Điện phân 150ml dung dịch agno3 1m

     
Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M cùng với điện cực trơ trong t giờ, cường độ cái điện không thay đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân 100%), thu được hóa học rắn X, dung dịch Y với khí Z. Mang lại 12,6g sắt vào Y, sau khi các làm phản ứng chấm dứt thu được 14,5g hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N5+). Cực hiếm của t là?
*
đã trả lời22 tháng 2bởi Trlinh ● hợp tác ViênCử nhân(1.8k điểm)

(n_AgNO_3=0,15 (mol))

(2AgNO_3+H_2O ightarrow 2Ag+2HNO_3+frac12O_2)

Cho fe vào Y, sau thời điểm các phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp kim loại suy ra Y tất cả chứa(AgNO_3)dư

(2AgNO_3+H_2O ightarrow 2Ag+2HNO_3+frac12O_2)

a a

(3Fe+2NO_3^-+8H^+ ightarrow3Fe^2++2NO+4H_2O)(Fe dư)

0,375a a

(Fe+2Ag^+ ightarrow 3Fe^2++2Ag)

0,5b b b

(a+b=0,15)

(108a-(0,375a+ 0,5b) .56= 14,5- 12,6= 1,9)

Suy ra(a=0,1(mol))

(t=(96500.0,1):2,68=3600(s)=60(phút))


Hãy singin hoặc đăng ký để thêm bình luận.

Bạn đang xem: điện phân 150ml dung dịch agno3 1m


Các thắc mắc liên quan


+1 thích
1 trả lời393 lượt xem
Điện phân cùng với điện cực trơ dung dịch cất 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ chiếc điện 2,68A, trong thời hạn t giờ...
Điện phân với điện cực trơ dung dịch đựng 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ loại điện 2,68A, trong thời gian t giờ, thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột sắt vào X, chiếm được khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N5+) với 13,5 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Cực hiếm của t là?
đã hỏi19 mon 3, 2021trong chất hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
+1 thích
1 trả lời72 lượt xem
Điện phân với điện rất trơ dung dịch cất 0,3 mol. AgNO3 với cường độ cái điện 2,68 A, trong thời gian t (giờ) ...
Điện phân cùng với điện cực trơ dung dịch cất 0,3 mol. AgNO3 với cường độ dòng điện 2,68 A, trong thời hạn t (giờ) thu được hỗn hợp X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). Mang đến 22,4 gam bột fe vào X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) cùng sau những phản ứng trọn vẹn thu được 34,28 gam chất rắn. Quý giá của t là?
đã hỏi19 tháng 3, 2021trong hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời170 lượt xem
Điện phân dung dịch các thành phần hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) cùng NaCl bằng dòng điện tất cả cường độ không đổi 2A... Quý hiếm của t?
Điện phân dung dịch các thành phần hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện gồm cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng phòng xốp). Sau thời hạn t giây thì chấm dứt điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở nhì điện cực có tổng thể và toàn diện tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết năng suất điện phân 100%, các khi xuất hiện không chảy trong dung dịch. Quý giá của t là?
đã hỏi19 mon 3, 2021trong hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
+1 thích
1 trả lời412 lượt xem
Điện phân dung dịch tất cả hổn hợp NaCl với 0,05 mol CuSO4 bằng chiếc điện một chiều tất cả cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn)
Điện phân dung dịch các thành phần hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều tất cả cường độ 2A (điện cực trơ, tất cả màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, nhận được khí ở nhị điện rất có toàn diện tích là 2,352 lít (đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hài hòa được tối đa 2,04 gam Al2O3. Trả sử công suất điện phân là 100%, những khí có mặt không chảy trong dung dịch. Giá trị của t là?
đã hỏi19 tháng 3, 2021trong hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời26 lượt xem
Điện phân dung dịch chưa AgNO3 cùng với điện cực trơ trong thời hạn t(s),...
Điện phân dung dịch chưa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t(s), cường độ cái điện 2A thu được hỗn hợp X. Cho m gam bột Mg vào hỗn hợp X, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,168 gam hỗn kim loại tổng hợp loại, dung dịch Y chưa 1,52 gam muối với 0,056 lít lếu ... Là 9,6. Cho cục bộ hỗn kim loại tổng hợp loại trên tính năng với dung dịch HCl dư chiếm được 0,056 lít khí H2 (đktc). Tính thời hạn t(s).
đã hỏi15 tháng 4trong chất hóa học lớp 12bởi setsunaHọc sinh(190 điểm)
+1 thích
1 trả lời135 lượt xem
 Điện phân hỗn hợp X bao gồm CuSO4 và KCl (tỉ lệ mol tương ứng là 1:5) cùng với cường độ mẫu điện không đổi I = 2A.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Lớp 7 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Tập Bản Đồ Địa Lí 7


Điện phân hỗn hợp X tất cả CuSO4 cùng KCl (tỉ lệ mol khớp ứng là 1:5) cùng với điện rất trơ, màng chống xốp, cường độ dò ... ;ớc không mờ hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của t là?
đã hỏi19 mon 3, 2021trong chất hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời93 lượt xem
Điện phân (điện rất trơ, công suất điện phân 100%) dung dịch đựng đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,12 mol HCl ...
Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch cất đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,12 mol HCl trong thời gian t tiếng với cường độ chiếc điện không đổi 2,68A thì làm việc anot thoát ra 0,672 lít khí (đkt) với thu được dung dịch X. Hỗn hợp X hòa tan về tối đa m gam bột sắt (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N5+ là NO). Quý giá của t với m thứu tự là?
đã hỏi19 tháng 3, 2021trong chất hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời130 lượt xem
Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp bao gồm CuSO4 0,3M cùng NaCl 1M (điện rất trơ, màng phòng xốp, hiệu suất điện phân 100%,...
Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp tất cả CuSO4 0,3M và NaCl 1M (điện rất trơ, màng ngăn xốp, công suất điện phân 100%, bỏ qua sự tổng hợp của khí vào nước cùng sự cất cánh hơi của nước) cùng với cường độ dòng điện không thay đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau năng lượng điện phân có trọng lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là?
đã hỏi19 mon 3, 2021trong hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
+1 thích
1 trả lời221 lượt xem
Hòa rã 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X cường độ mẫu điện 1,93A...
Hòa rã 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước thu được hỗn hợp X. Điện phân dung dịch X cùng với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1,93A. Nếu thời hạn điện phân là t (s) thì thu được kim loại M sống catot với 156,8 ml khí trên anot. Nếu thời hạn điện phân là 2t (s) thì nhận được 537,6 ml khí. Biết thể tích các khí đo ngơi nghỉ đktc. Kim loại M và thời gian t thứu tự là?
đã hỏi19 tháng 3, 2021trong hóa học lớp 12bởi nguyethong7462564(-405 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời60 lượt xem
Điện phân hoàn toàn dung dịch lếu hợp tất cả a mol Cu(NO3)2 với b mol NaCl với điện rất trơ, màng phòng xốp.

Xem thêm: Kể Lại Bài Nỗi Dằn Vặt Của An, Kể Câu Chuyện Nỗi Dằn Vặt Của An


Điện phân trọn vẹn dung dịch hỗn hợp gồm a mol Cu(NO3)2 và b mol NaCl cùng với điện cực trơ, màng phòng xốp. Để hỗn hợp thu được sau khoản thời gian điện phân có khả năng phản ứng cùng với Al2O3 thì
đã hỏi23 tháng 12, 2021trong Khácbởi phamngoctienpy1987844Phó giáo sư(31.6k điểm)

HOT 1 giờ đồng hồ qua


Thành viên tích cực tháng 07/2022
Phần thưởng hằng thángHạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Về depsangtrong.com
...