Công Thức Chung Của Amino Axit

     
- Trang chủ- Giới thiệu- bài bác tập- - Lớp 10- - Lớp 11- - Lớp 12- - Ôn thi đại học- bài bác tập sách giáo khoa- bài xích giảng- - bài bác giảng lý thuyết- - bài bác giảng phương pháp- Đề thi- - Đề thi- - Đáp án và giải mã chi tiết- Thư viện- - Hình ảnh- - đoạn phim thí nghiệm- - Thuật ngữ- - bốn liệu khác- hóa học vui- - Thơ vui hoá học- - thử nghiệm vui- - Chuyện đề cập hóa học- Liên hệ
Chuyên đề 17. Hợp hóa học hữu cơ chứa Nitơ

Lý thuyết về aminoaxit

Chi tiếtChuyên mục: chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ. Được viết ngày thiết bị tư, 24 mon 12 năm trước 23:19Viết vì chưng Nguyễn Văn Đàm

I. ĐỊNH NGHĨA

- Aminoaxit là mọi hợp hóa học hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 đội chức: đội amino (NH2) với nhóm cacboxyl (COOH).

Bạn đang xem: Công thức chung của amino axit

- Công thức tổng quát của aminoaxit: R(NH2)x(COOH)y hoặc CnH2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y.

đặc biệt quan trọng nhất là những α - aminoaxit (các aminoaxit có những nhóm COOH và NH2 thuộc gắn vào 1 nguyên tử C - C số 2). Hầu như các aminoaxit vạn vật thiên nhiên đều là các α - aminoaxit.

*

NH2-CH2-COOH Axit aminoaxetic (glixin hay glicocol)

CH3-CH(NH2)-COOH Axit aminopropionic (alanin)

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Axit α-aminoglutaric (axit glutamic)

(CH3)2CHCH(NH2)COOH Axit α-aminoisovaleric (valin)

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH Axit α,ε-điaminocaproic (Lysin)

HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH Axit α-amino-β(p-hidroxiphenyl)propanoic Tyrosin

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- chất rắn, dạng tinh thể, không màu, vị khá ngọt.

- ánh sáng nóng chảy cao, dễ tan vào nước do amino axit tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực:

*

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Sự phân li trong dung dịch

H2N-CH2-COOH ↔ H3N+-CH­2-COO-

(ion lưỡng cực)

2. Aminoaxit gồm tính lưỡng tính

a. Tính axit

chức năng với bazơ mạnh tạo ra muối cùng nước:

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

Chú ý sử dụng phương thức tăng giảm trọng lượng khi giải bài xích tập.

b. Tính bazơ

tính năng với axit khỏe mạnh tạo muối.

NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3 - CH2 - COOH

Chú ý sử dụng cách thức tăng giảm cân nặng và định hiện tượng bảo toàn trọng lượng khi giải bài tập.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Cà Phê Thật Giả, 10 Cách Nhận Biết Cà Phê Nguyên Chất, Cafe Thật

3. Phản nghịch ứng trùng dừng của aminoaxit

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+)

- làm phản ứng trùng ngưng của 6-aminohexanoic (axit ε-aminocaproic) hoặc axit 7-aminoheptanoic (axit ω-aminoenantoic) với xác tác tạo thành thành polime thuộc một số loại poliamit.

- tự n aminoaxit không giống nhau hoàn toàn có thể tạo thành n! polipeptit đựng n nơi bắt đầu aminoaxit khác nhau; nn polipeptit đựng n nơi bắt đầu aminoaxit.

4. Phản bội ứng cùng với HNO2

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

5. Bội phản ứng este hoá

NH2-CH2-COOH + ROH → NH2-CH2-COOR + H2O (khí HCl)

Chú ý

- Aminoaxit bao gồm làm chuyển màu quỳ tím hay không tùy trực thuộc vào quan hệ nam nữ giữa số team COOH và số nhóm NH2 bao gồm trong phân tử aminoaxit:

+ nếu như phân tử aminoaxit bao gồm số đội COOH = số đội NH2 → aminoaxit không làm thay đổi màu quỳ tím.

+ nếu phân tử aminoaxit có số đội COOH > số team NH2 → aminoaxit làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ.

+ nếu phân tử aminoaxit tất cả số team COOH 2 → aminoaxit làm chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Oxit Hóa 9, Bài 1: Tính Chất Hóa Học Của Oxit

- những phản ứng vị muối của aminoaxit tác dụng với dung dịch axit hoặc hỗn hợp kiềm.