ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 100ML HỖN HỢP GỒM ĐIMETYLAMIN

     

Hỗn thích hợp khí X bao gồm NH3 với metylamin tất cả tỉ khối hơi so với CO2là 0,45. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bởi oxi trọn vẹn thu được 26,7 gam hỗn hợp Y gồm CO2, H2O với N2. Giá trị của m là :
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin

Hỗn vừa lòng X có một amin (no, solo chức, mạch hở) với hai ankin là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol X đề xuất vừa đầy đủ 0,36 mol O2, thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả CO2, H2O với N2. Dẫn tổng thể Y vào trong bình đựng nước vôi trong dư, thấy cân nặng bình tăng 14,48 gam. Phương pháp của ankin tất cả phân tử khối nhỏ hơn vào X là


Hỗn hợp khí X gồm metylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 40,32 lit hỗn hợp Y gồm khí và khá nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 19,04 lit khí (các thể tích khí và tương đối đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của nhị hiđrocacbon là ( những khí đo sinh sống đkc):


Hỗn đúng theo khí X bao gồm NH3và etylamin bao gồm tỉ khối so với CH4 là 1,4125. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bằng lượng ko khí toàn vẹn (giả sử trong bầu không khí oxi chỉ chiếm 20%, còn lại là khí nitơ) thì thu được láo hợp bao gồm CO2, khá nước và N2có tổng trọng lượng là 43,4 gam. Trị số của m là


Đốt cháy trọn vẹn 19,3 gam tất cả hổn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat với trimetyl amin. Dẫn tổng thể sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, thấy trọng lượng bình tăng 17,1 gam. Khí đi thoát ra khỏi bìnhH2SO4đặc rất có thể tích 19,04 lít (đktc). Thành phần phần trăm về trọng lượng của trimetyl amin vào X là
Xem thêm: Tải Phần Mềm Kiểm Soát Truy Cập Internet Tốt Nhất 2022, Top 5 Phần Mềm Quản Lý Truy Cập Internet

Đốt cháy trọn vẹn 8,7 gam hỗn hợp A gồm eten-1,2-điamin với anđehit oxalic hấp thụ tổng thể sản phẩm cháy qua bình đựng 200 ml dung dịch Ba(OH)21M thì nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp khí X có đimetylamin cùng hai hiđrocacbon đồng đẳng thường xuyên (phân tử mỗi hiđrocacbon có ít hơn 2 liên kết pi, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 100 ml các thành phần hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, nhận được 550 ml các thành phần hỗn hợp Y tất cả khí cùng hơi nước. Nếu mang đến Y đi qua dung dịch axit sunfuric sệt (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí với hơi đo ở cùng điều kiện). Toàn bô nguyên tử vào phân tử của nhì hiđrocacbon là


Trong bình kín đáo chứa 35 ml láo lếu hợp tất cả H2, một amin solo chức cùng 40 ml O2. Nhảy tia lửa điện nhằm phản ứng cháy xảy ra trọn vẹn rồi đưa hỗn hợp về đk ban đầu, thể tích các chất tạo nên thành bằng trăng tròn ml gồm 50% là CO2, 25% là N2 cùng 25% là O2. CTPT như thế nào sau đấy là của amin đã mang đến ?
Xem thêm: 20 Câu Trả Lời Bá Đạo Chỉ Những Câu Trả Lời Bá Đạo Về Tình Yêu

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam