Cho 80g bột cu vào 200ml dd agno3

     Bạn đang xem: Cho 80g bột cu vào 200ml dd agno3

Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam bột Mg vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thì trọng lượng (gam) chất rắn thu được là


Câu 2:


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,09 mol Fe với 0,05 mol Fe(NO3)2.7H2O vào 500 ml hỗn hợp HCl 1M, xong phản ứng thu được hỗn hợp Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Hỏi hỗn hợp Y hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu


Câu 3:


Cho 13,5 gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe và Zn vào 200 ml dung dịch Z cất CuCl2 với FeCl3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 8 gam rắn B nguyên chất và dung dịch C. Mang lại NaOH mang đến dư vào C nhận được kết tủa D cùng dung dịch E. Sục CO2 dư vào E, nhận được kết tủa F. Nung F đến khối lượng không thay đổi thu được 8,1 gam hóa học rắn G. Xác định nồng độ của FeCl3 trong hỗn hợp Z.


Câu 4:


Cho 29,8 gam tất cả hổn hợp bột bao gồm Zn với Fe vào 600 ml hỗn hợp CuSO4 0,5M. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với 30,4 gam hỗn kim loại tổng hợp loại. Tỷ lệ về cân nặng của sắt trong láo hợp thuở đầu là


Câu 5:


Cho hỗn hợp X đựng 2,4 gam Mg và 10,64 gam fe vào hỗn hợp Y cất 0,2 mol Cu(NO3)2 và 0,3 mol AgNO3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và m gam kim loại. Cực hiếm của m là:


Câu 6:


Cho 13,0 gam Zn vào hỗn hợp CuSO4 dư, sau phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam hóa học rắn. Giá trị của a là


Câu 7:


Cho tất cả hổn hợp A gồm 0,1 mol Ag; 0,05 mol Mg; 0,2 mol fe phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau phản nghịch ứng tạo ra chất rắn B. Cân nặng của B là:
Xem thêm: Anh Với Tôi Đôi Người Xa Lạ, Hết Mùa Hạ Ta Trở Thành Người Yêu

Câu 8:


Cho tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại gồm 1,4 gam Fe, 0,24 gam Mg tác dụng với 200ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,15M. Sau phản ứng chiếm được rắn B. Mang lại B bội nghịch ứng không còn với HNO3 thấy gồm V lít NO (đktc) thoát ra. Quý hiếm V là:


Câu 9:


Cho 2,24 g fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 0,1M. Khuấy đều cho tới phản ứng hoàn toàn. Trọng lượng (gam) chất rắn chiếm được là:


Câu 10:


Cho m gam bột Cu vào 500ml hỗn hợp AgNO3 0,32M sau một thời gian phản ứng thu được 15,52 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y Lọc tách X rồi thêm 11,7 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,06 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là:


Câu 11:


Cho 11 gam các thành phần hỗn hợp X đựng Al và Fe làm phản ứng hoàn toàn với 1 lít hỗn hợp CuCl2 0,5M. Sau bội phản ứng tạo nên dung dịch A và chất rắn B, gam. Cho dung dịch A phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa E, nung E trong không khí đến khối lượng không đổi thu được các thành phần hỗn hợp F có 2 chất rắn. Khối lượng của F là


Câu 12:


Cho láo lếu hợp tất cả 0,01 mol Al cùng 0,02 mol Mg tính năng với 100ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam chất rắn X tất cả 3 kim loại, X tác dụng hoàn toàn cùng với HNO3 đặc, dư thu được V lít NO2 (ở đktc và duy nhất ). Giá trị của V là


Câu 13:


Cho m gam Mg bội phản ứng trọn vẹn với 1 lít dung dịch A cất FeSO4 0,1M và CuSO4 0,1M sau bội nghịch ứng thu được chất rắn B có cân nặng gam. Quý giá của m là:


Câu 14:


Cho 4,2 gam hỗn hợp bột Fe với Al vào 250 ml hỗn hợp AgNO3 1,2M. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với 33,33 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp thuở đầu là:


Câu 15:


Nhúng thanh đồng có m = 6gam vào 210 gam hỗn hợp Fe(NO3)3 16%. Sau thời hạn phản ứng mang thanh đồng ra thấy trong dung dịch thu đượcC%Cu(NO3)2=C%Fe(NO3)3=a . Giá trị của a sớm nhất với:


Hỏi bài bác


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Tình Yêu Thương Con Người, Bài Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Tình Yêu Thương

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam