CHO 9.12 GAM HỖN HỢP GỒM FEO FE2O3 FE3O4

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho 9.12 gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4

*

Cho 9,12 gam lếu láo hợp có FeO Fe2O3 Fe3O4 công dụng với dung dịch HCl dư sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 7,62 gam FeCl2 cùng m gam FeCl3 cực hiếm của m là
*

FeO + 2HCl => FeCl2 + H2O 

Fe2O3 + 6HCl => 2FeCl3 + 3H2O 

Quy đổi các thành phần hỗn hợp chỉ bao gồm : FeO , Fe2O3 

nFeCl2 = 7.62/127 = 0.06 (mol) 

=> nFeO = nFeCl2 = 0.06 (mol) 

mFeO = 0.06*72 = 4.32 (g) 

mFe2O3 = 9.12 - 4.32 = 4.8 (g) 

nFe2O3 = 4.8/160 = 0.03 (mol) 

nFeCl3 = 2nFe2O3 = 0.06 (mol) 

mFeCl3 = 0.06*162.5 = 9.75 (g) 


*

1. Hòa tan hoàn toàn m gam MgCO3 bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được hỗn hợp Y và 2,688 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch Y nhận được a gam muối khan. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính quý giá của a.2. Mang lại m gam tất cả hổn hợp X chứa Fe và Cu (có tỉ trọng mol 1:2) công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, m gam X công dụng vừa đủ với V lít khí Cl2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính cực hiếm của V

1. Hòa tan trọn vẹn m gam MgCO3 bằng dung dịch HCl trọn vẹn thu được dung dịch Y và 2,688 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch Y nhận được a gam muối hạt khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của a.

2. Cho m gam tất cả hổn hợp X chứa Fe và Cu (có tỉ trọng mol 1:2) tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phương diện khác, m gam X chức năng vừa đầy đủ với V lít khí Cl2 (đktc). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính cực hiếm của V


*

Cho 17,6 gam hỗn hợp X bao gồm Fe và Cu bội nghịch ứng với hỗn hợp HCl loãng dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m là


1. Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được (m + 28,4) gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Hòa tan trọn vẹn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được hỗn hợp Z. Mang đến từ tự hết hỗn hợp Z vào 0,4 lit hỗn hợp AlCl3 1,25M đến phản ứng trọn vẹn thu được kết tủa có trọng lượng là2. Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Al, Mg trong hỗn hợp HCl dư, thu được dung dịch X. Mang đến X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư. Lọc rước kết tủa, mang nung vào khôn...
Đọc tiếp

1. Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X có Na và K vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y nhận được (m + 28,4) gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Hòa tan trọn vẹn 2m gam các thành phần hỗn hợp X vào nước thu được hỗn hợp Z. Cho từ từ bỏ hết dung dịch Z vào 0,4 lit dung dịch AlCl3 1,25M mang đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là

2. Hòa tan hoàn toàn 10g tất cả hổn hợp Al, Mg trong hỗn hợp HCl dư, thu được dung dịch X. đến X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư. Lọc mang kết tủa, mang nung trong bầu không khí đến cân nặng không thay đổi được 6g chất rắn. Phần trăm trọng lượng của Mg trong lếu hợp thuở đầu là3. Để hòa tan trọn vẹn 6,4g tất cả hổn hợp gồm kim loại R (chỉ tất cả hóa trị II) với oxit của nó buộc phải vừa đủ 400ml hỗn hợp HCl 1M. R có thể là sắt kẽm kim loại nào sau đây


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 5. Nhóm Halogen
3


Xem thêm: Nêu Lợi Ích Của Đa Dạng Sinh Học Và Nguyên Nhân Biện Pháp? Đa Dạng Sinh Học Là Gì

0
Cho m gam KMnO4tác dụng hết với dung dịch HCl (đặc) dư, toàn bộ khí clo sinh ra tác dụng hết với Fe dư, thu được 16,25 gam FeCl3. Tính số mol HCl phản ứng và giá trị m
Đọc tiếp

Cho m gam KMnO4tác dụng hết với dung dịch HCl (đặc) dư, toàn bộ khí clo sinh ra tác dụng hết với Fe dư, thu được 16,25 gam FeCl3. Tính số mol HCl phản ứng và giá trị m


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcChương 5. Team Halogen
1
0

Câu 8: tất cả hổn hợp X có Fe cùng Cu

* đến a gam hỗn hợp X tính năng hoàn toàn cùng với khí clo dư thu được 59,5 gam muối

