dịch HNO3loãng, dư thu được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử độc nhất ở đktc). Nguyên tố % theo khối lượng của Mg với Al trong hợp kim là

A. 77,42% với 22,58%.

B. 25,8% và 74,2%.

C. 12,90% và 87,10%.

D. 56,45% với 43,55%.

Đáp án C

Đặt số mol 2 sắt kẽm kim loại lần lượt là a cùng b ta có:

+ PT theo khối lượng hh: 24a + 27b = 1,86 (1).

+ PT theo bảo toàn số mol e cho nhận: 2a + 3b = 8nN2O= 0,2 (2).

● Giải hệ (1) với (2) ta bao gồm nMg= a = 0,01 mol.

Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại R tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được 1,12 lít (đktc) khí NO sản phẩm khử duy nhất. Sắt kẽm kim loại R là

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Zn.

Chọn đáp án B

Gọi hóa trị của sắt kẽm kim loại R là n. Áp dụng đl bảo toàn e ta có.

Xem thêm: Soạn Văn Bố Cục Trong Văn Bản Ngắn Gọn, Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản (Ngắn Gọn)

nR × n = 3nNO ⇔ 4 , 8 n R = 0 , 15 ⇔ R = 32n

⇒ R là Cu ứng cùng với n=2 ⇒ chọn B

Cho 3,84 gam kim loại M ( hóa trị IIkhông thay đổi ) kết hợp trong V (ml) dung dịch HCL 2M. Sau làm phản ứng nhận được 3.584 lít khí H2(ở đktc)

a, khẳng định kim loại M

b, ví như cho sắt kẽm kim loại M như bên trên vào dung dịch HNO3loãng thì thu được thành phầm gồm muối hạt A, H2O, 1344ml hỗn hợp khí N2, và NO (ở đktc). Viết phương trình hóa học xảy ra và tính thể tích các khí thu được

a)

M + 2HCl→ MCl2 + H2

nH2=(dfrac3,58422,4=)0,16 mol => nM = 0,16 mol

b) 8Mg + 20HNO3→ 8Mg(NO3) + 2NO + N2+ 10H2O

Từ tỉ lệ thành phần phương trình , call số mol N2là x => nNO = 2x mol

=> V(NO + N2)=3x.22,4 =1,344

x =0,02

=> VN2= 0,02.22,4 =0,448 lít , VNO= 0,04.22,4 = 0,896 lít

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm kim loại M và Al (có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 2,24 lít khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 22. Tìm công thức khí NxOy và sắt kẽm kim loại M.