CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỰ SỐNG

     
đã trả lời7 tháng 9, 2021bởi hanthienluu123Học sinh(439 điểm)được thai chọn là câu hỏi hay nhất18 tháng 9, 2021bởi Bac_Da


Bạn đang xem: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống

đã trả lời7 mon 9, 2021bởi tranbinhtrantbCử nhân(2.0k điểm)
*
đã trả lời7 mon 9, 2021bởi phingoclinh.vn1011Cử nhân(1.7k điểm)

CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỰ SỐNG vào hơn 100 nguyên tố hoá học đã biết thì các cơ thể sống gồm khoảng 60 nguyên tố, tất cả các nguyên tố này đều tất cả trong giới vô cơ. Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là H, O, N, C ( chiếm 96% tổng số những nguyên tử), tiếp đó là S, P, Na, K (3%) rồi đến Ca, Mg, Fe, Cl, Cu, Mn, S, Zn...Các nguyên tố nói bên trên kết hợp với nhau tạo thành những hợp chất vô cơ (nước, những muối khoáng) và các hợp chất hữu cơ (saccarit, lipit, prôtêin, axit nuclêic, pôliphôtphat). Chất hữu cơ là những hợp chất của cácbon. Với hoá trị 4, nguyên tử C gồm khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon trên đó liên kết các nguyên tử H, O, N...tạo nên những phân tử phức tạp. Ngày này đã xác định được rằng cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại hợp chất hữu cơ là prôtêin với axit nuclêic. Prôtêin là hợp phần cấu tạo chủ yếu của chất nguyên sinh và là thành phần chức năng vào cấu tạo của những enzim cùng hoocmôn, đóng mục đích xúc tác va` điều hoà. Axit nuclêic (ADN, ARN) đóng vai trò quan liêu trọng vào sự di truyền với sinh sản.

chúc bạn học tốt
Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn 4 Đại Học Ở Tây Nguyên 2020, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tây Nguyên 2020

Hãy đăng nhập hoặc đk để thêm bình luận.


0 phiếu
*
đã trả lời8 mon 9, 2021bởi umenihon713Cử nhân(3.9k điểm)


Xem thêm: Khẩu Trang Y Tế Màu Trắng Hàn Quốc Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

Prôtêin và axit nuclêic thuộc loại đại phân tử, có kích thước và khối lượng lớn. Ví dụ phân tử hêmôglôbin gồm công thức cấu tạo C3032H4816O872N780D8Fe4 chứa gần 1 vạn nguyên tử, khối lượng phân tử 68000 đơn vị cacbon. Phân tử prôtêin lớn nhất lâu năm 0,1 micrômet. Phân tử ADN lâu năm hàng trăm micrômet, khối lượng phân tử có thể tới 150 triệu đơn vị cacbon. Prôtêin cùng axit nuclêic bao gồm cấu trúc đa phân. Mỗi phân tử prôtêin gồm vừa đủ 100 – 30000 phân tử axit amin. Với trăng tròn loại axit amin, vạn vật thiên nhiên đã tạo ra vô số loại prôtêin khác nhau ở số lượng, thành phần, trật tự các axit amin. Mỗi phân tử ADN gồm vừa phải 10000 – 25000 nuclêôtit. Từ 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X) đã tạo nên vô số loại ADN phân biệt nhau ở số lượng, thành phần, trật tự những nuclêôtit. Cấu trúc đa phân tử tạo cho prôtêin và axit nuclêic rất đa dạng nhưng lại rất đặc thù. Như vậy, sự khác nhau về cấu tạo vật chất giữa hữu cơ và vô cơ thể hiện từ cấp dộ phân tử. Càng lên cấp độ tổ chức cao hơn (tế bào, cơ quan, cơ thể, loài, quần thể...), tính phức tạp, tính đa dạng với tính đặc thù của những hệ sống biểu hiện càng rõ. NHỮNG DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ SỐNG