Cương lĩnh dân tộc của lênin

     

Dựa bên trên cơ sở tư tưởng của C. Mác – Ph. Ăngghen về vấn đề dân tộc, nhờ vào sự tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng quả đât và cách mạng Nga, so với hai xu thế khách quan của phong trào dân tộc, V.I. Lênin đã tổng quan lại thành “Cương lĩnh dân tộc” của Đảng cùng sản. ACC mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm về cưng cửng lĩnh này trong bài viết Cương lĩnh dân tộc bản địa của chủ nghĩa mác lênin

*

Cương lĩnh dân tộc của nhà nghĩa mác lênin


1. Định nghĩa dân tộc

Dân tộc là sản phẩm của một quá trình thọ dài của xã hội loài người. Trước khi xuất hiện, loài người trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc.

Bạn đang xem: Cương lĩnh dân tộc của lênin

Cho đến nay, khái niệm dân tộc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, trong đó có nhị nghĩa được dùng phổ biến nhất:

Một là, dân tộc chỉ một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ riêng và những nét văn hóa đặc thù, xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc. Với nghĩa này, dân tộc là một bộ phận của quốc gia – quốc gia nhiều dân tộc.

Hai là, dân tộc chỉ cộng đồng người ổn định hợp thành dân chúng một nước, có lãnh thỗ, quốc gia, nền tởm tế thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất quốc của mình, gắn bó với nhau bởi lợi ích chính trị, gớm tế, truyền thống, văn hóa và truyền thống đấu tranh bình thường suốt quá trình lịch sử thọ dài dựng nước và giữ nước. Với nghĩa này, dân tộc là toàn bộ quần chúng. # của quốc gia đó – quốc gia dân tộc.

2. Câu chữ Cương lĩnh dân tộc của công ty nghĩa mác lênin


Nội dung “Cương lĩnh dân tộc” diễn tả trên 3 vụ việc sau:

Thứ nhất, các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

– Đây là quyền thiêng liêng của những dân tộc trong quan hệ giữa các dân tộc. Những dân tộc trọn vẹn bình đẳng có nghĩa là: những dân tộc béo hay nhỏ dại (kể cả cỗ tộc với chủng tộc) ko phân biệt chuyên môn cao giỏi thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau, ko một dân tộc bản địa nào được giữ độc quyền đặc lợi với đi áp bức bóc tách lột dân tộc khác.

– trong một quốc gia có không ít dân tộc, quyền bình đẳng giữa những dân tộc buộc phải được pháp luật đảm bảo an toàn như nhau; khắc chế sự chênh lệch về trình độ cải cách và phát triển kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc do lịch sử vẻ vang để lại.

– trên phạm vi giữa các giang sơn – dân tộc, đấu tranh cho việc bình đẳng giữa những dân tộc nối liền với cuộc tranh đấu chống nhà nghĩa rành mạch chủng tộc, gắn thêm với trận chiến tranh sản xuất một đơn độc tự kinh tế thế giới mới, ngăn lại áp bức bóc lột của các nước tư bạn dạng phát triển đối với các nước chậm trở nên tân tiến về gớm tế.

– triển khai quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cửa hàng để thực hiện quyền dân tộc bản địa tự quyết cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.

Thứ hai, các dân tộc bản địa được quyền từ bỏ quyết

– Quyền dân tộc tự quyết là quyền cai quản của mỗi dân tộc so với vận mệnh của dân tộc bản địa mình: quyền trường đoản cú quyết định chính sách chính trị – xã hội và con đường cách tân và phát triển của dân tộc bản địa mình; quyền từ do hòa bình về chủ yếu trị tách bóc ra thành một nước nhà dân tộc tự do vì lợi ích của những dân tộc; quyền từ bỏ nguyện cấu kết lại với những dân tộc khác trên cơ sở đồng đẳng cùng bổ ích để có sức khỏe chống nguy cơ xâm lược từ bên ngoài, đứng vững độc lập hòa bình và bao gồm thêm các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển quốc gia – dân tộc.

– Khi xử lý quyền từ bỏ quyết của các dân tộc cần tại vị trên lập ngôi trường của giai cấp công nhân ủng hộ các phong trào đấu tranh tiến bộ phù hợp với lợi ích đường đường chính chính của thống trị công nhân cùng nhân dân lao động. Nhất quyết đấu tranh chống những thủ đoạn thủ đoạn của các thế lực đế quốc, lợi dụng phương pháp “dân tộc trường đoản cú quyết” nhằm can thiệp vào quá trình nội bộ của những nước.

Thứ ba, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc bản địa lại

– Đây là bốn tưởng cơ phiên bản trong cưng cửng lĩnh dân tộc của Lênin: Nó phản bội ánh bản chất quốc tế của phong trào công nhân, phản ảnh sự thống tốt nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp. Nó đảm bảo an toàn cho trào lưu dân tộc gồm đủ sức khỏe để giành thắng lợi.

Xem thêm: Đỉnh Cao Của Sự Thông Minh Là Giả, Đỉnh Cao Của Sự Thông Minh

– Nó quy định kim chỉ nam hướng tới; cơ chế đường lối, cách thức xem xét, cách giải quyết quyền dân tộc tự quyết, quyền đồng đẳng dân tộc, đồng thời, nó là nguyên tố sức mạnh bảo đảm cho thống trị công nhân và các đân tộc bị áp bức thành công kẻ thù của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con con đường nào khác con phố cách mạng vô sản”.

– Đây là cơ sở bền vững để đoàn kết những tầng lớp quần chúng. # lao động trong số dân tộc để chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và hiện đại xã hội. Bởi vì vậy, câu chữ liên hiệp công nhân các dân tộc đóng vai trò link cả 3 ngôn từ của cương cứng lĩnh thành một chỉnh thể.

3. Sự vận dụng cương lĩnh dân tộc bản địa của Lê nin ở vn hiện nay

Trên ý kiến của chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là vận dụng cương lĩnh dân tộc của Lênin đồng thời khởi nguồn từ thực tiễn lịch sử đấu tranh xây dừng và bảo đảm Tổ quốc của dân tộc bản địa Việt Nam, Đảng với Nhà nước ta ngay từ bỏ khi ra đời đã xem sự việc dân tộc và xây dừng khối đại đoàn kết dân tộc có tầm đặc biệt hàng đầu.

Như bọn họ đã biết, việt nam là một giang sơn độc lập, một quốc gia đa nhan sắc tộc, với 54 dân tộc anh em cùng sống trên bờ cõi Việt Nam. Trong những số ấy dân tộc Kinh chiếm phần hơn 80% trong tổng số dân cả nước. Những dân tộc thiểu số ở nước ta chủ yếu sống tại khoanh vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương là địa bàn quan trọng, gồm vị trí chiến lược trong phân phát triển tài chính – buôn bản hội, bảo đảm bình yên quốc phòng. Không chỉ có thế trình độ trở nên tân tiến về văn hóa xã hội giữa các dân tộc tất cả sự chênh lệch nhau rất cao và đời sống kinh tế từng vùng cũng không giống nhau rất xa, từ đó dẫn mang đến đời sinh sống văn hóa, xóm hội, chủ yếu trị … tất cả sự cách biệt. Tuy vậy, người việt nam vẫn sớm liên kết lại, phù hợp thành sức mạnh để phòng đỡ, khắc phục vạn vật thiên nhiên và phòng ngoại xâm, đảm bảo an toàn độc lập quốc gia, độc lập dân tộc. Đây là điểm lưu ý bao trùm, rất nổi bật của dân tộc Việt Nam.

Tính xen kẹt giữa những tộc tín đồ khác nhau đã tạo nên nét văn hóa truyền thống đa dạng, đa dạng mẫu mã trong lối sống, phong tục tập cửa hàng của người vn ta. Mỗi dân tộc có một ngôn ngữ riêng, một vài dân tộc thiểu số có cả chữ viết riêng, nhưng mọi lấy giờ Việt làm phương tiện đi lại ngôn ngữ tiếp xúc thống tuyệt nhất chung.

Do những điểm lưu ý trên, nên những dân tộc nước ta có sự hòa hợp tác, lắp bó nhau vào một cộng đồng dân tộc, trong một tổ quốc nước ta thống nhất. Song từ xưa mang đến nay, sự việc dân tộc luôn là vấn đề rộng lớn, phức hợp và lâu dài, cần phải xem xét nó như là vụ việc chính trị, làng hội rộng lớn, toàn vẹn gắn ngay tức khắc với phương châm xây dựng và bảo đảm Tổ quốc.

Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn xem sự việc dân tộc là vấn đề quan trọng có tính chiến lược, là nhân tố phát huy sức mạnh tổng hợp, khai quật mọi tiềm năng của các thành phần dân tộc bản địa trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, độc nhất vô nhị là vào thời kỳ đổi mới bây giờ trên tinh thần “đại liên hiệp dân tộc”.

Từ cương lĩnh thứ nhất của Đảng ta, qua những thời kỳ phương pháp mạng và thời buổi này xây dựng non sông đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nội dung chính sách dân tộc của Đảng với Nhà nước xác định: Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa những dân tộc. Nhiệm vụ của Đảng với Nhà nước ta bây chừ là ra sức bức tốc khối đoàn kết không gì lay chuyển nổi giữa những dân tộc trong cả nước, vạc huy tinh thần cách mạng và năng lượng sáng tạo của những dân tộc vào sự nghiệp kiến thiết Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa. Chế độ dân tộc của Đảng là thực hiện triệt nhằm quyền đồng đẳng mọi khía cạnh giữa các dân tộc, tạo đa số điều kiện quan trọng để xóa sổ tận cội sự chênh lệch về trình độ kinh tế, văn hóa truyền thống giữa những dân tộc thiểu số với dân tộc bản địa đa số, gửi miền núi vạc triển trọn vẹn làm cho toàn bộ các dân tộc bản địa tiến bộ, thuộc có cuộc sống đời thường ấm no, hạnh phúc, cùng thống trị xây dựng và bảo đảm an toàn Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Hãy Thuyết Minh Đặc Điểm Chính Của Truyện Ngắn Trên Cơ Sở Các Truyện Ngắn Đã Học

Trong Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần trang bị VIII của Đảng, nêu lên cơ chế dân tộc thời kỳ 1996-2000… “ vấn đề dân tộc có vị trí kế hoạch lớn. Tiến hành bình đẳng, đoàn kết tương trợ giữa những dân tộc vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng qui định Dân tộc. Từ bỏ nay đến năm 2000 bởi nhiều biện pháp lành mạnh và tích cực và vững chắc, tiến hành cho được 3 kim chỉ nam chủ yếu: xóa được đói, bớt được nghèo, định hình và nâng cao được đời sống, sức mạnh của đồng bào dân tộc, đồng bào vùng cao, vùng biên giới; xóa được mù chữ, cải thiện dân trí, tôn trọng cùng phát huy phiên bản sắc văn hóa giỏi đẹp của những dân tộc; xây cất được cơ sở chính trị, đội ngũ nhân viên đảng viên của những dân tộc ở các vùng, những cấp trong sáng và vững vàng mạnh”

Bên cạnh đó, Đảng cùng Nhà vn còn có chính sách đối ngoại về sự việc dân tộc. Cùng với nội dung bốn tưởng là: nước ta sẵn sàng làm các bạn với tất cả các nước trên nỗ lực giới, không ngừng mở rộng quan hệ hòa hợp tác quốc tế trên những mặt, những lĩnh vực, cả song phương, đa phương, trên lý lẽ tự nguyện, bình đẳng, kính trọng độc lập chủ quyền và cùng có lợi. Đặc biệt, Việt Nam tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực trên ý thức láng giềng thân thiện, dỡ mở. Tham gia tích cực và lành mạnh vào tổ chức ASEAN, tôn trọng công ty quyền, không can thiệp vào nội bộï của nhau bên trên cơ sở đồng đẳng cùng có lợi.