Cu + Hno3 → Cu(No3)2 + No2 + H2O

     

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện những chất tham gia phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


2. Điều kiện phản ứng Cu tính năng với dung dịch HNO3đặc

Cu tác dụng với dung dịch HNO3đặc ở ánh nắng mặt trời thường

3. Thăng bằng phản ứng Cu + HNO3→ Cu(NO3)2+ NO2+ H2O

Bước 1. Xác định số oxi hóa chuyển đổi thế nào.

Bạn đang xem: Cu + hno3 → cu(no3)2 + no2 + h2o

Cu0 + HN+5O3→ Cu+2(NO3)2+ N+4O2+ H2O

Bước 2. Lập thăng bởi electron.

1x

2x

Cu → Cu+2+ 2e

N+5+ 1e → N+4

Bước 3. Đặt các hệ số kiếm được vào phương trình bội nghịch ứng với tính các hệ số còn lại.

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2+ 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách thực hiện phản ứng cho Cu công dụng với hỗn hợp HNO3đặc

Cho vào ống nghiệm 1,2 lá đồng, nhỏ tuổi từ từ toàn diện dung dịch HNO3loãng

5. Cu tác dụng với HNO3đặc hiện tượng

Lá đồng màu đỏ Đồng (Cu) tan dần dần trong dung dịch axit HNO3 đặcvà ra đời khí nito đioxit NO2nâu đỏ.

Mở rộng:Axit nitric HNO3oxi hoá được hầu như các kim loại, nhắc cả kim loại có tính khử yếu như Cu. Lúc đó, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến cả oxi hoá cao và tạo thành muối nitrat.

Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3đặc thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì chế tạo thành NO.

6. đặc thù của đồng cùng hợp hóa học của đồng kim loại

6.1. Tính chất vật lí

Đồng là 1 kim loại có màu đỏ, dẻo, cùng dễ kéo sợi, dễ dát mỏng, là kim loại dẻo nhất, sắt kẽm kim loại đồng hay dẫn điện với dẫn sức nóng cao (sau bạc). đồng có khối lượng riêng là 8,98 g/cm3 và ánh nắng mặt trời nóng rã 10830C.

Khi tất cả tạp hóa học thì độ sút điện của đồng sẽ bớt dần, các loại kim loại tổng hợp của đồng hơi ổn.

6.2. đặc điểm hóa học tập của đồng

Đồng là loại kim loại có tính khử yếu rộng so với các kim các loại khác. Đồng gồm thể tính năng được với phi kim, công dụng với những axit và công dụng với các dung dịch muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi (Cu) bội nghịch ứng với Oxi đun nóng sẽ tạo nên thành CuO đảm bảo an toàn do kia (Cu) sẽ không biến thành oxi hoá.

2Cu + O2→ CuO

Khi ta nấu nóng đến ánh sáng từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Khi công dụng trực tiếp với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2→ CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với các axit

(Cu) không thể tính năng với dung dịch HCl cùng H2SO4 loãng.

Khi tất cả oxi, (Cu) bao gồm thể tác dụng với hỗn hợp HCl, có tiếp xúc giữa axit với không khí.

2Cu + 4HCl + O2→ 2CuCl2+ 2H2O

Đối cùng với HNO3, H2SO4 đặcthì:

Cu + 2H2SO4đặc → CuSO4+ SO2+ H2O

Cu + 4HNO3 (đặc)→ Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

c. Tính năng với các dung dịch muối

Đồng hoàn toàn có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó trong dung dịch muối.

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

7. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1.Phát biểu nào tiếp sau đây không bao gồm xác?

A.Cu phản ứng với HNO3loãng giải phóng N2.

B. Cu phản nghịch ứng với oxi (ở 800 – 1000oC) tạo ra Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu làm phản ứng được với dung dịch HCl.

D. CuCl2phản ứng cùng với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa màu đen CuS.

Lời giải:


Đáp án: A

A. Đồng làm phản ứng với HNO3loãng giải hòa nitơ.

3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2+ 2NO↑ + 4H2O


Câu 2.Để nhận biết ion nitrat, hay được sử dụng Cu và dung dịch axit sulfuric loãng đun cho nóng là vì

A. Phản bội ứng tạo nên kết tủa color vàng với dung dịch tất cả màu xanh.

B. Phản ứng tạo ra dung dịch có greed color và khí không mùi làm cho xanh giấy quỳ ẩm.

C. Phản ứng tạo thành kết tủa màu xanh.

D. Bội nghịch ứng chế tạo ra dung dịch có màu xanh lá cây và khí ko màu hóa nâu trong không khí.

Lời giải:


Đáp án: D

Để nhận thấy ion nitrat, thường được sử dụng Cu cùng dung dịch axit sunfuric loãng đun nóng là vì phản ứng chế tác dung dịch có greed color và khí không màu hóa nâu trong không khí.


Câu 3.Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với khí hiđro bằng 18,8. Cân nặng Cu(NO3)2trong lếu láo hợp thuở đầu là


Đáp án: A

Phương trình làm phản ứng

2KNO3→ 2KNO2+ O2

x → 0,5x

2Cu(NO3)2→ 2CuO + 4NO2+ O2

y → 2y → 0,5y

MX= 18,8.2 = 37,6 = 46.2y + 32.0,5x+0,5y0,5x+2,5y

=> 2,8x- 14y =0 (1)

mmuối= 101x + 188y= 34,65 (2)

=> x= 0,25, y= 0,05

=> mCu(NO3)2= 188.0,05 = 9,4 gam


Câu 4.Cho những dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Lời giải:


Đáp án: C

Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2là HCl, NH3

Cu(OH)2+ HCl → CuCl2+ H2O

Zn(OH)2+ 4NH3→ (Zn(NH3)4)(OH)2


Câu 5.Cho các hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt phản nghịch ứng với dung dịch H2SO4đặc, nóng, dư. Số làm phản ứng oxi hóa khử xảy ra là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6.Trong các kim một số loại sau : Mg, Al, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan trong hỗn hợp HCl cùng dung dịch H2SO4đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Lời giải:


Đáp án: C

Cu không tan trong hỗn hợp HCl

Al không tan trong hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số kim loại đều tan trong hỗn hợp HCl và dung dịch H2SO4đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2+ H2

Mg + 2H2SO4→ MgSO4+ SO2+ 2H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2

Zn + H2SO4→ ZnSO4+ H2


Câu 7.Nhúng một thanh Cu vào hỗn hợp AgNO3, sau một thời hạn lấy ra, rửa sạch, sấy khô, đem cân nặng thì khối lượng thanh đồng chuyển đổi thế nào ?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không núm đổi.

Xem thêm: Thư Bày Tỏ Nguyện Vọng - Mẫu Đơn Trình Bày Nguyện Vọng Mới Nhất 2022

D. Không xác minh được.

Lời giải:


Đáp án: A

Gọi cân nặng thanh đồng ban đầu là a

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

x mol → 2x mol

Khối lượng thanh đồng sau bội phản ứng là

a + mAg- aCuphản ứng = a + 2x.108 - 64x = a + 152 x (gam)

Tức là khối lượng thanh đồng tăng.


Câu 8.Cho m gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi xong xuôi phản ứng có mặt 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu cho a gam tất cả hổn hợp R trên vào trong 1 lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi chấm dứt phản ứng có mặt 3,36 lít khí NO2(sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Quý hiếm của a là:

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Lời giải:


Đáp án: D

X + HCl => chỉ bao gồm Al làm phản ứng

nH2= 0,125 mol

Bảo toàn electron:

3nAl= 2nH2=> nAl= 0,125.23 = 0,05 mol

X + HNO­3đặc nguội => chỉ bao gồm Cu bội nghịch ứng

nNO2= 0,315 mol

Bảo toàn e: 2nCu= nNO2=> nCu= 0,1252 = 0,075 mol

=> m = mAl+ mCu= 0,05.27 + 0,125.64 = 6,15 gam


Câu 9.Tổng thông số là những số nguyên, buổi tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản bội ứng giữa Cu với dung dịch HNO3đặc, nóng là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Lời giải:


Đáp án: B

Tổng thông số là những số nguyên, buổi tối giản của toàn bộ các hóa học trong phương trình phản ứng thân Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng là 10.

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2+ 2NO2↑ + 2H2O


Câu 10.Phát biểu nào ko đúng?

A. đồng phản ứng với HNO3loãng giải phóng N2

B. đồng phản nghịch ứng cùng với oxi (800-10000C) tạo ra Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản ứng với hỗn hợp HCl.

