Cho tam giác abc có góc b 60 độ

     
*Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc b 60 độ

Cho tam giác ABC có góc B bằng 60 độ. Nhị tia phân giác AM và cn của tam giác ABC cắt nhau trên I

a) Tính góc AIC

b)Chứng minh IM=IN


*

Cho tam giác ABC có góc B bởi 60o . Nhì tia phân giác AM và cn của tam giác ABC cắt nhau tại I 

a)Tính góc AIC

b)Chứng minh IM= IN


*

góc B + góc C + góc A bằng 180 độ ( tổng 3 góc trong một tam giác)

=> 60 độ + góc A + góc C = 180 độ

=>góc A + góc C = 180 độ - 60 độ = 120 độ

có AM là phân giác góc A => góc MAC = 50% góc A (1)

CN là phân giác góc C => góc ACN = một nửa góc C (2) 

=. Góc MAN + góc ACN = 1/2 góc A + 50% góc C = 1/2 của 120 độ = 60 độ

mà góc MAC + góc ACN + góc AIC bằng 180 độ ( tổng 3 góc trong 1 tam giác )

=> 60 độ + góc AIC = 180 độ 

=> góc AIC = 180 độ - 60 độ = 120 độ
Xem thêm: Cách Viết Số La Mã Từ 1 Đến 100 Và Cách Viết Chuẩn Nhất, Các Số La Mã 0

Cho tam giác ABC bao gồm góc B bởi 60o . Hai tia phân giác AM và cn của tam giác ABC cắt nhau trên I 

a)Tính góc AIC

b)Chứng minh IM= IN


góc B + góc C + góc A bởi 180 độ ( tổng 3 góc trong 1 tam giác)

=> 60 độ + góc A + góc C = 180 độ

=>góc A + góc C = 180 độ - 60 độ = 120 độ

có AM là phân giác góc A => góc MAC = 1/2 góc A (1)

CN là phân giác góc C => góc ACN = 50% góc C (2) 

=. Góc MAN + góc ACN = 1/2 góc A + một nửa góc C = 1/2 của 120 độ = 60 độ

mà góc MAC + góc ACN + góc AIC bởi 180 độ ( tổng 3 góc trong 1 tam giác )

=> 60 độ + góc AIC = 180 độ 

=> góc AIC = 180 độ - 60 độ = 120 độ


Cho tam giác ABC gồm góc B = 600. Hai tia phân giác AM và công nhân của tam giác ABC giảm nhau trên I.

a) Tính góc AIC

b) chứng tỏ IM = IN


a/ Ta có: góc BAC+BCA=180-60=120 độ

mà góc ACN=NCB(phân giác góc C);CAM=MAB(phân giác góc A)

=> góc CAI+ACI=1/2*120=60 độ

Mà góc CAI+ACI+AIC=180 độ

AIC=180-60 độ=120 độ
Xem thêm: Tìm M Để Đồ Thị Cắt Trục Hoành Tại 3 Điểm Có Hoành Độ Bằng 5

Cho tam giác ABC gồm góc B bởi 60o. Nhì tia phân giác AM và công nhân của tam giác ABC giảm nhau trên I.

a) Tính góc AIC

b) bọn chúng minh yên = IN


A) XÉT(Delta ABC)

CÓ (widehatB+widehatA+widehatC=180^0left(ĐL ight))

(RightarrowwidehatB+widehatA1+widehatA1+widehatC1+widehatC1=180^0)

THAY SỐ (60^0+2 imeswidehatA1+2 imeswidehatC1=180^0)

(60^0+2 imesleft(widehatA1+widehatC1 ight)=180^0)

(2 imesleft(widehatA1+widehatC1 ight)=180^0-60^0)

(2 imesleft(widehatA1+widehatC1 ight)=120)

(widehatA1+widehatC1=120^0div2)

(widehatA1+widehatC1=60^0)

XÉT (Delta AIC)

CÓ (widehatA1+widehatC1+widehatAIC=180^0left(ĐL ight))

THAY SỐ (60^0+widehatAIC=180^0)

(widehatAIC=180^0-60^0=120^0)

B) KẺ TIA PG GÓC AIC CẮT AC TẠI H

TA CÓ :(widehatAIH=widehatHIC=fracwidehatAIC2=frac120^02=60^0left(ĐL ight))