ĐỂ OXI HÓA HOÀN TOÀN 0 01 MOL CRCL3

     

Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bởi Cl2 khi có mặt KOH, lượng buổi tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

Bạn đang xem: Để oxi hóa hoàn toàn 0 01 mol crcl3

Bạn sẽ xem: nhằm oxi hóa trọn vẹn 0 01 mol crcl3


Bạn đang xem: để oxi hóa hoàn toàn 0 01 mol crcl3

*

*Xem thêm: Chuyện Ít Ai Là Người Sáng Lập Thứ 3 Của Apple Bỏ Lỡ Khối Tài Sản 75 Tỷ Usd

*

*Xem thêm: Theo Em, Phát Minh Ra Thuật Luyện Kim Đã Được Phát Minh Như Thế Nào ?

*

Hòa tan không còn 2,16 gam tất cả hổn hợp Cr với Fe trong hỗn hợp HCl (loãng), lạnh thu được 896 ml khí sinh sống đktc. Lượng crom có trong hỗn hợp là

Đốt cháy trọn vẹn bột crom trong oxi (dư) chiếm được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị đốt cháy là

Cho m gam phèn crom-kali (KCr(SO4)2.12H2O) hoà tan không còn vào nước được hỗn hợp X. Khử không còn X yêu cầu vừa đầy đủ 0,78 gam bột Zn. Quý hiếm của m là

Cho 13,5 gam láo lếu hợp những kim một số loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không tồn tại không khí) thu được hỗn hợp X và 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không tồn tại không khí) thu được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là

Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch cất 0,01 mol CrCl2 xong để trong ko khí mang lại phản ứng trả toàn. Khối lượng kết tủa thu được là

Lấy 101,05 gam kim loại tổng hợp gồm gồm Fe, Cr cùng Al tính năng với một lượng dư hỗn hợp kiềm, chiếm được 5,04 lít khí (đktc). Lấy bã rắn ko tan cho công dụng với lượng dư axit HCl (khi không có không khí) chiếm được 39,2 lít khí (đktc). Yếu tắc phần trăn khối lượng của Cr trong kim loại tổng hợp là

Cho 18,2 gam hỗn hợp các kim loại Fe, Cr, Cu chức năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, nóng trong điều kiện không có không khí nhận được dd Y và hóa học rắn Z thuộc 5,6 lít H2 (đktc). Nếu mang lại 18,2 gam X công dụng với lượng dư dd H2SO4 đặc, nguội chiếm được 1,68 lít khí SO2 (đktc). Tính thành phần xác suất crom trong láo lếu hợp?

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

(NH4)2Cr2O7 $xrightarrowt^o$ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Phân hủy hoàn toàn 48 gam muối này chiếm được 30 gam bao gồm chất rắn cùng tạp chất. Tỷ lệ tạp chất trong muối bột là

Để oxi hóa trọn vẹn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi xuất hiện KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

Thổi khí NH3 dư đi qua 10 gam CrO3 đun nóng mang lại phản ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn blue color lục có khối lượng là

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam các thành phần hỗn hợp muối Al(NO3)3 cùng Cr(NO3)3 cho đến khi kết tủa nhận được là khủng nhất. Tách bóc kết tủa rồi nung đến trọng lượng không thay đổi thu được 2,54 gam chất rắn. Cân nặng của muối hạt Cr(NO3)3 là

Thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm lếu hợp có m gam Al với 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí), sau khi phản ứng xong thu được tất cả hổn hợp X. Cho toàn cục X vào một lượng dư hỗn hợp HCl loãng nóng, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Còn ví như cho toàn thể X vào một trong những lượng dư hỗn hợp NaOH sệt nóng, sau phản nghịch ứng xong xuôi thì số mol NaOH đang phản ứng là

Tiến hành bội nghịch ứng nhiệt nhôm tất cả hổn hợp X có 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời hạn phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành nhì phần bằng nhau. Phần một làm phản ứng toàn vẹn với 400 ml hỗn hợp NaOH 0,1M (loãng). Phần nhì phản ứng với hỗn hợp HCl loãng, rét (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Mang sử trong phản bội ứng sức nóng nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm cân nặng Cr2O3 đã phản ứng là

Hoà tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan trọn vẹn 2m gam tất cả hổn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. đến từ từ cho đến khi xong dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M mang lại phản ứng trọn vẹn thu được kết tủa có cân nặng là

Thực hiện nay phản ứng sức nóng nhôm thân Al với Cr2O3 trong điều kiện không tồn tại không khí, sau phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X có cân nặng 43,9 gam. Phân tách X có tác dụng 2 phần bằng nhau. Cho chỗ 1 chức năng với dung dịch NaOH (dư) nhận được 1,68 lít khí (đktc). Phần 2 cho công dụng vừa đủ với V lít hỗn hợp HCl 1M (loãng nóng). Cực hiếm của V là

Chia 31,2 gam hỗm vừa lòng X có Cr với Zn, Ni và Al thành hai phần bằng nhau. Kết hợp hết phần một trong các lượng dư hỗn hợp HCl loãng lạnh thu được 7,28lít H2(đktc). Cho chỗ 2 công dụng với khí Cl2 (dư ) đốt lạnh , nhận được 42,225 gam muối bột clorua . Phần tram cân nặng của crom trong tất cả hổn hợp X là

Nung rét 46,6 gam láo hợp gồm Al với Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia tất cả hổn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một bội nghịch ứng đầy đủ với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M (loãng). Để hài hòa hết phần hai buộc phải vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Cực hiếm của a là

Cho 0,6 mol KI tính năng hết với dung dịch K2Cr2O7 vào axit sunfuric thì chiếm được một đối kháng chất. Tính số mol của solo chất này.

Nung tất cả hổn hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở ánh nắng mặt trời cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, chiếm được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho cục bộ hỗn hòa hợp X phản nghịch ứng với axit HCl (dư) bay ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

Khi mang lại 41,4 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với hỗn hợp NaOH sệt (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có trọng lượng 16 gam. Để khử trọn vẹn 41,4 gam X bởi phản ứng nhiệt nhôm, cần dùng 10,8 gam Al. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của Cr2O3 trong tất cả hổn hợp X là (Hiệu suất của các phản ứng là 100%)

Từ 1 tấn quặng sắt cromit (có thể viết tắt Fe(CrO2)2 tín đồ ta pha trộn được 216 kg hợp kim ferocrom (hợp kim Fe-Cr) có chứa 65% Cr. Giả sử hiệu suất của quy trình là 90%. Phần trăm cân nặng của của tạp hóa học trong quặng là

Hòa tan 58,4 gam các thành phần hỗn hợp muối khan AlCl3 cùng CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào tiếp đến tiếp tục thêm nước clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì nhận được 50,6 gam kết tủa. Yếu tố % cân nặng của những muối trong hỗn hợp đầu là

Tính thể tích của hỗn hợp K2Cr2O7 0,05M trọn vẹn phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol FeSO4 trong môi trường xung quanh H2SO4 dư.

Để pha chế Cr từ Cr2O3 (tách được từ bỏ quặng cromit) bạn ta dùng phương pháp nhiệt nhôm với năng suất 80%. Cân nặng nhôm cần dùng để làm điều chế 104 gam crom là

Thực hiện tại phản ứng sức nóng nhôm các thành phần hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan trọn vẹn phần một trong dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Kết hợp hết phần 2 vào 400 ml hỗn hợp HNO3 2M, thu được hỗn hợp Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M mang lại dư vào dung dịch Y thu được công dụng như hình vẽ sau: