Cho 6,72 Gam Fe Tác Dụng Với 100 Ml Dung Dịch Hcl 1,5M, Kết Thúc Phản Ứng Thu Được Dung Dịch Y

     

Cho 6,72 gam sắt phản ứng cùng với 125 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được dung dịch X với khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là
Bạn đang xem: Cho 6,72 gam fe tác dụng với 100 ml dung dịch hcl 1,5m, kết thúc phản ứng thu được dung dịch y

+) trả sử chế tạo thành 2 muối Fe(NO3)2 x mol với Fe(NO3)3 y mol

+) Bảo toàn thành phần Fe: nFe = nFe(NO3)2 + nFe(NO3)3

+) nHNO3 = 4nNO  => nNO = 0,4 / 4

+) Bảo toàn e: 2nFe(NO3)2 + 3nFe(NO3)3 = 3nNO  


nFe = 0,12 mol; nHNO3 = 0,125.3,2 = 0,4 mol

Giả sử sinh sản thành 2 muối hạt Fe(NO3)2 x mol và Fe(NO3)3 y mol

Bảo toàn yếu tố Fe: nFe = nFe(NO3)2 + nFe(NO3)3 => x + y = 0,12 (1)

Ta có: nHNO3 = 4nNO  => nNO = 0,4 / 4 = 0,1 mol

Bảo toàn e: 2nFe(NO3)2 + 3nFe(NO3)3 = 3nNO  => 2x + 3y = 0,1.3 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,06 cùng y = 0,06 mol

=> mmuối = mFe(NO3)2 + mFe(NO3)3 = 25,32 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sắt chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, sau bội phản ứng thu được hỗn hợp muối và thành phầm khử X. X không thể là


Cho viên kẽm công dụng với HNO3, sau phản bội ứng ko thấy gồm khí sinh ra. Tổng hệ số cân đối của làm phản ứng là


Cho nhôm tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được sản phẩm khử nhất là khí N2O . Sau khoản thời gian đã cân nặng bằng, tỉ lệ thân số nguyên tử Al bị oxi hoá với số phân tử HNO3bị khử (các số nguyên, về tối giản) là:


Cho 2,7 gam Al tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng, sau phản bội ứng thu được V lít khí N2O (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 1 lạng Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 quánh nóng dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc) với m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là


Cho 4,8 gam kim loại R tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Kim loại R là


Để trả tan trọn vẹn 9,6 gam Cu nên dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 (lấy dư 25% đối với lượng cần thiết), nhận được khí NO duy nhất. độ đậm đặc mol của dung dịch HNO3 đã sử dụng là


Hoà chảy 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 sệt nóng dư, nhận được khí SO2. đến khí này hấp thụ trọn vẹn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn hỗn hợp thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại


Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 đặc nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được
Xem thêm: Thủ Tục Đổi, Làm Lại Hộ Chiếu Mất Bao Lâu ? Thủ Tục Như Thế Nào?

Cho 30 gam fe vào dung dịch HNO3 loãng rét thấy tất cả V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra và sau bội nghịch ứng sót lại 4,8 gam sắt chưa tan. Cực hiếm của V là


Cho 6,72 gam sắt phản ứng cùng với 125 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được hỗn hợp X cùng khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong hỗn hợp X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al và Cu vào hỗn hợp HCl dư sau khoản thời gian phản ứng dứt thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu đến m gam các thành phần hỗn hợp X trên chức năng với HNO3 đặc nguội dư, sau bội nghịch ứng nhận được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Quý hiếm của m là


Cho 8,37 gam các thành phần hỗn hợp (Fe, Cu, Al) chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư axit H2SO4 đặc nóng được 0,2 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng muối tạo thành là


Hòa tan hết các thành phần hỗn hợp X có 16,8 gam sắt ; 2,7 gam Al và 5,4 gam Ag chức năng với H2SO4 sệt nóng dư chỉ bay ra khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của S). Số mol H2SO4 đang tham gia bội phản ứng là


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để hoà tan trọn vẹn một hỗn hợp bao gồm 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết làm phản ứng tạo hóa học khử tốt nhất là NO) là


Cho 2,91 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Cu, Al tan không còn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu dược 1,12 lít khí NO làm việc đktc ( không còn sản phẩm khử khác) với dung dịch Y. Cho Y tính năng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn số 1 là m gam. Quý hiếm của m là


Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong hỗn hợp hỗn hợp gồm NaNO3 cùng KHSO4 thu được dung dịch X chỉ cất m gam hỗn hợp các muối th-nc và 5,6 lít hỗn hợp khí Y có N2O và H2 (tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Quý hiếm gần duy nhất của m là:


Hỗn phù hợp X có Cu, Mg, MgO được hòa tan trọn vẹn vào HNO3 loãng, dư chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Mặt khác nếu tất cả hổn hợp đó làm phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng kim nhiều loại Cu gồm trong X là


Cho láo hợp bao gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch đựng hỗn hợp có H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa chiếm được là lớn nhất. Giá bán trị tối thiểu của V là:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Fix Lỗi Không Xóa Được File Trong Thẻ Nhớ Điện Thoại Android

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.