CHO BUTAN QUA XÚC TÁC THU ĐƯỢC HỖN HỢP X

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho butan qua xúc tác ( ở ánh sáng cao ) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 cùng H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu đến 0,6 mol X tác dụng với hỗn hợp nước brom dư thì số mol brom buổi tối đa làm phản ứng là

A.0,6 mol

B.0,48 mol

C.0,24 mol

D.0,36 mol

Cho butan qua xúc tác ( ở ánh nắng mặt trời cao ) thu được hỗn hợp X bao gồm C 4 H 10 , C 4 H 8 , C 4 H 6 và H 2 . Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu mang lại 0,6 mol X chức năng với hỗn hợp nước brom dư thì số mol brom buổi tối đa phản ứng là

A. 0,6 mol

B. 0,48 mol

C. 0,24 mol

D. 0,36 mol


*

Cho butan qua xúc tác ( ở ánh nắng mặt trời cao ) thu được các thành phần hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 cùng H2. Tỉ khối của X đối với butan là 0,4. Nếu mang đến 0,6 mol X tính năng với hỗn hợp nước brom dư thì số mol brom buổi tối đa phản ứng là

A. 0,6 mol

B. 0,48 mol

C. 0,24 mol

D. 0,36 mol

Đáp án D

MX = 0,4.58 = 23,2 bắt buộc mX = 0,6.23,2 = 13,92 g

Do kia 0,6 mol X được tạo nên từ 13,92 : 58 = 0,24 mol C4H10

nX – nC4H10 = nH2 = 0,6 - 0,24 = 0,36 mol

X + Br2 thì nBr2 = nH2 = 0,36 mol

Cho butan qua xúc tác (ở ánh nắng mặt trời cao), thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6, H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom về tối đa phản nghịch ứng là

A. 0,48 mol.Bạn đang xem: cho butan qua xúc tác thu được các thành phần hỗn hợp x gồm c4h10 c4h8 c4h6 cùng h2

B. 0,36 mol.

Bạn đang xem: Cho butan qua xúc tác thu được hỗn hợp x

C. 0,60 mol.

D. 0,24 mol.

Cho butan qua xúc tác (ở ánh sáng cao) thu được tất cả hổn hợp X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6 với H2. Tỉ khối của X đối với butan là 0,4. Nếu đến 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom buổi tối đa làm phản ứng là

A. 0,24 mol.

B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lọc Số Trùng Nhau Trong Excel Nhanh Chóng Và Hiệu Quả Từ A

0,36 mol.

C. 0,60 mol.

D.0,48 mol.

Xem thêm: 9 Lầm Tưởng Về Âm Nhạc Dành Cho Bà Bầu : Hướng Dẫn Cách Nghe Nhạc Chuẩn

Đáp án B

Do khối lượng bảo toàn yêu cầu mX = mbutan = 0,6. 0,4.58 = 13,92 g

=> nbutan = 0,24. Bảo toàn thành phần C ta thấy số mol khí tăng chính là do H2 sinh ra.

=> n H 2 = n B r 2 = nX - nbutan = 0,6 - 0,24- = 0,36

Cho butanqua xúc tác ( ở ánh nắng mặt trời cao) thu được tất cả hổn hợp X có C4H10, C4H8, C6H8và H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu đến 0,6 mol X vào dung dịch Brom dư thì số mol Brom buổi tối đa phản ứng là bao nhiêu ?

(M_X=0.4cdot58=23.2left(dfracgmol ight))

(m_X=0.6cdot23.2=13.92left(g ight))

(n_C_4H_10=dfrac13.9258=0.24left(mol ight))

(n_H_2=0.6-0.24=0.36left(mol ight))

(n_H_2=n_Br_2=0.36left(mol ight))

()

Dẫn 5,736 lít butan (đktc) qua xt thích hợp ở ánh nắng mặt trời cao thu được tất cả hổn hợp X tất cả C4H10 , C4H8, C4H6 và H2 tất cả tỉ khối so với butan là 0,4. Nếu dẫn toàn cục hỗn vừa lòng X vào dung dịch Br2 dư thì số mol brom phản bội ứng về tối đa l

Các pt

C4H10 --> C4H8 + H2 (1)

C4H10 --> C4H6 +2H2 (2)

C4H8 + Br2 --> C4H8Br2 (3)

C4H6 + 2Br2 --> C4H6Br4 (4)

Gọi nC4H10 (1) =x (mol)

nC4H10 (2) =y (mol)

nC4H10 (bđ) (approx) 0,256 (mol)

=> nC4H10 (dư) = 0,256 -x-y (mol)

Theo (1) : nC4H8=x(mol) , nH2(1) =x(mol)

Theo (2) : nC4H6=y(mol) , nH2(2) = 2y(mol)

Mà m(khí bđ) = m (khí sau pư)

=> m ( khí sau pư )= 0,256.58=14,848(g)

n (khí sau pư ) = 14,848 / 0,4.58 =0,64(mol)

=> 0,64 =x+x+y+2y + 0,256 -x- y x+2y=0,384

Theo (3,4) : nBr2 = nC4H8+ 2nC4H6 = x+2y=0,384

=> nBr2(pư) =0,384(mol)

Đúng 0
phản hồi (0)

Mình làm được rồi ạ

Đúng 0
comment (0)

làm ơn giải giúp e với ạ:

Cho propan qua xúc tác( ở nhiệt độ cao) thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6 cùng H2. Tỉ khối của X đối với hidro là 13,2. Nếu mang đến 33g hh X vào dd brom dư thì số mol brom tối đa phản ứng là?

A. 0,6 B.0,36 C.0,5 D.1,25

Lớp 11 chất hóa học Chương 6. Hiđrocacbon ko no 1 0 gởi Hủy

đề sai đúng k nhỉ

Đúng 0
bình luận (3)

Hỗn phù hợp X có but-1-en với butan bao gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Dẫn X qua ống đựng xúc tác thích hợp, nung nóng thu được tất cả hổn hợp Y gồm những chất mạch hở CH4, C2H6 C2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2. Tỷ khối của Y đối với X là 0,5. Nếu dẫn 1 mol Y qua dung dịch brom dư thì trọng lượng brom bội phản ứng là

A. 80 gam

B. 120 gam

C. 160 gam

D. 100 gam

Lớp 12 chất hóa học 1 0 gởi Hủy

Chọn D


*

Đúng 0
comment (0)

Hỗn phù hợp X bao gồm but-1-en và butan gồm tỉ lệ số mol tương ứng là một trong : 3. Dẫn X qua ống đựng xúc tác say đắm hợp, nung rét thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các chất mạch hở CH4, C2H6 C2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2. Tỷ khối của Y đối với X là 0,5. Ví như dẫn 1 mol Y qua hỗn hợp brom dư thì trọng lượng brom bội phản ứng là: