Cho M Gam Hỗn Hợp X Gồm Na Ca

     

Cho m gam hỗn hợp X có Na, Ca tan không còn trong dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 với 0,04 mol CaCl2. Sau phản bội ứng nhận được 7g kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lit khí (dktc). Quý giá của m là :

nNaHCO3 = 0,08 mol ; nCaCl2 = 0,04 mol

nCaCO3 = nCa2+ = nCa + nCaCl2 (Bảo toàn nguyên tố Ca) => nCa

- các phản ứng của kim loại khi thả vào nước :

Na + H2O → NaOH + ½ H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

=> nH2 = ½ nNa + nCa => nNa

=> m = mNa + mCa

nNaHCO3 = 0,08 mol ; nCaCl2 = 0,04 mol

nCaCO3 = 7 : 100 = 0,07 mol = nCa2+ = nCa + nCaCl2 (Bảo toàn yếu tố Ca)

=> nCa = 0,07 – 0,04 = 0,03 mol

- các phản ứng của kim loại khi thả vào nước :

Na + H2O → NaOH + ½ H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

=> nH2 = 0,896 : 22,4 = 0,04 mol = ½ nNa + nCa => nNa = 2.(0,04 – 0,03) = 0,02 mol

=> m = mNa + mCa = 23.0,02 + 40.0,03 = 1,66g
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm na ca

*

*

*

*

*

Sục CO2vào dung dịch hỗn hợp bao gồm Ca(OH)2và KOH ta quan liêu sát hiện tượng lạ theo thứ thị hình mặt (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol). Giá trị của x là?
Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đấu 1 Công Tắc 1 Bóng Đèn, Ổ Cắm Và Cầu Chì

Hỗn hợpXgồm Mg, Al, Al(NO3)3 với MgCO3 (trong kia oxi chiếm 41,618% về khối lượng). Hòa hợp hết 20,76 gamXtrong dung dịch đựng 0,48 mol H2SO4 với x mol HNO3, chấm dứt phản ứng thu được dung dịchYchỉ chứa các muối trung hòa - nhân chính có khối lượng 56,28 gam với 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khíZgồm CO2, N2, H2. đến dung dịch NaOH dư vàoY, thu được 13,34 gam kết tủa. Quý hiếm của x là

Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp Al và Mg vào V ml dung dịch HNO3 2,5 M. Xong phản ứng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) với 0,084 mol hỗn hợp khí tất cả N2 cùng N2O bao gồm tỉ khối đối với oxi là 31:24. Mang đến từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa vươn lên là thiên theo đồ dùng thị hình vẽ dưới đây:


Giá trị của m với V theo lần lượt là

Thực hiện nay phản ứng nhiệt độ phân nhôm tất cả hổn hợp Al và Fe3O4(trong điều kiện không tồn tại không khí chiếm được 234,75 gam chất rắn X. Phân tách X thành nhị phần:

Cho phần 1 công dụng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 1,68 lít khí H2ở đktc và m gam chất rắn. Tổ hợp hết m gam hóa học rắn vào hỗn hợp H2SO4đặc nóng thu được dung dịch cất 82,8 gam muối và 0,6 mol SO2là sản phẩm khử duy nhất.Bạn đã xem: mang lại m gam hỗn hợp x gồm na ca

Hòa tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO­31M, thu được tất cả hổn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO với 1,51 mol NO2) cùng dung dịch A chứa các chất tan phần nhiều là muối, trong những số ấy có a mol Fe(NO3)3.Biết các phản ứng hoàn toàn. Cực hiếm của agần đúngvới cực hiếm nào sau đây?

Cho tất cả hổn hợp A gồm m gam những chất Al2O3và Al vào 56,5 gam dung dịch H2SO498%, nhận được 0,336 lít khí SO2thoát ra (đktc) cùng dung dịch B với a gam tất cả hổn hợp rắn D. Lọc lấy D và chia làm 2 phần bởi nhau:

+Phần 1:Cho chức năng với hỗn hợp HNO3vừa đủ, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp X chỉ đựng muối sunfat thuộc 1,4 lít (đktc) hỗn hợp khí ko màu có trọng lượng là 2,05 gam, có khí hóa nâu trong không khí. Dẫn tự từ cho dư dung dịch NaOH 1M vào X, thấy lượng NaOH dùng hết về tối đa là 130 ml.

+Phần 2:Nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thu được rắn Y có khối lượng giảm 1,36 gam đối với lượng rắn mang đốt. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của mgần nhấtvới:

Hòa tan hoàn toàn 7,98g láo hợp có Mg với Al trong dung dịch chứa a mol H2SO4, sau khi hoàn thành phản ứng thu được 8,96 lit khí H2và hỗn hợp X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, sự nhờ vào số mol kết tủa cùng thể tích dung dịch NaOH 1M được mang đến như trong đồ vật thị sau :


Giá trị của a là

Cho m gam tất cả hổn hợp K và Ba vào một trong những lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí (đktc). Sục từ từ mang đến dư khí CO2 vào hỗn hợp X, công dụng thí nghiệm được biểu diễn trên trang bị thị như sau:


Khối lượng của K tất cả trong m gam tất cả hổn hợp là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X có Ba, BaO, Ba(OH)2có thuộc số mol vào nước, thu được 500 ml dung dịch Y và a mol H2. Hấp thụ thong dong 3,6a mol CO2vào 500 ml hỗn hợp Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ vật thị sau:


Giá trị của m là

Thực hiện nay phản ứng nhiệt nhôm lếu hợp bao gồm Al và m gam hai oxit fe trong khí trơ, thu được tất cả hổn hợp rắn X. đến X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp Y, hóa học không tung Z cùng 0,672 lít khí H2. Sục khí CO2dư vào Y, thu được 46,8 gam kết tủa. Mang lại Z tan hết vào dung dịch HNO3, thu được dung dịch đựng 146,52 gam muối bột nitrat cùng 12,992 lít NO (là thành phầm khử độc nhất của HNO3). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn. Quý hiếm của m là

Hỗn phù hợp X có Al, Ca, Al4C3và CaC2. Mang lại 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và các thành phần hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốy cháy hết Z chiếm được 20,16 lít khí CO2(đktc) cùng 20,7 gam H2O. Bé dại từ trường đoản cú V lít dung dịch HCl xM vào Y, được kết quả biểu diễn theo như hình vẽ
Xem thêm: Tin Tức Tức Online 24H Về Ăn Mặc Hở Hang Lên Lớp, Cô Giáo Ăn Mặc Hở Hang Lên Lớp

Giá trị x sớm nhất với:

Dẫn lỏng lẻo khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 với NaAlO2. Sự phụ thuộc của trọng lượng kết tủa y (gam) vào thể tích khí CO2 gia nhập phản ứng (x lít, đktc) được biểu thi bằng đồ thị sau:


Cho m gam lếu láo hợp tất cả Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu được hỗn hợp X và 0,672 lít khí H2 ở đktc. Phân chia dung dịch X thành 2 phần bởi nhau:

+ Phần 2 hấp thụ hết 1,344 lít CO2 nhận được 1,97 gam kết tủa.

Giá trị của m là

Cho m gam hỗn hợp X tất cả Na, Ca tan hết trong dung dịch Y đựng 0,08 mol NaHCO3 cùng 0,04 mol CaCl2. Sau phản bội ứng chiếm được 7g kết tủa với thấy bay ra 0,896 lit khí (dktc). Quý hiếm của m là :

Hòa tan không còn m gam lếu láo hợp bao gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước, chiếm được 0,06 mol khí H2 cùng dung dịch X. Dung nạp hết 0,128 mol khí CO2 vào hỗn hợp X, thu được dung dịch Y (chỉ chứa các muối) cùng kết tủa Z. Phân chia dung dịch Y làm cho 2 phần bằng nhau:

+ mang lại từ từ bỏ phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,24M thấy bay ra 0,03 mol khí CO2.

+ Nếu mang đến từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,24M vào phần 2 thấy thoát ra 0,024 mol khí CO2. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả Na, K, Na2O, tía và BaO (trong kia oxi chiếm 20% khối lượng) vào nước, nhận được 200 ml hỗn hợp Y và 0,896 lít H2. Trộn 200 ml hỗn hợp Y cùng với 200 ml dung dịch có HCl 0,4M cùng H2SO4 0,3M thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Coi H2SO4 phân li 2 nấc hoàn toàn. Cực hiếm của m là