* cho a hỗn hợp X chức năng hoàn toàn với dung dịch HCL 36,5% nhận được 25,4 gam muối

a: Tính giá trị a(g) và % trọng lượng mỗi muối bột sau bội nghịch ứng

b: Tính thể tích dung dịch HCL 36,5%(D=1,25g/ml) nên dùng


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 5. Nhóm Halogen
1
0
GIÚP MÌNH VỚI MÌNH SẮP PHẢI NỘP RỒI !!!! HELP MEEE1. Cho 13,92 g hỗn hợp X bao gồm chứa FeO Fe2O3 Fe3O4 (số mol FeO thông qua số mol Fe2O3) công dụng vừa đầy đủ với V lít hỗn hợp HCl 2M tính V?2.chia 5,6 gam fe thành nhì phần đều nhau :phần 1 tác dụng với khí clo dư nhận được a gam muốiphần 2 chức năng với hỗn hợp HCl dư thu được b gam muối. Tính a b?3.So sánh lượng khí clo thu được lúc choa) 0,25 mol mỗi hóa học sau KMnO4 KClO3 K2Cr2O7 công dụng với dung dịch HCl quánh dưb) mang lại 15 gam mỗi chất sau...


Xem thêm: Chỉ Ra Biện Pháp Tu Từ Trong Bài Tre Việt Nam Của Nguyễn Duy

Đọc tiếp

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH SẮP PHẢI NỘP RỒI !!!! HELP MEEE

1. Cho 13,92 g tất cả hổn hợp X tất cả chứa FeO Fe2O3 Fe3O4 (số mol FeO thông qua số mol Fe2O3) tính năng vừa đầy đủ với V lít hỗn hợp HCl 2M tính V?

2.chia 5,6 gam sắt thành nhị phần bằng nhau :phần 1 chức năng với khí clo dư nhận được a gam muối hạt phần 2 tác dụng với hỗn hợp HCl dư thu được b gam muối. Tính a b?

3.So sánh lượng khí clo chiếm được khi mang đến a) 0,25 mol mỗi chất sau KMnO4 KClO3 K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư b) mang đến 15 gam mỗi chất sau KMnO4 KClO3 K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch HCl sệt dư

4. Mang đến 15,8 g KMnO4 chức năng với hỗn hợp HCl quánh dư cục bộ khí clo xuất hiện cho công dụng với 500 ml hỗn hợp NaOH 1,5 m thu được hỗn hợp Y tính độ đậm đặc mol/ lít của các chất trong Y coi thể tích hỗn hợp Y là 500 ml

5. đến 8 g sắt kẽm kim loại X chức năng với khí clo dư sau bội phản ứng thu được 22,2 g muối xác định kim các loại X

6.Hòa tan trọn vẹn 3,16 g các thành phần hỗn hợp X chứa Fe Al Mg trong dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít H2 ở đk tiêu chuẩn Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối hạt tính m

7.cho 17,4 g MnO2 chức năng hết với dung dịch HCl toàn bộ khí clo ra đời được kêt nạp hết vào 200 gam hỗn hợp NaOH 20% ở ánh sáng thường thu được hỗn hợp A. Tính C tỷ lệ của các chất trong hỗn hợp A

8. Hỗn hợp X bao gồm 2,8 g Fe với 4,8 g Fe2O3 tổ hợp vào 300ml HCl 1,2 M sau phản bội ứng ứng được hỗn hợp A. Tính khối lượng các hóa học tan gồm trong dung dịch A. Mang đến dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa thu được

9.cho 200 gam dung dịch HCl 7,3% tác dụng với 500 gam dung dịch NAOH 6% được dung dịch X Tính C tỷ lệ của những chất tan bao gồm trong X

10. đến 200 g dung dịch HCl 7,3% tính năng với 200 g dung dịch AgNO3 17% được hỗn hợp Y Tính C tỷ lệ của các chất trong dung dịch Y

11.Hòa tan hoàn toàn 12,45 g tất cả hổn hợp X đựng Fe Zn Mg trong hỗn hợp HCL nhận được 6,72 lít H2 ở đk tiêu chuẩn cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được m gam muối hạt tính m

12.cho 230 gam các thành phần hỗn hợp X cất ACO3 BCO3 X2CO3 Hòa tan hoàn toàn trong hỗn hợp HCl dư thấy bay ra 3,36 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản bội ứng

13.cho 47,76 g hỗn hợp X cất NaBr và NaI tác dụng với dung dịch AgNO3 dư sau phản nghịch ứng thu được 86,01 gam kết tủa Tính xác suất theo cân nặng từng chất trong X

14. Cho hỗn hợp X bao gồm Fe và 5,4 g kim loại A bao gồm hóa trị không thay đổi được trộn theo tỉ lệ mol tương ứng là một : 4 Nếu mang m gam X hòa hợp hết trong dung dịch HCl dư thì thu được 7,84 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh cần mang m gam X làm phản ứng với khí clo thì cần vừa đầy đủ 8,4 lít khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh xác định kim loại x?