CUỘC KHỞI NGHĨA KHÚC THỜI DỤ

     

– cùng với tình thế thực trạng cấp bách, cùng với bạn dạng tính thương tín đồ nhân độ của mình, Khúc quá Dụ thiết yếu ngồi lặng đứng quan sát nhân dân lầm than trong thời đại loạn lạc. Nhân danh là hào trưởng một xứ, vượt Dụ tự xưng là ngày tiết độ sứ nổi dậy khởi nghĩa.

Bạn đang xem: Cuộc khởi nghĩa khúc thời dụ

Diến biến của cuộc khởi nghĩa Khúc quá Dụ.

– Khúc thừa Dụ là một trong những hào trưởng quê ngơi nghỉ Cúc Bồ, Ninh Thanh, Hải Dương, chỉ huy nhân dân khởi nghĩa, chiếm phần thành Tống Bình (Hà Nội), xua đuổi giặc về nước, từ bỏ xưng là ngày tiết độ sứ. Bên Đường cần công dìm ông là bạn đứng đầu nước Việt.

– Năm 907, Khúc vượt Dụ truyền ngôi cho nhỏ là Khúc Hạo. đơn vị Hậu Lương cũng bắt buộc công thừa nhận Khúc Hạo là An nam đô hộ tiết độ sứ.

– Năm 917, Khúc Hạo truyền ngôi cho bé là Khúc thừa Mỹ, Khúc quá Mỹ bị đơn vị Nam Hán vượt qua vào năm 923.

Kết quả của cuộc khởi nghĩa Khúc vượt Dụ.

– thắng trận.

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Khúc vượt Dụ.

– Đã lãnh đạo nhân dân lật ách thống trị của công ty Đường, căn bản kết thúc rộng 1000 năm Bắc thuộc của tổ quốc ta.

– Đặt nền móng gây ra một chính quyền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

Nội dung câu hỏi này bên trong phần kiến thức về cách ngoặt lịch sử dân tộc đầu núm kỉ X, cùng Top giải thuật tìm hiểu cụ thể hơn nhé.


Mục lục câu chữ


1. Họ Khúc cùng họ Dương dựng quyền trường đoản cú chủ


2. Dương Đình Nghệ chống quân phái mạnh Hán, củng nắm nền tự chủ.


3. Ngô Quyền và khúc tráng ca sông Bạch Đằng


*

2. Dương Đình Nghệ phòng quân nam giới Hán, củng rứa nền từ chủ.

- Năm 930, quân phái nam Hán xâm lăng nước ta, Dương Đình Nghệ chỉ đạo nhân dân đương đầu chống giặc.

- Từ buôn bản Ràng (Thanh Hóa), nghĩa quân mau lẹ kéo về tấn công chiếm, thống trị Đại La. Quân phái mạnh Hán đại bại, nền tự chủ của người việt được khôi phục.

* tình tiết cuộc kháng chiến chống quân nam Hán của Dương Đình Nghệ

+ mùa thu năm 930, quân phái nam Hán sang trọng xâm lược nước ta, đặt cơ sở đô hộ ngơi nghỉ Tống Bình (Hà Nội).

+ Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ vẫn đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

Xem thêm: Tác Dụng Của Ẩn Dụ Tu Từ Trong Bài Ca Dao: “Bây Giờ Mận Hỏi Thì Đào Xin Thưa

+ Quân nam giới Hán tại Tống Bình thất bại, viện binh tương hỗ của chúng cũng trở thành đánh rã tác.

+ Cuộc phòng chiến xong xuôi thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền từ bỏ chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là máu độ sứ liên tiếp xây dựng nền từ chủ.

* Kết quả: 

- Cuộc nội chiến chống quân nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ chiến thắng có ý nghĩa:

- Lật đổ tổ chức chính quyền đô hộ, xây dựng tổ chức chính quyền tự chủ.

- là việc kiện mở đầu cho thời kì độc lập hoàn toàn của dân tộc ta.

- xác minh tinh thần hành động của nhân dân ta, luôn sẵn sàng và tất cả đủ sức mạnh để bảo đảm độc lập dân tộc từ đời này sang trọng đời khác.

3. Ngô Quyền với khúc tráng ca sông Bạch Đằng

a. Tóm tắt planer đánh giặc của Ngô Quyền:

+ Điểm mạnh mẽ của kẻ thù: mạnh khi nghỉ ngơi chiến thuyền, ta không phòng bị được trước.

+ Điểm yếu đuối của kẻ thù: dễ thụ động, hoang mang, hoảng loạn, rối lòng quân khi gặp hiện tượng nào kia bị bất ngờ.

+ Thời điểm: thời điểm cuối năm 938, lưu giữ Hoàng dỡ đem thuyền chiến lăm le tiến vào bờ cõ nước ta

+ Địa điểm: bên trên sông Bạch Đằng.

*

b. Trừ nước ngoài xâm, khơi dậy Bạch Đằng

- Diễn biến:

+ thời điểm cuối năm 938, quân nam Hán do Lưu Hoằng Tháo quản lý tướng trường đoản cú Quảng Đông kéo vào nước ta theo mặt đường biển. Trước vận nước lâm nguy, Ngô Quyền gấp rút chuẩn bị hoạch đánh giặc

+ Ngô Quyền cho một toán thuyền vơi ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng cơ hội nước triều đang lên.

+ lưu lại Hoằng tháo dỡ hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa phục kích của ta nhưng mà không biết.

+ Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng tấn công quật trở lại. Quân nam giới Hán phản kháng không nổi phải rút chạy ra biển.

+ Quân giặc thiệt sợ hãi quá nửa, tướng giặc giữ Hoằng cởi bị chết. Vua nam Hán được tin chiến bại đã hốt hoảng, vội vàng hạ lệnh thu quân về nước.

+ Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã hoàn thành thắng lợi.

- thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự độc đáo:

+ Quân ta công ty động: đón tấn công quân xâm lược bằng phương pháp bố trí lực lượng hùng dạn dĩ và xuất bản trận địa bến bãi cọc ngầm bên trên sông Bạch Đằng

+ tận dụng thuỷ triều, kiến tạo trận địa bãi cọc ngầm với hàng trăm cây cọc nhọn... Chỉ sử dụng thuyền nhỏ, dịu để dễ luồn lách ở bến bãi cọc. 

+ Thuyền địch to, bự chảng rất khó khăn khi tra cứu cách thoát ra khỏi bãi cọc thời điểm nước triều xuống.

- Ý nghĩa: chấm chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, xuất hiện thêm một thời kỳ hòa bình tự chủ lâu hơn cho lịch sử vẻ vang dân tộc.

4. Bài xích tập vận dụng

Câu 1: Nội dung nào phản ánh đúng điều kiện thuận tiện để Khúc thừa Dụ nổi lên giành quyền tự nhà thành công?

A. Vì chưng sự ủng hộ của nhân dân

B. Vì chưng sự suy yếu của phòng Đường

C. Bởi Khúc quá Dụ đã xây dừng được một lực lượng táo tợn trước đó

D. Bởi vì nền kinh tế An Nam trở nên tân tiến hơn trước

Câu 2: Đâu không phải chính sách của Khúc Hạo nhằm mục tiêu xây dựng một tổ quốc tự chủ?

A. Đặt lại các khu vực hành chủ yếu và cử bạn trông coi hầu như việc

B. Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch

C. Lập lại sổ hộ khẩu

D. Xưng vương, xuất bản một bộ máy nhà nước mới

Câu 3: Ai là bạn đã lãnh đạo nhân dân đao binh chống quân nam giới Hán lần thứ nhất giành chiến thắng lợi?

A. Khúc Hạo

B. Khúc vượt Mĩ

C. Dương Đình Nghệ

D. Ngô Quyền

Câu 4: Cuộc nội chiến chống quân phái mạnh Hán xâm chiếm lần thứ nhất thành công có ý nghĩa gì quan liêu trọng? 

A. Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của phong loài kiến phương Bắc

B. Xuất hiện thời kì mới: độc lập, tự chủ lâu dài

C. đảm bảo nền tự chủ của dân tộc từ sau cuộc nổi dậy của Khúc thừa Dụ

D. Đem lại nền tự nhà cho dân tộc sau một thời hạn dài bị đô hộ

Câu 5: Khúc Hạo nhà trương xây dựng tổ quốc tự nhà theo con đường lối?

A. Khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc

B. Đẩy thuyền cũng chính là dân, lật thuyền cũng chính là dân

C. Dân vi quý, buôn bản tắc sản phẩm chi, quân vi khinh

D. Chính vì sự cốt sử dụng rộng rãi khoan dung, giản dị, nhân dân số đông được im vui

Câu 6: Mùa thu năm 930, quân nam giới Hán:

A. Lấy quân sang tiến công nước ta

B. Cử sứ quý phái chiêu mộ anh tài ở nước ta

C. Cử sứ lịch sự yêu mong Khúc thừa Mĩ lịch sự triều cống

D. Cử fan Hán sang có tác dụng Tiết độ sứ.

Xem thêm: I Think It Would Be A Good Idea To Take The Train, Ex2 Flashcards

Câu 7: Đầu năm 906, vua Đường bắt buộc phong Khúc thừa Dụ làm chức gì ?

A. Thái thú

B. Đô úy

C. Huyết độ sứ An phái nam đô hộ

D. Sản phẩm công nghệ sử An nam giới đô hộ

Câu 8: Ngô Quyền từ vùng châu Ái mang quân ra tiến công Kiều Công Tiễn vào thười gian nào?

A. Mon 10/938

B. Mon 11/938

C. Mon 12/938

D. Tháng 1/938 

Câu 9: Sau chiến thắng của cuộc kháng chiến chống nam Hán lần sản phẩm nhất, Dương Đình Nghệ từ bỏ xưng là gì?

A. An phái mạnh quốc vương

B. Hoàng đế

C. Máu độ sứ

D. Thái úy

Câu 10: Chiến lược tấn công giặc phái mạnh Hán của Ngô Quyền khởi sắc gì nổi bật?

A. Cần sử dụng kế mai phục phía hai bên bờ sông tiếp nối tấn công trực diện vào các phi thuyền lớn.

B. Bố trí trận địa mai phục ở tất cả các phần đường chúng rất có thể đi qua để đánh bại kẻ thù

C. Dùng kế đóng cọc bên trên khúc sông hiểm yếu, bẫy địch vào trận địa bến bãi cọc rồi vượt mặt chúng

D. Mở trận đánh đưa ra quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa, mở đường cho chúng rút về nước