Công Thức Tính Tỉ Khối Hơi

     

1. Tỷ khối khá là gì?

Tỷ khối là định nghĩa chỉ sử dụng cho hóa học khí. Nó là công thức khẳng định phân tử khối của hóa học A so với hóa học B xem hóa học A nặng rộng hay nhẹ hơn chất B từng nào lần. Đây cũng thiết yếu là chân thành và ý nghĩa của tỉ khối hóa học khí.

Bạn đang xem: Công thức tính tỉ khối hơi

2. Cách tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi.


- bí quyết tính tỉ khối hơi

*
Tỉ khối hơi là gì? cách tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi?" width="102">

Trong đó:

+ dA/B là tỉ khối của khí A so với khí B

+ MA là trọng lượng mol của khí A

+ MB là khối lượng mol của khí B

Tỉ khối tương đối của khí A so với không khí

- Để biết khí A nặng rộng hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng “mol không khí”.

- Trong không gian để đơn giản và dễ dàng ta xem như chứa 80% khí nitơ và 20% khí oxi. Vậy khối lượng mol của không khí là

Mkk = (28.0,8)+(32.0,2)≈29(g/mol)

- Từ đó ta tất cả công thức tỷ khối của chất khí A so với không gian là:

*
Tỉ khối tương đối là gì? phương pháp tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 2)" width="159">

Ví dụ: So sánh tỉ khối của khí cacbonic với không khí

Cách giải

Ta có: Tỉ khối tương đối của khí cacbonic so với không gian là

*
Tỉ khối khá là gì? phương pháp tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 3)" width="190">

Vậy khí cacbonic nặng hơn không khí 1,517 lần.

Tỉ khối hơi của khí A đối với khí B

- Để biết khí A nặng hơn hay nhẹ nhàng hơn khí B từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với cân nặng mol của khí B (MB).

*
Tỉ khối tương đối là gì? cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 4)" width="99">

- Hoặc ngược lại, để hiểu khí B nặng hơn hay nhẹ nhàng hơn khí A bao nhiêu lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí B (MB) với trọng lượng mol của khí A (MA)

*
Tỉ khối khá là gì? cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 5)" width="116">

Một số cách làm tính tỉ khối hơi hay gặp

- Tỉ khối hơi của hóa học khí A so với oxi

Khí oxi có trọng lượng mol là 32. Vậy tỉ khối tương đối của hóa học A đối với oxi được tính bằng công thức:

*
Tỉ khối hơi là gì? cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 6)" width="176">

Ví dụ: So sánh khối lượng của khí cacbonic và khí oxi

Cách giải:

Ta có: 

*
Tỉ khối khá là gì? cách tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 7)" width="192">

Vậy khí cacbonic nặng hơn khí oxi 1,375 lần.

Tương tự, ta có:

Tỉ khối khá của chất khí A so với nitơ: 

*
Tỉ khối hơi là gì? cách tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 8)" width="155">

Tỉ khối khá của chất khí A đối với heli:

 

*
Tỉ khối tương đối là gì? cách tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 9)" width="162">

- Tỉ khối tương đối của láo lếu hợp gồm ozon và oxi

Ví dụ: Hỗn hợp X tất cả ozon cùng oxi gồm tỉ khối đối với hiđro bởi 18. Tính nguyên tố theo thể tích của hỗn hợp không khí.

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Tiếng Anh, Âu Mỹ, Us Uk Hay Nhất 2021 Cho Điện Thoại

Cách giải:

*
Tỉ khối hơi là gì? phương pháp tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 10)" width="269">

3. Các dạng toán về tỉ khối hơi

Từ quan niệm tỉ khối khá là gì, sau đây Top giải thuật sẽ ra mắt đến chúng ta các dạng bài xích tập chuyên đề tỉ khối hơi của chất khí.

Dạng 1: Tính tỉ khối chất khí

Phương pháp:

- Dạng cơ bản: Sử dụng những công thức tính tỉ khối để đo lường các yêu mong của đề bài.

- Dạng nâng cao: Tính tỉ khối của hỗn hợp khí với khí hay tất cả hổn hợp khí khác, hoặc đối với không khí.

Dạng 2: Tính trọng lượng mol

Phương pháp:

Xét các thành phần hỗn hợp khí X chứa:

Khí X1(M1) có a1 mol

Khí X2(M2) có a2 mol

Khí X3(M3) có a3 mol

…….

Khí Xn(Mn) có an mol

Khi đó: 

*
Tỉ khối tương đối là gì? cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 11)" width="450">

(với a là % số mol khí thiết bị nhất)

Dạng 3: bài xích tập tổng hợp

Phương pháp

Áp dụng các công thức sau đây:

*
Tỉ khối hơi là gì? phương pháp tính và bài bác tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 12)" width="454">

Ví dụ: Một hỗn hợp X gồm H2 và O2 (không bao gồm phản ứng xảy ra) có tỉ khối so với không gian là 0,3276.

a. Tính cân nặng mol trung bình của lếu láo hợp.

Xem thêm: Em Hãy Tóm Tắt Quá Trình Tiến Hóa Từ Vượn Thành Người Thành Người Trên Trái Đất

b. Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong tất cả hổn hợp (bằng 2 biện pháp khác nhau).

Cách giải:

*
Tỉ khối tương đối là gì? phương pháp tính và bài xích tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 13)" width="609">