Công thức tính hiệu suất thụ tinh

     

Trung trọng tâm gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC xin reviews phần CÔNG THỨC ĐỂ GIẢI BÀI TẬP PHẦN CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH nhằm mục đích hổ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc các bạn học giỏi môn học này.

Bạn đang xem: Công thức tính hiệu suất thụ tinh


*

I. Dạng 1: Tính số giao tử với hợp tử hình thành

1. Số giao tử được tạo thành từ mỗi một số loại tế bào sinh giao tử:

Qua bớt phân:

- Một tế bào sinh tinh tạo nên 4 tinh trùng

- Một tế bào sinh trứng tạo thành 1 trứng với 3 thể định hướng

Do đó:

- Số tinh trùng tạo ra = số tế bào sinh tinh x 4

- Số tế bào trứng tạo thành = số tế bào sinh trứng

- Số thể định hướng (thể cực) = số tế bào sinh trứng x 3

2. Tính số phù hợp tử:

Trong quá trình thụ tinh, một trứng (n) kết hợp với 1 tinh trùng (n) tạo ra hợp tử (2n)

Số phù hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh

3. Hiệu suất thụ tinh: là tỉ số tỷ lệ giữa giao tử được thụ tinh trên tổng thể giao tử được chế tác ra

Vận dụng:Một thỏ cái sinh được 6 con. Biết công suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 6,25%. Tìm kiếm số tế bào sinh tinh cùng số tế bào sinh trứng đã tham gia vòa quy trình trên.

II. Dạng 2: Tính số một số loại giao tử cùng hợp tử không giống nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST.

1. Tính số các loại giao tử khác nhau về xuất phát và kết cấu NST:

Gọi n là số cặp NST của tế bào được xét

- ví như trong sút phân không tồn tại hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo cánh dẫn đến hoán vị gen trong cùng một cặp NST kép tương đồng:

Số giao tử có nguồn gốc và cấu trúc NST khác biệt là: 2n

- giả dụ trong giảm phân có hiện tượng lạ tiếp hợp với trao đổi chéo cánh dẫn mang đến hoán vị gen ở m cặp NST kép tương đương (mỗi cặp NST kép trao đổi chéo xảy ra tại 1 điểm):

Số giao tử có nguồn gốc và kết cấu NST không giống nhau là: 2n + m

2. Số kiểu tổng hợp giao tử:

Số kiểu tổ hợp giao tử= số gt ♂ x số gt ♀

Vận dụng:Xét một tế bào sinh dục bao gồm kiểu genABDeXY. Xác định số nhiều loại giao tử trong nhị trường hợp: xảy ra hiện tượng trao đổi chéo và có hiện tượng trao đổi chéo.

III. Dạng 3: Tính số NST môi trường cung cấp cho quy trình tạo giao tử

1. SNST môi trường cung ứng cho các tế bào sinh giao tử sút phân chế tạo giao tử:

- a tế bào sinh tinh trùng (mỗi tế bào cất 2n NST) từ bỏ vùng sinh trường đưa sang vùng chín thực hiện 2 lần phân chia tạo 4a tinh trùng 1-1 bội (n)

- a tế bào sinh trứng (mỗi tế bào cất 2n NST) từ vùng sinh trường đưa sang vùng chín triển khai 2 lần phân chia tạo a trứng cùng 3a thể rất đều 1-1 bội (n)

Vậy:

+ Số NST đựng trong a tế bào sinh tinh trùng hoặc a tế bào sinh trứng ở quy trình sinh trưởng: a x 2n

+ Số NST cất trong tất cả tinh trùng hoặc trong các trứng và các thể rất được sản xuất ra:

4a x n = 2a x 2n

+ Số NST môi trường hỗ trợ cho a tế bào sinh giao tử bớt phân tạo nên giao tử:

2a x 2n - a x 2n = a x 2n

2. Số NST môi trường xung quanh cung cấp cho cả quá trình tạo nên giao tử từ những tế bào sinh dục sơ khai

Giả sử gồm a tế bào sinh dục nguyên sơ nguyên phân x lần tiếp tục (ở vùng sinh sản), tạo thành a x 2x tế bào con, tiếp nối đều trở thành những tế bào sinh giao tử (ở vùng sinh trưởng) và các chuyển sang trọng vùng chín bớt phân tạo ra giao tử.

tổng thể giao tử (và số thể cực nếu có) là: 4a x 2x

Ta có:

- tổng thể NST đựng trong a tế bào sinh dục sơ khai ban sơ là: a. 2n

- tổng thể NST đựng trong toàn bộ các giao tử ( kể cả các thể định hướng nếu có) là:

4a x 2x x n = 2 x 2x x a x 2n

- toàn bô NST môi trường hỗ trợ cho a tế bào sinh dục sơ khai tạo giao tử:

2 x 2x x a x 2n - a. 2n = (2 x 2x - 1) . A. 2n

Vận dụng: Tại vùng chế tạo của ống dẫn sinh dục của ruồi giấm gồm 6 ngã bào sinh dục nguyên sơ nguyên phân 3 lần liên tiếp. Các tế bào con sinh ra phần đông chuyển sang trọng vùng chín trở thành những tế bào sinh giao tử.

- Tính số NST môi trường cung ứng cho quy trình tạo giao tử từ bỏ 6 tế bào sinh dục nguyên sơ nói trên

- Tính số NST mà các tế bào sinh giao tử đã thực hiện để sản xuất giao tử? cho biết thêm bộ NST của ruồi giấm 2n=8.

IV. Bài bác tập củng cố

Câu 1.Một cơ thể trong quy trình giảm phân hiện ra giao tử, trả sử ở một trong những tế bào sinh dục chín tất cả hai cặp nhiễm sắc thể từ nhân đôi tuy nhiên không phân ly thì sẽ tạo ra các loại giao tử gồm dạng

A. N, (n + 2) và (n - 2)

B. N, (n + 1 + 1) và (n - 1 - 1)

C. (n + 2) với (n - 2), n.

D. (n + 1 + 1) và (n - 1 - 1), 2

Câu 2.Xét 1 tế bào sinh tinh của một loài rượu cồn bật bao gồm 3 cặp NST tương đương kí hiệu là AaBbDd. Tế bào đó bớt phân thông thường tạo ra bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 1 loại. B. 2 loại.

C. 4 loại. D. 8 loại.

Câu 3.

Xem thêm: Giải Thích Sách Mở Ra Trước Mắt Tôi Những Chân Trời Mới, Dàn Ý Nghị Luận Về Câu Nói Của M

Một khung hình trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, mang sử ở một số tế bào sinh dục chín có một cặp nhiễm sắc thể từ nhân đôi tuy nhiên không phân ly thì sẽ tạo nên ra những loại giao tử gồm dạng

A. (n + 1) và (n - 1). B. (n + 1 + 1) với (n - 1 - 1).

C. (n + 1), (n - 1) cùng n. D. (n - 1), n cùng (2n + 1).

Câu 4.Trong trường hòa hợp cặp NST XX không phân li trong giảm phân II ở một số ít tế bào, những loại giao tử hoàn toàn có thể được tạo thành từ cơ thể mang cặp NST nam nữ XAXalà

A. XA, Xa, XAXA, XaXavà 0. B. XAvà Xa.

C. XAXAvà 0. D. XaXavà 0.

Câu 5.Trong trường hợp xôn xao giảm phân I, cặp NST XX ko phân li ở một số tế bào (cặp NST YY phân li bình thường). Các loại giao tử có thể được tạo thành từ khung hình mang cặp NST nam nữ XY là

A. XX, XYvà 0. B. X, XX , Y với 0. C. XY cùng 0. D. X, Yvà 0.

Câu 6.128 tinh trùng được hình thành từ quá trình nguyên phân của

A. 22tế bào sinh tinh B. 23tế bào sinh tinh

C. 24tế bào sinh tinh D. 25tế bào sinh tinh

Câu 7. Một tế bào sinh dục đực với một tế bào sinh dục mẫu cùng loài nguyên phân với số đợt bởi nhay. Những tế bào bắt đầu được sản xuất thàng đều bớt phân mang lại 160 giao tử.Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn thế các trứng được tạo nên nói trên là 576 NST.a) xác định số tế bào sinh tinh và sinh trứng đã tạo nên số giao tử nói trên?b) xác minh số các loại giao tử hoàn toàn có thể có của loài, trong số trường hợp.- không xảy ra trao đổi đoạn kì trước một?- có xẩy ra trao thay đổi đoạn tại nhị điểm trên cặp NST số 2 làm việc kì trước một

Đáp số:

a) số tế bào sinh tinh=số tế bào sinh trứng= 32 tế bào.b) TH1 :64 loại. TH2: 265 loại.

Câu 8. Quan ngay cạnh 4 nhóm tế bào sinh dục của tầm thường một chủng loại sinh vật tất cả 2n=8 đang giảm phân ở các thời điểm kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 với kì sau 2. Từng tế bào vào cùng một tổ ở thuộc thời kì và quá trình giảm phân của chúng xảy ra bình thường.Tổng số NST kép cùng NST solo trong toàn bộ các tế bào của 4 nhóm chính là 640, trong số ấy số NST kép ngay số NST solo và số NST nghỉ ngơi kì đầu 1, kì sau 1 với kì đầu 2 tương xứng theo tỉ trọng 1:3:4a) Tính số lượng tế bào ngơi nghỉ mỗi kì nới trên.b) cho rằng đó là 4 đội tế bào sinh dục đực chấm dứt giảm phân tất cả tinh trùng được sinh ra gần như tham gia thụ tinh với năng suất thụ tinh của tinh trùng tà tà 20%. Năng suất thụ tinh của trứng là 50%. Tính con số tế bào sinh trừng cần thiết để sản xuất đủ số trứng thâm nhập thụ tinh

Đáp số:

a) kì đầu 1: 5 tế bào Kì sau 1 : 15 tế bào Kì đầu 2 : 40 tế bào Kì sau 2 : 40 tế bàob) 96 tế bào

Câu 9. Một loài cá đẻ ra được một số trứng, trứng nở được 2000 cá con, toàn bộ trứng được thụ tinh rất nhiều nở thành cá con. Trong quá trình thụ tinh có 50% tinh trùng thâm nhập thụ tinh cùng 80% trứng thụ tinh. Toàn bô NST đơn của các hợp tử tạo thành thành nhiều hơn thế nữa số NST nghỉ ngơi giao tử đực và chiếc dư thừa là 21000 NST đơn.a) tính con số tế bào sinh tinh, tế bào sinh trứng?b) xác định bộ NST 2n.

Đáp số:

a) số tế bào sinh tinh:1000,sinh trứng:2500b) 2n=28

Câu 10.

Xem thêm: Video Cách Tính Thịt Lợn Móc Hàm ', Cân Móc Hàm Là Gì

Ở một loài, xét một tế bào sinh dục sơ khai của một cá thể đực, tế bào này đi từ vùng tạo thành đến vùng chín đang phân bào 10 đợt, giao tử sinh ra tham gia thụ tinh chế tạo 16 thích hợp tủ lưỡng bội.a) có bao nhiêu lần trường đoản cú nhân NST cho quá trình trên?b) hiệu suất thụ tinh của giao tử đực?c) Số NST môi trường hỗ trợ cho quy trình trên?Biết các tế bào phân bào bình thưởng và số cromatit khẳng định được vào kì giữa của lần phân bào sản phẩm 10 là 4096.