Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 33 Mol Hỗn Hợp X Gồm Metyl Propionat Metyl Axetat

     

Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2 tạo nên 14,4g H2O. Nếu mang lại 0,33 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là:
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 33 mol hỗn hợp x gồm metyl propionat metyl axetat

Qui hỗn hợp về một dạng bình thường chỉ tất cả C, H, O

Tính số mol links π trong X, trong team COO

=> số mol π trong cội hidrocacbon = nπ (X) – nπ (COO) = nBr2

(Dựa vào định chế độ bảo toàn nguyên tố bội nghịch ứng cháy)


Gọi k là số links π vào X => nCO2 – nH2O = (k – 1).nX

=> nπ(X) – nX = nCO2 – nH2O

Đặt x là số mol gốc COO có trong X => nO(X) = 2x mol cùng nπ (COO) = x mol

- lúc đốt cháy X: Bảo toàn Oxi: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> 2x + 2.1,27 = 2nCO2 + 0,8

=> nCO2 = (0,87 + x) mol

=> nπ (X) = nCO2 – nH2O + nX = (0,87 + x) – 0,8 + 0,33 = 0,4 + x

Vì chỉ có links π ko kể COO mới phản ứng được với Br2

=> nπ (gốc hidrocacbon) = nπ (X) – nπ (COO) = (0,4 + x) – x = 0,4 mol

=> nBr2 = 0,4 mol


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 sẽ phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy este no, đối chọi chức, mạch hở A buộc phải dùng 0,35 mol O2. Sau bội nghịch ứng thu được 0,3 mol CO2. Cách làm phân tử của A là


Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X chiếm được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Cách làm phân tử của este là


Hỗn hòa hợp X gồm các chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp X, chiếm được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Quý giá của m là:


Đốt cháy trọn vẹn 4,4 gam hỗn hợp este có metyl propionat và etyl axetat cần V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là


Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO2 ( ở đktc) cùng 5,4 gam H2O. CTPT của nhì este là


Hỗn hợp X bao gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng toàn diện 3,976 lít khí O2 (ở đktc), nhận được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tính năng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Phương pháp phân tử của hai este vào X là


Hỗn hợp Z gồm nhì este X và Y tạo bởi cùng một ancol và nhị axit cacboxylic kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng (MXY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là
Xem thêm: F0 Bị Nghẹt 1 Bên Mũi Có Phải Covid, Cảm Cúm Covid

Đốt cháy hoàn toàn a gam lếu hợp những este no, 1-1 chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được đem vào bình đựng nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 cùng H2O có mặt lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam láo hợp những este no, đơn chức, mạch hở. Thành phầm cháy được đem vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thấy cân nặng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo thành tương ứng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam láo lếu hợp những este no đối kháng chức mạch hở. Sản phẩm thu được đưa vào bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư thấy cân nặng dung dịch bớt 3,8g. Trọng lượng kết tủa tạo ra là:


Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no, đối chọi chức buộc phải 3,976 lit O2(đktc) nhận được 6,38g CO2. Mang lại lượng este này công dụng vừa đầy đủ với KOH thu được các thành phần hỗn hợp 2 ancol sau đó và 3,92g muối của một axit hữu cơ. CTCT 2 este kia là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả hai este đồng phân nên dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X chức năng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thì chiếm được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong những số đó có a mol muối bột Y và b mol muối Z (MY Z). Những thể tích khí đa số đo ở đk tiêu chuấn. Tỉ trọng a : b là


Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam các thành phần hỗn hợp X chứa ba este đều đối kháng chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Phương diện khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X phải dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Đun nóng toàn cục Y với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất với m gam rắn khan. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm metyl propionat, metyl axetat cùng 2 hidrocacbon mạch hở đề nghị vừa đủ 1,27 mol O2 tạo ra 14,4g H2O. Nếu mang đến 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản bội ứng buổi tối đa là:


Đốt cháy hoàn toàn este no, đối kháng chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 phải dùng cấp 1,25 lần thể tích CO2 chế tác ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là


Hỗn đúng theo E có 3 este X, Y, Z đều no, mạch cacbon hở và không phân nhánh (MX Y Z). Đốt cháy trọn vẹn 18,26 gam E yêu cầu 13,104 lít O2 (đktc), chiếm được 8,82 gam H2O. Khía cạnh khác, làm cho nóng 18,26 gam E với hỗn hợp NaOH (lấy dư 40% so với lượng làm phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn T và các thành phần hỗn hợp hai ancol no (kế tiếp trong hàng đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, chiếm được Na2CO3, CO2 cùng 1,08 gam H2O. Phân tử khối của Z là 


Hỗn phù hợp X chứa tía este rất nhiều no, mạch hở và không cất nhóm chức khác.Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 với 22,14 gam H2O. Khía cạnh khác, nấu nóng 0,24 mol X với hỗn hợp KOH vừa đủ, thu được láo lếu hợp tất cả hai ancol đều solo chức bao gồm tổng cân nặng là 20,88 gam và tất cả hổn hợp Z chứa hai muối bột của hai axit cacboxylic gồm mạch không phân nhánh, trong những số đó có x gam muối X và y gam muối bột Y (MX Y). Tỉ lệ gần nhất của x : y là


Hỗn vừa lòng X tất cả hai este no, mạch hở, hai chức, đồng phân cấu tạo của nhau. Xà chống hoá hoàn toàn X bởi dung dịch NaOH toàn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp hai muối cùng 19,0 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol. Cho toàn cục ancol nhận được qua bình đựng mãng cầu dư thấy bay ra 6,72 lít khí. Đốt cháy trọn vẹn lượng muối hạt thấy tạo nên thành Na2CO3; 13,2 gam CO2 cùng 1,8 gam nước. Số nguyên tử vào một phân tử este ban đầu là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đắp Bơ Có Tác Dụng Gì - Đắp Bao Nhiêu Lần 1 Tuần Là Tốt

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.