Cho 4L N2 Và 14L H2 Vào Bình Phản Ứng

     

         N2+ 3H2  ⇄t°,  p  2NH3Bài  ra:  4     14     (lít)

Ở cùng điều kiện thì tỉ lệ thành phần về thể tích bằng tỉ lệ về số mol

Xét tỉ lệ: 41143

→ năng suất tính theo N2

Đặt thể tích N2phản ứng là x lít

→ VH2phản ứng = 3x lít,

VNH3sinh ra = 2x lít

VN2dư = 4 - x lít,

VH2 dư = 14 - 3x lít

Sau bội nghịch ứng nhận được N2dư, H2dư, NH3

Tổng thể tích khí thu được là

Vkhí = VH2dư + VN2dư + VNH3sinh ra

= 14 - 3x + 4 – x + 2x = 16,4 lít

→ x = 0,8 lít

→H% = VN2  phan  ungVN2  ban dau.100%

= 0,84.100%= 20%
Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2 vào bình phản ứng

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Phải dùng từng nào lít khí nitơ và từng nào lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng công suất chuyển trở thành amoniac là 25%?


A. 22,4 lít N2và 67,2 lít H2


B. 22,4 lít N2và 134,4 lít H2


C. 44,8 lít N2và 67,2 lít H2


D. 44,8 lít N2và 134,4 lít H2


Câu 2:


Một tất cả hổn hợp khí X gồm N2 với H2 có tỉ khối so với hiđro là 4,9. Cho hỗn hợp đi qua xúc tác ham mê hợp, nung lạnh được lếu láo hợp bắt đầu Y bao gồm tỉ khối đối với hiđro là 6,125. Hiệu suất tổng hợp NH3 là:


A. 42,86%


B. 16,67%


C. 40%


D. 33,33%


Câu 3:


Cho 4 lít N2 cùng 12 lít H2 vào bình bí mật để thực hiện phản ứng tổng đúng theo NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%, tất cả hổn hợp thu được sau làm phản ứng hoàn toàn có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)?


A.12 lít


B.14 lít


C.16 lít


D.18 lít


Câu 4:


Cho tất cả hổn hợp N2 với H2 vào trong bình phản ứng có ánh nắng mặt trời không đổi. Sau một thời gian phản ứng, áp suất khí trong bình bớt 5% đối với áp suất ban đầu. Biết tỉ trọng số mol của nitơ vẫn phản ứng là 10%. Thành phần xác suất về số mol của N2 với H2 trong hỗn hợp đầu là:


A. 15% với 85%


B. 82,35% và 77,5%


C. 25% và 75%


D. 22,5% với 77,5%


Câu 5:


Điều chế NH­3 từ hỗn hợp tất cả N2 với H2 (tỉ lệ mol 1:3). Tỉ khối tất cả hổn hợp trước so với tất cả hổn hợp sau bội phản ứng là 0,6. Năng suất phản ứng là:


A. 80%


B. 30%


C. 40%


D. 50%


Câu 6:


Cho láo hợp có N2, H2, NH3 trải qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thấy thể tích khí còn lại một nửa. Nguyên tố % theo thể tích của NH3 trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu?


A. 25%


B. 50%
Xem thêm: Bài Văn Chỉ Đường Bằng Tiếng Anh, Những Mẫu Câu Hỏi Và Chỉ Đường Bằng Tiếng Anh

C. 75%


D. 90%


Bình luận


phản hồi
*

mang đến e hỏi sao N2 còn dư cố ạ? e tưởng theo tỉ trọng thì N2 phản ứng không còn


Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại depsangtrong.com


*

link
tin tức depsangtrong.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


depsangtrong.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Thất Bại Trong Học Tập Ở Sinh Viên Năm Nhất, Dạy Học Sinh Học Từ Những Trải Nghiệm Thất Bại

depsangtrong.com