Đốt cháy hoàn toàn m gam fes2 bằng một lượng o2 vừa đủ thu được khí x

     

Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bằng một lượng oxi vừa đủ thu được khí X. Dung nạp hết X vào 1 lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M cùng KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa. đến dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy lộ diện thêm kết tủa. Quý hiếm của m là:


Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng tỏ Y bao gồm Ba(HSO3)2

Vậy sau làm phản ứng có những muối BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể tất cả K2SO3 hoặc kiềm dư vị chúng đơn với Ba(HSO3)2)

Các phương trình hóa học:

2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

→Tổng số mol SO2 → Số mol FeS2


Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng tỏ Y có Ba(HSO3)2

Vậy sau phản nghịch ứng có các muối BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể bao gồm K2SO3 hoặc kiềm dư bởi chúng đối chọi với Ba(HSO3)2)

Các phương trình hóa học:

2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

0,15 0,15 0,15 mol

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

0,1 ← (0,2-0,15) mol

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

0,2 0,2 mol

Tổng số mol SO2 là 0,15 + 0,1+ 0,2= 0,45mol

Theo PT (1): nFeS2= 0,5. NSO2=0,225 mol → mFeS2= 0,225. 120 = 27 gam


Đáp án nên chọn là: a


...

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam fes2 bằng một lượng o2 vừa đủ thu được khí x


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập oxit axit công dụng với hỗn hợp kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 1,68 lít CO2(đktc) sục vào trong bình đựng 250 ml hỗn hợp KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước cùng sau phản bội ứng không biến đổi Nồng độ mol/lit của muối bột thu được sau làm phản ứng là


Cho 11,2 lít CO2vào 500 ml hỗn hợp NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). độ đậm đặc mol/lit của hỗn hợp muối chế tác thành là


Dẫn 448 ml CO2(đktc) sục vào bình chứa 100 ml hỗn hợp KOH 0,25M. Trọng lượng hai muối chế tạo ra thành là


Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2tạo ra trong làm phản ứng trên tính năng với 3,4 lít hỗn hợp NaOH 0,5M ta được 2 muối bột với muối hạt hiđrocacbonat bao gồm nồng độ mol bằng 1,4 lần mật độ mol của muối trung hoà.


Cho 4,48 lít CO2 (đktc) trải qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Trọng lượng muối sinh sản thành là


Thổi 2,464 lít khí CO2vào một hỗn hợp NaOH thì được 9,46 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột Na2CO3và NaHCO3. Nếu muốn chỉ thu được muối NaHCO3thì yêu cầu thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa?


Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Cân nặng của muối hạt thu được sau phản bội ứng là


Cho 5,6 gam CaO vào nước sản xuất thành hỗn hợp A. Hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch A chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hoà rã 2,8 gam CaO vào nước ta được hỗn hợp A. Nếu mang đến khí CO2sục qua dung dịch A và sau khi ngừng thí nghiệm thấy có một gam kết tủa thì tất cả bao nhiêu lít CO2đã thâm nhập phản ứng. Các thể tích khí đo sinh sống đktc.


Cho a mol CO2hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH.

Xem thêm: Lịch Sử 8 Bài 30 Lịch Sử 8

- ví như b = 2a thì thu được dung dịch X.

- giả dụ b = a thì thu được dung dịch Y.

- giả dụ b = 1,4a thì thu được dung dịch Z.

Xem thêm: Top 20 Trong Làn Nắng Ửng Khói Mơ Tan, Bài Thơ: Mùa Xuân Chín (Hàn Mặc Tử

Chỉ dùng 1 hóa chất duy duy nhất và các thiết bị, điều kiện thí nghiệm quan trọng hãy trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch X, Y, Z trên.


Hấp thụ trọn vẹn 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M thu được hỗn hợp X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y chứa 2 chất tan là BaCl2 0,16M cùng Ba(OH)2 aM vào hỗn hợp X, nhận được 3,94 gam kết tủa cùng dung dịch Z. Biết những phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng oxi toàn diện thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M với KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa. Mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy mở ra thêm kết tủa. Quý hiếm của m là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M. Lúc V thay đổi thiên từ 2,24 lít mang đến 4,48 lít thì cân nặng kết tủa cũng biến đổi theo, trong đó lượng kết tủa thu được tối thiểu là:


Dẫn 3,136 lít CO2 (đktc) vào vào V(l) dung dịch kiềm đựng NaOH 0,7M với Ba(OH)2 0,5M đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 5,91 gam kết tủa trắng. Quý hiếm của V là:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch đựng 0,1 mol NaOH với 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X.Cô cạn X, chiếm được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml hỗn hợp NaOH 2M, sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X.. Cô cạn hỗn hợp X thu được 3m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là:


Oxi hóa trọn vẹn 3,1 gam photpho vào khí oxi dư. Cho toàn cục sản phẩm vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1M cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Khối lượng muối trong X là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X bao gồm Ba(OH)2 1M cùng NaOH 1M. Sau làm phản ứng nhận được 19,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là:


Hấp thụ không còn V lít khí CO2 vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M thu được a gam kết tủa cùng dung dịch X. Dẫn 0,7V lít khí CO2 vào dung dịch X thu nhận thêm 0,3a gam kết tủa nữa. Thể tích các khí phần lớn đo sống đktc. Giá trị của V là:


Trộn 50 gam dung dịch KOH 11,2% cùng với 150 gam hỗn hợp Ba(OH)2 22,8% được dung dịch A. Dẫn 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp A, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Trọng lượng của dung dịch B so với dung dịch A?


Dẫn một lượng khí CO2 thu được lúc đốt cháy một hợp hóa học hữu cơ vào trong bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa cùng đun nóng nước thanh lọc thu được thì tạo nên thêm 2,5 gam kết tủa nữa. Tính thể tích khí CO2 ban đầu (đktc)?


Cho 17,15 gam tất cả hổn hợp X gồm cha và na vào nước thu được hỗn hợp Y cùng 3,92 lít khí H2 (đktc). đến khí CO2 vào hỗn hợp Y. đến V lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp Y thấy lượng kết tủa thu được là khủng nhất. Cực hiếm của V là:


Hấp thụ hết CO2 vào dung dịch NaOH được hỗn hợp A. Chia A làm cho 2 phần bằng nhau. Mang lại dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết thêm a

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát