CHO HỖN HỢP GỒM NA VÀ AL CÓ TỈ LỆ SỐ MOL TƯƠNG ỨNG LÀ 1 2

     

2Na+2H2O→2NaOH+H2a       →     a       0,5a2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2a    ←   a     →1,5a

nH2=0,5a+1,5a=2a=0,4→a=0,2molnAl(ban dau)=2nNa=0,4molnAl(phan ung)=a=0,2mol→nAl(du)=0,2mol→mAl(du)=5,4gam


Hòa tan hết một lượng láo lếu hợp có K cùng Na vào H2O dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). đến X vào dung dịch FeCl3 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn 4,6 gam mãng cầu vào nước. Để th-nc dung dịch sau bội phản ứng yêu cầu V ml hỗn hợp HCl 2M. Quý hiếm của V là


Cho những chất sau: glucozơ, ancol etylic, glixerol, axit axetic. Số chất tính năng được với Cu(OH)2/NaOH là


Hòa tan không còn 8,72 gam các thành phần hỗn hợp FeS2, FeS cùng Cu vào 400 ml dung dịch HNO3 4M, thành phầm thu được có dung dịch X với một chất khí thoát ra. Nếu mang lại dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp X thì nhận được 27,96 gam kết tủa, còn nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp X thì nhận được 36,92 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hỗn hợp X có công dụng hòa tan buổi tối đa m gam Cu. Biết vào các quá trình trên, thành phầm khử nhất của N+5 đông đảo là NO. Cực hiếm của m là


Hỗn vừa lòng khí X có propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in tất cả tỉ khối hơi so với SO2 là 0,75. Đốt cháy trọn vẹn 0,02 mol hỗn hợp X, mang đến hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho những phát biểu sau:

(a) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm (COO-)

(b) vào công nghiệp, glucozơ được chuyển hoá trường đoản cú saccarozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm na và al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 2

(c) những amino axit thiên nhiên (hầu không còn là α-amino axit) là hồ hết hợp chất đại lý để kiến khiến cho các loại protein của cơ thể sống.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có Hai Chữ Số Mà Chữ Số Hàng Chục Lớn Hơn Chữ Số Hàng Đơn Vị

(d) Polietilen, poli(vinyl clorua),... Bao gồm tính giải pháp điện, biện pháp nhiệt.

Xem thêm: Văn Mẫu Bài Viết Số 5 Lớp 7 Đề 3 : Chứng Minh Câu Tục Ngữ, Viết Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 7

(e) Do có tác dụng hoà tan xuất sắc nhiều hóa học nên một số este được sử dụng làm dung môi nhằm tách, chiết hóa học hữu cơ (etyl axetat), trộn sơn (butyl axetat).

Số phát biểu đúng là


Câu 10:


Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic cùng etyl axetat tính năng hoàn toàn với 150 gam dung dịch NaOH 5% (dùng dư 25% đối với lượng nên vừa đủ mang lại phản ứng). Phần trăm cân nặng của etyl axetat trong X là


Câu 11:


Hòa tan trọn vẹn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tính năng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Câu 12:


Công thức phân tử của amin no, đối kháng chức, mạch hở đựng 19,178% N về khối lượng là


Câu 13:


Cho ung dung dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch cất AlCl3 x (mol/l) với Al2(SO4)3 y (mol/l). Phản bội ứng được màn biểu diễn theo đồ vật thị sau:

Tỉ lệ x : y là


Câu 14:


Kim nhiều loại nào tiếp sau đây phản ứng được với hỗn hợp NaOH?


Câu 15:


Phát biểu như thế nào sau đây là sai?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam