Dãy Hoạt Động Hóa Học

     

1. Dãy vận động hóa học tập của sắt kẽm kim loại là gì?

- Dãy hoạt động hóa học tập của kim loại được biết đến là dãy những kim một số loại được bố trí theo chiều sút dần nút độ vận động hóa học của chúng.

Bạn đang xem: Dãy hoạt động hóa học

- Dãy hoạt động vui chơi của một số kim loại:

*

2. Bí quyết học thuộc lòng hàng hoạt động hóa học kim loại


Một số mẹo dùng để học tập thuộc hàng hoạt động chất hóa học của kim loại lớp 9

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- lúc cần nàng may áo liền kề sắt ghi nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu

- Khi anh chị may áo gần cạnh sắt ghi nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- Lúc khó bà cần phụ nữ may áo màu giáp gồm sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

3. Ý nghĩa của dãy vận động hóa học tập của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho họ biết:

a) nấc độ chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại giảm dần dần từ trái qua phải.

Độ hoạt động hay nói một cách khác là khả năng phản ứng của những kim loại sút dần từ bỏ K tới Au.

Đặc trưng nhất là phản ứng với nước. Khi 5 kim loại đầu tiên đều công dụng dễ dàng với nước ở điều kiện thường xuyên thì những kim các loại từ Mg trở đi khó phản ứng (như Fe phải tác dụng ở nhiệt độ cao) hoặc ko phản ứng như Au, Sn, Pb…v..v

b) sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na) bội nghịch ứng với nước sinh hoạt đk thường chế tạo ra thành kiềm với khí H2.

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

c) kim loại đứng trước H phản ứng với một số trong những dd axit (HCl, H2SO4 loãng …) hóa giải khí H2.

Tác dụng cùng với axit thông thường giải phóng ra hiđro: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H)

Không tác dụng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Các sắt kẽm kim loại trong hàng phản ứng cùng với axit tạo ra muối với khí hidro phải vừa lòng hai điều kiện:

- Kim loại đứng trước yếu tắc hidro trong hàng hoạt động hóa học

- dung dịch axit phản ứng buộc phải là axit loãng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑

Cu + HCl → không phản ứng

d) Kim ko tan trong nước (từ Mg quay trở lại sau) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

- Kim các loại của đơn hóa học phải đứng trước kim loại của hợp hóa học (xét trong địa chỉ của dãy hoạt động hóa học)

- Kim nhiều loại của đơn chất bắt buộc bắt đầu từ Mg trở về sau (tức là: Mg, Al, Zn…)

Mg + FeCl2 → MgCl2 + sắt ↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

4. Giải bài xích tập về dãy chuyển động hóa học tập của kim loại

Câu 1. Dãy các kim nhiều loại nào sau đây được bố trí đúng theo chiều HĐHH tăng mạnh ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

e) Mg, K, Cu, Al, Fe

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Câu 2. Viết các PTHH:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Đoạn Ao Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo Chế Thơ ❤️️ Hài Hước

(Các hoá chất cần thiết coi như tất cả đủ).

Bài làm:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu:

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

b) Điều chế MgCl2

Từ Mg:

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Từ MgSO4:

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓

Từ MgO:

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Từ MgCO3:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 3. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dd đồng clorua

b) Đồng vào dd bội bạc nitrat

c) Kẽm vào dd magie clorua

d) Nhôm vào dd đồng clorua

Viết những PTHH xảy ra, giả dụ có

Bài làm:

a) Kẽm vào dd đồng clorua: gồm chất rắn red color bám vào mặt phẳng Zn, đồng thời blue color của dd CuSO4 nhạt dần.

Zn+ CuCl2 → ZnCl2 + Cu

b) Đồng vào dd bội nghĩa nitrat: gồm chất răn color xám dính vào bề mặt Cu, dung dịch từ không màu đưa sang greed color và đậm dần.

Cu + 2AgNO3 → Cu( NO3)2 + 2Ag ↓

c) Kẽm vào dd magie clorua: không tồn tại hiện tượng vì kẽm lép vế Mg trong dãy HDDHH của sắt kẽm kim loại nên không đẩy được Mg thoát khỏi dd muối.

d) Nhôm vào dd đồng clorua: tất cả chất rắn red color bám ngoài bề mặt Al, blue color của dd nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Câu 4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lưu Trang Web Trên Safari Iphone, Ipad Để Đọc Khi Không Có Mạng

 Cho 10,5 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dd H2SO4 loãng dư, bạn ta thu được 2,24 lít khí (ở đktc).