Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

     

Cho hai điểm cố định (F_1,,,F_2) với (F_1F_2 = 2cleft( c > 0 ight)) và hằng số (a > c).Bạn vẫn xem: Hình chữ nhật cửa hàng của elip

Elip $(E)$ là tập hợp những điểm $M$ thỏa mãn nhu cầu (MF_1 + MF_2 = 2a).

Các điểm (F_1,,,F_2) là tiêu điểm của $(E).$

Khoảng phương pháp (F_1F_2 = 2c) là tiêu cự của $(E).$

(MF_1,,,MF_2) được call là bán kính qua tiêu.

2. Phương trình chủ yếu tắc của elip

Với (F_1left( - c;0 ight),,,F_2left( c;0 ight)):

$Mleft( x;y ight) in left( E ight) Leftrightarrow dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1,,,left( 1 ight)$ trong những số đó (b^2 = a^2 - c^2)

(1) được call là phương trình thiết yếu tắc của $(E)$


*

3. Bản thiết kế và đặc điểm của elip

+ Tiêu điểm: Tiêu điểm trái (F_1left( - c;0 ight)), tiêu điểm buộc phải (F_2left( c;0 ight))

+ các đỉnh: (A_1left( - a;0 ight),,,A_2left( a;0 ight),) (B_1left( 0; - b ight),,,B_2left( 0;b ight))

+ Trục lớn: (A_1A_2 = 2a), nằm trong trục $Ox;$ trục nhỏ dại :(B_1B_2 = 2b), nằm trên trục $Oy$

+ Hình chữ nhật chế tác bởi các đường thẳng (x = pm a,,y = pm b) gọi là hình chữ nhật cơ sở.

+ trung ương sai: (e = dfracca Mục lục - Toán 10 CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP bài 1: Mệnh đề bài bác 2: Mệnh đề chứa biến hóa và áp dụng vào tư duy toán học bài bác 3: Tập vừa lòng bài xích 4: những phép toán trên tập đúng theo bài xích 5: các tập hợp số bài 6: Ôn tập chương I CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC nhị bài bác 1: Đại cương cứng về hàm số bài bác 2: Hàm số số 1 bài 3: Hàm số bậc hai bài xích 4: một vài bài toán về đồ vật thị hàm số bậc nhất bài xích 5: cách thức giải các bài toán về hàm số bậc nhị bài xích 6: Ôn tập chương 2 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH bài xích 1: Đại cưng cửng về phương trình bài bác 2: Phương trình số 1 và bậc nhị một ẩn bài xích 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn quan trọng đặc biệt bài bác 4: Phương trình đựng dấu giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất bài 5: Phương trình cất căn bài xích 6: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn bài bác 7: Hệ phương trình có kết cấu đặc biệt CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH bài bác 1: Bất đẳng thức bài bác 2: Đại cương về bất phương trình bài xích 3: Bất phương trình với hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn bài bác 4: lốt của nhị thức hàng đầu bài xích 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn bài bác 6: lốt của tam thức bậc nhị bài 7: Bất phương trình bậc nhì CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ bài bác 1: Phương sai cùng độ lệch chuẩn CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC bài bác 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ lâu năm cung tròn bài 2: Góc lượng giác với cung lượng giác bài 3: cực hiếm lượng giác của một góc (cung) lượng giác bài bác 4: quý hiếm lượng giác của các góc gồm liên quan đặc biệt quan trọng bài xích 5: một vài công thức biến hóa lượng giác CHƯƠNG 7: VÉC TƠ bài xích 1: những định nghĩa về véc tơ bài xích 2: Tổng của nhị véc tơ bài xích 3: Hiệu của nhì véc tơ bài xích 4: Tích của một véc tơ với một vài bài 5: Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ bài bác 7: Ôn tập chương Véc tơ CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG bài xích 1: quý giá lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 cho 180 độ bài xích 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ bài bác 3: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng bài 4: Hệ thức lượng vào tam giác CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG bài xích 1: một số khái niệm phương trình mặt đường thẳng bài bác 2: một số bài toán viết phương trình đường thẳng bài xích 3: khoảng cách và góc bài 4: Phương trình mặt đường tròn bài 5: Vị trí tương đối của con đường thẳng với đường tròn bài 6: Elip bài bác 7: Hypebol