CHO BIẾT MỖI GEN QUY ĐỊNH MỘT TÍNH TRẠNG ALEN TRỘI LÀ TRỘI HOÀN TOÀN

     

AaBbDdEE × aaBBDdee = (Aa × aa) (Bb × BB) (Dd × Dd) (EE × ee)

= (1Aa : 1aa) (1Bb : 1BB) (1DD : 2Dd : 1Dd) (1Ee)

Số các loại kiểu gen = 2 × 2 × 3 × 1 = 12.

Bạn đang xem: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng alen trội là trội hoàn toàn

Số loại kiểu hình = 2 × 1 × 2 × 1 = 4.


Biết quá trình giảm phân không xẩy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là một trong : 1?


Ở người, alen A nằm ở nhiễm sắc thể X lao lý máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định căn bệnh máu cực nhọc đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cặp phụ huynh nào sau đây chắc chắn sẽ bắt buộc sinh bé bị bệnh dịch máu khó đông?


Cho biết quy trình giảm phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × Aabb cho đời con gồm tỉ lệ kiểu dáng gen là:


Một khung người đực tất cả kiểu ren Ab/aB bớt phân chế tác giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột trở nên nhưng xảy ra hoán vị gen. Bao gồm bao nhiêu tuyên bố sau đấy là đúng?

I. Ví như chỉ có một tế bào sút phân sinh ra tối đa 4 một số loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.

II. Bao gồm 3 tế bào bớt phân, vào đó có 1 tế bào bao gồm hoán vị thì tỉ lệ thành phần giao tử là 5:5:1:1.

III. Gồm 4 tế bào sút phân, trong những số đó có 2 tế bào gồm hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 3:3:1:1.

Xem thêm: Kiểm Tra Sim Itelecom Đơn Giản Với 3 Cách Kiểm Tra Số Điện Thoại Itel Ecom

IV. Có 5 tế bào giảm phân, trong số đó cả 5 tế bào tất cả hoán vị thì tỉ lệ thành phần giao tử là 1:1:1:1.


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 6:


Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AA × Aa mang đến đời con tất cả tỉ lệ hình dạng gen là:


A. 1:1


B. 1:2:1


C. 3:1


D. 9:3:3:1


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại depsangtrong.com


*

links
tin tức depsangtrong.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


depsangtrong.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Vào 10 Năm 2021, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2022


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
depsangtrong.com