Điều chế ancol etylic từ tinh bột

     

-Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic bằng cách

*
Tinh bột ra ancol etylic" width="619">

1. Ancol etylic là gì

-Etanol tuyệt còn gọi là rượu etylic, ancol etylic, là thành phần chính của rượu, bia vàđồ uống bao gồm cồn, là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm ancol no nằm trong dãy đồng đẳng của CH3OH gồm công thức hóa học là CH3-CH2-OH. Gồm một nhóm etyl CH3-CH2-liên kết với một nhóm hidroxyl (–OH), thường được viết tắt là EtOH..

Bạn đang xem: điều chế ancol etylic từ tinh bột

2.Tính chất vật lý của etanol

-Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng ko màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước với tan vô hạn trong nước, tổng hợp được nhiều chất như iot, benzen,...

-Khối lượng riêng rẽ 0,789 g/cm3

-Nhiệt độ sôi78,39 độ C

-Nhiệt độ rét chảy ở 114,15 độ C,

-Công thức cấu tạo:

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 2)" width="572">
*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 3)" width="892">

-Công thức cấu tạo rút gọn : CH3-CH2-OH

-Etanoltạo liên kết hidro buộc phải nhiệt độsôi cao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon tất cả khối lượng phân tử tương đương:

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon

3.Tính chất hóa học của etanol

-Với hóa học phổ thông, rượu etylic có 3 tính chất quan lại trọng nhất là phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng cháy cùng phản ứng este hóa với axit axetic

a. Etylic C2H5OHphản ứng với oxi

-Rượu etylic dễ cháy, lúc cháy không tồn tại khói với ngọn lửa có màu xanh da trời toả nhiều nhiệt

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 4)" width="385">

b. EtanolC2H5OHtác dụng với Na, NaNH3

-Etanol chỉ tác dụng với Na tuyệt NaNH2

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 5)" width="426">

C2H5-OH +NaNH2→C2H5-ONa+NH3

C. EtanolC2H5OHphản ứng với axit axetic

-Tổng quát lác phản ứng este hóa

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 6)" width="542">

-Phản ứng được thực hiện vào môi trường axit và đun nóng.

-Phản ứng bao gồm tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân nặng bằng.

Xem thêm: Đối Lưu Nhiệt Là Gì ? Tìm Hiểu Giải Đáp Vật Lý 8 Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về Đối Lưu Và Truyền Nhiệt

**Nâng cao

Phản ứng với axit halogen

CH3-CH2-OH+ HBr →H2SO4.CH3-CH2 -Br+ H2O

CH3-CH2-OH + HCl →ZnCl2CH3-CH2 -Cl+ H2O

-Khả năng phản ứng: HI > HBr > HCl > HF

Phản ứng bóc tách nước

-Phản ứng bóc nước (đề hiđrat hóa) của etanol tạo thành etylen với nước.

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 7)" width="595">

CH3-CH2-OH+KmnO4

CH3-CH2-OH +KmnO4→CH3-COOK+MnO2+KOH

Phản ứng lên men giấm

-Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn với xúc tác là men giấm ở 25 độ Ctạo thành axit axetic (giấm ăn)

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 8)" width="621">

4.Các phương pháp điều chế ancol etylic

- 2 Phương pháp điều chế thông dụng nhất của etanol là lên men đường hoặc tinh bột cùng cộng hợp etylen với nước. -Tinh bột hoặc đường → Rượu etylic.

C6H12O6→ 2CH3CH2OH + 2CO2

-Cho etylen cộng hợp với nước bao gồm axit làm cho xúc tác

-Tuân theo quy tắc Maccopnhicop

-Phản ứng cần xúc tác acid: H2SO4, H3PO4(không cần sử dụng HX)

CH2= CH2+ H2O → C2H5OH

-Ngoài ra còn các phương pháp sau:

-Cộng hidro vào andehit

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 9)" width="385">

-Thủy phân C2H5-X, dẫn xuất của este

C2H5X+ NaOH → C2H5OH+NaCl

CH3COOC2H5+ H2O → C2H5OH + CH3COOH

5. Ứng dụng của rượu etylic

*
Tinh bột ra ancol etylic(ảnh 10)" width="691">

-Ancol Etylic tuyệt rượu Etylic được đưa vào ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành sản xuất. Cụ thể ứng dụng như sau:

+ Ứng dụng Ancol Etylic để làm cho nguyên liệu sản xuất dược phẩm, axit axetic, sản xuất cao su thiên nhiên tổng hợp.

Xem thêm: Hòa Tan Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp Na2O Al2O3

+ Ứng dụng vào pha chế các loại rượu uống,…

+ Ứng dụng để có tác dụng nhiên liệu đến động cơ ô tô, mang lại đèn cồn trong chống thí nghiệm.