D. Cu phản nghịch ứng với giữ huỳnh chế tạo CuS.

Lời giải:


Đáp án: A

Phương trình phản bội ứng Cu chức năng HNO3loãng xuất hiện khí NO

Phương trình bội phản ứng minh họa

3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2+ 2NO↑ + 4H2O


Câu 11.Trong phân tử HNO3có các loại liên kết là

A. Link cộng hoá trị và liên kết ion.

B. Liên kết ion và liên kết phối trí.

C. Liên kết phối trí và links cộng hoá trị.

D. Links cộng hoá trị với liên kết

Lời giải:


Câu 12.Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO với NO2(đktc) gồm tỉ khối hơi so với H2là 16,6. Quý giá của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Lời giải:


Đáp án: C

M (trung bình NO với NO2) = 16,6.2 = 33.2 gam.

n (NO cùng NO2) = 0.05 (mol)

Gọi x = số mol NO, y = số mol NO2.

Ta có hệ phương trình:

x + y = 0.05

30x+46yx+y= 33.2

Giải hệ phương trình => x = 0.04, y = 0.01

Cu0→Cu+2+ 2e

x → 2x

N+5+ 3e → N+2(NO)

0,12 0,04

N+5+ 1e → N+4(NO2)

0,01 0,01

Bảo toàn e => 2x= 0,13 => x = 0,065 => mCu= m= 0,065.64 = 4,16 gam


Câu 13.HNO3chỉ diễn tả tính lão hóa khi công dụng với các chất thuộc hàng nào dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag.

Lời giải:


Đáp án: A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

3Mg + 8HNO3→ 3Mg(NO3)2+ 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3→ H2SO4+ 8NO2+ 4H2O

S + 6HNO3→ H2SO4+ 6NO2+ 2H2O

3Fe3O4+ 28HNO3→ 9Fe(NO3)3+ NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2+ 10HNO3→ 3Fe(NO3)3+ NO + 8H2O

D một số loại CuO, CaCO3

B nhiều loại CaO

C một số loại Fe2O3


Câu 14.Axit nitric thuần khiết là chất lỏng không màu nhưng mà lọ Axit nitric quánh trong phòng thí nghiệm tất cả màu nâu xoàn hoặc nâu là do.

A. HNO3oxi hóa bụi bẩn trong không khí chế tạo hợp chất có màu

B. HNO3 từ bỏ oxi trở thành hợp chất có màu

C. HNO3bị phân diệt 1 ít tạo ra NO2tan lại vào HNO3lỏng

D. HNO3hút nước to gan lớn mật tạo dung dịch gồm màu.

Lời giải:


Đáp án: C

Axit nitric thuần khiết là chất lỏng ko màu nhưng mà lọ Axit nitric quánh trong phòng thí nghiệm có màu nâu tiến thưởng hoặc nâu là do: HNO3bị phân diệt 1 ít tạo NO2tan lại vào HNO3lỏng


Câu 15.Cho các phản ứng sau : (1) nhiệt phân Cu(NO3)2; (2) nhiệt độ phân NH4NO2; (3) NH3+ O2 (t0, xt); (4) NH3+ Cl2; (5) nhiệt độ phân NH4Cl; (6) NH3+ CuO. Các phản ứng tạo thành được N2là

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (2), (4), (6)

Lời giải:


Đáp án: D

Phương trình trình bày phản ứng

1) 2Cu(NO3)2→ 2CuO + 4NO2+ O2

(2) NH4NO2→ N2+ 2H2O

(3) 2NH3+ 52O2→ 2NO + 3H2O

(4) 2NH3+ 3Cl2→ N2+ 6HCl

(5) NH4Cl → NH3+ HCl

(6) 2NH3+ 3CuO → N2+ 3Cu + 3H2O


Câu 16. trong phòng thử nghiệm HNO3 được pha chế theo phản bội ứng sau:

NaNO3(rắn) + H2SO4(đặc) → HNO3+ NaHSO4

Phản ứng trên xẩy ra là vì:

A. Axit H2SO4có tính axit bạo phổi hơn HNO3.

B. HNO3dễ cất cánh hơi hơn.

C. H2SO4có tính oxi hoá khỏe khoắn hơn HNO3.

Xem thêm: Những Mẫu Trang Trí Viền Giấy A4 Đơn Giản, Đẹp Mắt Mà Ai Cũng Làm Được

D. Một lý do khác.

Lời giải:


Đáp án: B

Vì HNO3dễ cất cánh hơi => làm sút lượng HNO3trong bình => bội phản ứng làm cho tăng lượng HNO3(chiều thuận)