Công Thức Cấu Tạo Của C5H12

     

Các ankan có số nguyên tử C từ C1 → C3 không có đồng phân. Từ C4 trở đi có đồng phân mạch C

- Các bước để viết đồng phân của ankan

Bước 1: Viết đồng phân mạch cacbon không nhánh

Bước 2: Viết đồng phân mạch cacbon phân nhánh

Cắt 1 cacbon trên mạch chính làm mạch nhánh. Đặt nhánh vào các vị trí khác nhau trên mạch chính, (không đặt nhánh vào vị trí C đầu mạch, vì nó sẽ thành mạch thẳng)

Khi cắt 1 cacbon không còn đồng phân thì cắt đến 2 cacbon, 2 cacbon có thể cùng liên kết 1 C hoặc 2 C trên cùng mạch chính

Lần lượt cắt tiếp cacbon khác cho đến khi không cắt được thì dừng lại.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của c5h12

Đảm bảo quy tắc hóa trị liên kết

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về Pentan nhé.


Mục lục nội dung


I. Định nghĩa Pentan


II. Tính chất vật lí Pentan


III. Tính chất hóa học Pentan


IV. Điều chế Pentan


V. Ứng dụng Pentan


I. Định nghĩa Pentan

- Định nghĩa: Pentan (C5H12) là một hyđrocacbon no thuộc dãy đồng đẳng của ankan. Pentan

- Công thức phân tử: C5H12

- Công thức cấu tạo:

*
Công thức cấu tạo của C5H12 (ảnh 2)" width="247">

- Đồng phân:

Đồng phân mạch cacbon của C5H12

*
Công thức cấu tạo của C5H12 (ảnh 3)" width="381">

- Danh pháp

+ Ankan không phân nhánh

• Tên ankan: Tên mạch cacbon + an

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 : (Pentan)

• Tên gốc ankyl: Tên mạch cacbon chính + yl

CH3CH2CH2CH2CH3 : (Pentyl)

+ Ankan phân nhánh

• Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + an

*
Công thức cấu tạo của C5H12 (ảnh 4)" width="350">

II. Tính chất vật lí Pentan

- Ở điều kiện thường, C5H12 ở trạng thái lỏng, có mùi xăng, nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi không phân cực

III. Tính chất hóa học Pentan

- Trong phân tử C5H12 chỉ có liên kết C-C và C-H. Đó là các liên kết xích ma bền vững, vì thế C5H12 tương đối trơ về mặt hóa học: Ở nhiệt độ thường, chúng không phản ứng với axit, bazơ và chất oxi hóa mạnh (như KMnO4) ...

- Dưới tác dụng của ánh sáng, xúc tác, nhiệt, C4H10 tham gia các phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng oxi hóa.

1. Phản ứng thế bởi halogen

- Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp pentan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế lần lượt các nguyên tử hidro bằng clo. Tương tự như metan.

Xem thêm: Zn + H2So4 Loãng Hiện Tượng

- C5H12 + Cl2 →C5H11Cl + HCl

- Phản ứng thế H bằng halogen thuộc loại phản ứng halogen hóa, sản phẩm hữu cơ có chứa halogen gọi là dẫn xuất halogen.

2. Phản ứng tách (gãy liên kết C-C và C-H)

*
Công thức cấu tạo của C5H12 (ảnh 5)" width="335">

- Dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt,...), các ankan không những bị tách hidro tạo thành các hidrocacbon không no mà còn bị gãy các liên kết C-C tạo ra các phân tử nhỏ hơn.

3. Phản ứng oxi hóa

- Khi đốt, pentan bị cháy tạo ra CO2, H2O và tỏa nhiều nhiệt 

*
Công thức cấu tạo của C5H12 (ảnh 6)" width="300">

- Nếu không đủ oxi, pentan bị cháy không hoàn toàn, khi đó ngoài CO2 và H2O còn tạo ra các sản phẩm như CO, than muội, không những làm giảm năng suất tỏa nhiệt mà còn gây độc hại cho môi trường.

IV. Điều chế Pentan

1) Khai thác từ dầu mỏ, khí tự nhiên qua các con đường cracking và chưng cất phân đoạn.

Xem thêm: Ta Thà Làm Ma Nước Nam Còn Hơn Làm Vương Đất Bắc

2)

*
Công thức cấu tạo của C5H12 (ảnh 7)" width="372">

V. Ứng dụng Pentan

- Pentan được sử dụng chủ yếu làm nhiên liệu và dung môi, xăng dầu cho động cơ, dầu thắp sáng và đun nấu.