Cho Dãy Số 6 16 26

     
Cùng với câu hỏi kiểm tra năng lực tư duy về ngôn từ thì thắc mắc logic toán là 1 phần quan trọng trong IQ test. Các thắc mắc về súc tích toán này rất đa dạng và phong phú theo từng lứa tuổi. Sau đây là một số ví dụ cùng bình luận.

Bạn đang xem: Cho dãy số 6 16 26

Câu 1. Chữ số nào còn thiếu trong hàng số sau: 1, 3, ... , 7, 9.Đáp số: 5.Nhận xét. Đây là dãy các chữ số lẻ tăng dần.Câu 2. Viết số tiếp sau của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, ...Đáp số: 19.Nhận xét. Trong dãy số, các số thua cuộc hơn số đứng trước 3 đối chọi vị: 4 = 1 + 3, 7 = 4 + 3, 10 = 7 + 3, 13 = 10 + 3, 16 = 13 + 3. Vậy số đề xuất tìm là 16 + 3 = 19.Câu 3. Viết số tiếp theo của hàng số: 4, 8, 12, 16, 20, ...Đáp số: 24.Nhận xét. Phương pháp 1. Trong dãy số, các số lép vế hơn số đứng trước 4 đơn vị: 8 = 4 + 4, 12 = 8 + 4, 16 = 12 + 4, trăng tròn = 16 + 4. Vậy số bắt buộc tìm là 20 + 4 = 24.Cách 2. Đây là dãy số đếm nhân với 4: 4 = 1 x 4, 8 = 2 x 4, 12 = 3 x 4, 16 = 4 x 4, 20 = 5 x 4. Vậy số bắt buộc tìm là 6 x 4 = 24.Câu 4. Viết số tiếp theo của hàng số: 2, 6, 18, 54, 162, ...Đáp số: 486.Nhận xét. Trong dãy số, các số đứng sau bằng tích của số đứng trước cùng với 3: 6 = 2 x 3, 18 = 6 x 3, 54 = 18 x 3, 162 = 54 x 3. Vậy số cần tìm là 162 x 3 = 486.Câu 5. Tìm số không đủ trong hàng số: 4, 10, 16, 22, ..., 34, 40.Đáp số: 28.Nhận xét. Trong hàng số, những số lép vế hơn số đứng trước 6 1-1 vị: 10 = 4 + 6, 16 = 10 + 6, 22 = 16 + 6, 40 = 34 + 6. Số cần tìm là: 22 + 6 = 28. Số này thỏa mãn: 28 + 6 = 34. Vậy số phải tìm là 28.

Xem thêm: Tổ Chức Tiền Thân Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là, Tổ Chức “Tiền Thân” Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Là

Câu 6. Search số không đủ trong trong dãy số: 5, 13, 21, 29, ... , 45, 53.Đáp số: 37.Nhận xét. Trong dãy số, những số đứng sau hơn số đứng trước 8 đối kháng vị: 13 – 5 = 21 – 13 = 29 – 21 = 53 – 45 = 8. Số đề xuất tìm là: 29 + 8 = 37. Số này vừa lòng 37 + 8 = 45. Vậy số cần tìm là 37.Câu 7. Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 2, 3, 5; 4, 2, 6; 2, 2015, 2017; 4, 6, ...Đáp số: 10.Nhận xét. Trong những dãy số, số sinh hoạt cuối bởi tổng nhì số đứng trước nó: 5 = 2 + 3, 6 = 4 + 2, 2017 = 2 + 2015. Vậy số nên tìm là 4 + 6 = 10.Câu 8. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 2, 6, 3; 6, 42, 7; 8, 88, 11; 10, 30, ...Đáp số: 3.Nhận xét. Trong mỗi dãy số, số nghỉ ngơi giữa bằng tích nhì số nhì bên: 6 = 2 x 3, 42 = 6 x 7, 88 = 8 x 11. Vậy số phải tìm là 30 : 10 = 3.Câu 9. Viết số tiếp theo sau của hàng số: 2, 6, 12, 20, 30, 42, ...Đáp số: 56.Nhận xét. Trong hàng số, từng số bởi tích của nhì số đếm tiếp tục tăng dần: 2 = 1 x 2, 6 = 2 x 3, 12 = 3 x 4, 20 = 4 x 5, 30 = 5 x 6, 42 = 6 x 7. Vậy số nên tìm là 7 x 8 = 42.Câu 10. Tra cứu số không đủ trong trong hàng số: 3, 15, 35, 63, 99, ... , 195.

Xem thêm: Just A Moment - What Is The Value X Of Sin^3X+Cos^3X=1

Đáp số: 143.Nhận xét. Trong hàng số, từng số bằng tích của nhị số lẻ liên tục tăng dần: 3 = 1 x 3, 15 = 3 x 5, 35 = 5 x 7, 63 = 7 x 9, 99 = 9x 11, 195 = 13 x 15. Vậy số buộc phải tìm là 11 x 13 = 143.Kết quả kỳ trước: vần âm khác loại trong những chữ cái: A, B, L, M, N là L. Khi sử dụng kéo giảm đôi một cách thích hợp thì các chữ mẫu A, B, M, N hồ hết được chia thành hai phần bởi nhau, vần âm L không có điểm sáng này.Kỳ này: Điền vào địa điểm chấm số mê say hợp: 7, 2, 5; 10, 4, 6; 20, 11, 9; 25, 16,... Câu trả lời gửi về thể loại “Toán học, học nhưng chơi”, Tòa biên soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, hoàn Kiếm, Hà Nội.