ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 9 NĂM 2016

     

Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 gồm đáp án được depsangtrong.com nhờ cất hộ tới các bạn và các em trong bộ tài liệu giờ Anh lớp 4 mang đến trẻ em.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9 năm 2016


Đề thi toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 9 được depsangtrong.com lựa chọn gửi tới những em học tập tiếng Anh lớp 4 hi vọng giúp được các em ôn luyện tiếng Anh công dụng hơn, giúp các em làm cho quen với gần như dạng toán tiếng Anh mới.

Học toán giờ đồng hồ Anh thuộc depsangtrong.com cùng với những cỗ đề thi giờ Anh liên tiếp được update sẽ giúp những em có được rất nhiều tài liệu học tập tiếng Anh trẻ con em cũng tương tự những kỹ năng và kiến thức mới, ôn luyện kiến thức cũ.

Đề thi violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 9 bao gồm đáp án

Trong bộ đề luyện thi toán tiếng Anh lớp 4 này depsangtrong.com gửi tới những em đề thi vòng 9 violympic lớp 4 năm học 2015-2016 mới nhất.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

Mary reads four books every month. She is busy và reads only one book on March. On September, she takes a break and does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?

Answer: She reads ......... Books.

Question 2:

Four boxes of chocolate candies are equivalent to lớn eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?

Answer: There are ...... Candies in each box.

Question 3:

If y is a natural number & y/9

Question 4:

5/4 of 2 kilogam is ........... G.

Question 5:

Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............

Question 6:

If x is a natural number & 7/9

Question 7:

The sản phẩm of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............

Question 8:

The smallest number such that the sản phẩm of all it's digits is đôi mươi is ............

Question 9:

If B is not divisibly by 24 và B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........

Question 10:

If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............

Exam number 2: Help the Miners khổng lồ go through the maze by answering questions lớn reach the destination. (Đi tra cứu kho báu)

Question 1:

Calculate:

*

Question 2:

Add và simplify your answer: 01/05 + 3/10 + 1/2 = .............

Question 3:

Find x if

*

Answer: x = ...........

Xem thêm: Nơi Bán Chai Thủy Tinh 1 Lít ), Chai Thủy Tinh Vuông 1 Lít

Question 4:

Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........

Question 5:

Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105

Answer: y = ............

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc tiến thưởng tài ba)

Question 1:

Which of the following calculations euqals 5/36?

a. 1/2 + 1/3 x 1/6

b. 1/9 + 5/12 - 7/18

c. (1/2 + 1/3) : 1/6

d. 1/2 + 1/3 : 1/6

Question 2:

Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:

*

She paid $80 & had $5 left.

How many products on type 1 did she buy?

a. 1

b. 4

c. 3

d. 2

Question 3:

Which of the following fractions is the greatest?

a. 8/15

b. 7/12

c. 17/30

d. 1/2

Question 4:

Sara's car weighs 41/6 tons và Anna's car weighs 3 tons. Which of the following statements is true?

a. Anna's oto weighs 25/6 tons more than Sara's car.

b. Sara's car weighs 25/6 tons more than Anna's car.

c. Anna's car weighs 23/6 tons more than Sara's car.

d. Sara's car weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5:

The sum of odd numbers from 823 to 2015 is ..............

a. 818763

b. 847143

c. 845724

d. 844305

Question 6:

Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?

a. 40302

b. 27336

c. 53064

d. 72541

Question 7:

Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........

a. 2014

b. 22

c. 1235

d. 16

Question 8:

Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob and 19 apples more than Peter. How many apples do they buy together? Choose the correct answer.

a. 26 apples

b. 37 apples

c. 49 apples

d. 51 apples

Question 9:

How many natural numbers between 1000 và 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?

Answer: There are ....... Numbers.

a. 20

b. 19

c. 16

d. 12

Question 10:

Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive natural numbers)

If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........

a. 2

b. 1

c. 0

d. 3

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 41

Question 2: 200

Question 3: 5

Question 4: 2500

Question 5: 0

Question 6: 10

Question 7: 110

Question 8: 20

Question 9: 99300

Question 10: 161

Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions khổng lồ reach the destination. (Đi kiếm tìm kho báu)

Question 1: 0

Question 2: 1

Question 3: 1/20

Question 4: 19/45

Question 5: 16

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc rubi tài ba)

Question 1: b. 1/9 + 5/12 - 7/18

Question 2: a. 1

Question 3: b. 7/12

Question 4: d. Sara's oto weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Xem thêm: Lưu Trữ Game Thoi Trang Kudo Shinichi Kudo, Lưu Trữ Game Thoi Trang Kudo Shinichi

Question 5: b. 847143

Question 6: a. 40302

Question 7: a. 2014

Question 8: c. 49 apples

Question 9: b. 19

Question 10: b. 1

Để học giờ đồng hồ Anh lớp 4 các chúng ta cũng có thể cho những em học tập ngay những bài học tiếng Anh tại depsangtrong.com. Những bài học tiếng Anh trẻ em em theo từng lớp được depsangtrong.com update liên tục cùng với những kiến thức và kỹ năng mới giúp các em học tiếng Anh kết quả hơn.


Từ khóa Đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ em lớp 4 cho bé bỏng 9 tuổi | giải thuật tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho bé bỏng 9 tuổi |