Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Abcd Là Hình Thang

     

Trong mặt phẳngABCD, qua M kẻ mặt đường thẳngMN∥BCN∈BC.Khi đó,MN⊂α.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang

Trong mặt phẳngSAB, qua N kẻ con đường thẳngNP∥SAP∈SB.Khi đó,NP⊂α.

Vậyα≡MNP.

Xem thêm: Người Đồng Mình Thương Lắm Con Ơi, Just A Moment

Xét hai mặt phẳngMNPvàSBCcó

MN⊂MNPBC⊂SBCMN∥BCP∈MNP,P∈SBC

⇒hai khía cạnh phẳng cắt nhau theo một giao tuyến trải qua điểm p. Và tuy vậy song cùng với BC

Trong mặt phẳngSBCkẻPQ∥BCQ∈SC.Khi đó, PQ là giao tuyến của mặt phẳngαvới khía cạnh phẳngSBC. Vậy mặt phẳngαcắt khối chóp S.ABCD theo tiết diện là tứ giác MNPQ

Tứ giác MNPQ cóMN∥BCMC∥NB

⇒MNBClà hình bình hành. Từ đó suy raMN=BC.

Xem thêm: Một Người Dự Định Đi Từ A Đến B Trong Thời Gian 4 Giờ, Just A Moment

Trong tam giác SBC có p. Thuộc đoạn SB, Q thuộc đoạn SC vàPQ∥BCnênPQBC.

Tứ giác MNPQ cóMN∥PQPQMN

⇒MNPQlà hình thang gồm đáy bự là MN


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M và N thứu tự là trung điểm của SA cùng SC. Xác minh nào sau đây đúng?

Câu 2:


Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là tứ giác lồi. Tiết diện của khía cạnh phẳngαtuỳ ý với hình chóp tất yêu là:


Câu 3:


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là 1 trong điểm lấy trên cạnh SA (M không trùng cùng với S và A).Mpαqua tía điểm M, B, C cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là:

Câu 4:


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật vai trung phong O. M là trung điểm của OC, mặt phẳngαqua M song song với SA và BD. Thiết diện của hình chóp với phương diện phẳngαlà:

Câu 5:


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thang,AD//BC,AD=2.BC, M là trung điểm SA. Phương diện phẳngMBCcắt hình chóp theo thiết diện là

Câu 6:


Cho hai tuyến phố thẳng song song a với b. Bao gồm bao nhiêu mặt phẳng chứa a và tuy vậy song cùng với b ?

Câu 7:


Cho tứ diện ABCD. M là vấn đề nằm vào tam giácABC,mpαqua M và tuy nhiên song với AB cùng CD. Tiết diện của ABCD cắt bởimpαlà:

Câu 8:


Cho tứ diện ABCD cóAB=CD. Mặt phẳngαqua trung điểm của AC và tuy nhiên song với AB, CD cắt theo tiết diện là

Câu 9:


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành trung tâm O, I là trung điểm cạnh SC. Khẳng định nào dưới đây SAI?

Câu 10:


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành trọng điểm O. Mang điểm I trên đoạn SO sao choSISO=23, BI giảm SD tại M với DI cắt SB tại N. MNBD là hình gì ?

Câu 11:


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Khía cạnh phẳngαqua BD và tuy nhiên song với SA, mặt phẳngαcắt SC tại K. Xác định nào sau đó là khẳng định đúng?

Câu 12:


Khẳng định nào đúng trong các các xác định sau?

Câu 13:


Trong không gian có từng nào vị trí kha khá giữa con đường thẳng với mặt phẳng?

Câu 14:


Cho tứ diện ABCD. GọiG1vàG2lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD. Lựa chọn Câu sai:

Câu 15:


Cho phương diện phẳngαvà đường thẳngd⊄α. Khẳng định nào dưới đây sai?
Hỏi bài xích
*

reviews
link
cơ chế
kết nối
bài viết mới độc nhất vô nhị
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới tuyệt nhất
Thi demo THPT tổ quốc
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1