DUNG DỊCH X CHỨA HỖN HỢP GỒM NA2CO3 1 5M VÀ KHCO3 1M

     

Dung dịch X cất hỗn hợp bao gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Bé dại từ tự từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, xuất hiện V lít khí (ở đktc). Cực hiếm của V là


+) nhỏ từ từ dd HCl vào X xảy ra các phản ứng:

$CO_3^2 - + H^ + xrightarrowHCO_3^ - $

$HCO_3^ - + H^ + xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$


 $n_CO_3^2 - = n_Na_2CO_3 = 1,5.0,1 = 0,15,mol;,n_HCO_3^ - = n_KHCO_3 = 0,1,mol;n_H^ + = n_HCl = 0,2.1 = 0,2,mol$

$CO_3^2 - ,,,, + ,,,,,H^ + xrightarrowHCO_3^ - $

0,15 → 0,15 → 0,15

$ o n_HCO_3^ - = 0,1 + 0,15 = 0,25,mol;,n_H^ + = 0,2 - 0,15 = 0,05,mol$

$HCO_3^ - + H^ + xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

0,25 0,05 → 0,05

$Rightarrow V_CO_2 = 0,05.22,4 = 1,12,(l)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối X cùng Y tiến hành các phản nghịch ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối bột X, Y tương ứng là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5m và khco3 1m

(II) mang đến dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) đến Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

Xem thêm: Có Nên Mua Máy Chạy Bộ Dưới 5 Triệu Hay Không? Máy Chạy Bộ Dưới 5 Triệu

(V) Sục khí NH3 vào hỗn hợp Na2CO3.

(VI) mang đến dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Xem thêm: Chuẩn Bị Quần Áo Cho Trẻ Sơ Sinh 1 Tháng Tuổi Cần Những Gì? Quần Áo Trẻ Sơ Sinh 1 Tháng Tuổi

Các thí nghiệm hồ hết điều chế được NaOH là:


Một cốc nước tất cả chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho tới khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch tất cả NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M cùng KOH x mol/lít, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho cục bộ Y công dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X cất hỗn hợp có Na2CO3 1,5M cùng KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ từ bỏ từng giọt cho tới hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, hình thành V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


Cho tất cả hổn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm rảnh rỗi dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y làm phản ứng toàn vẹn với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cân nặng kết tủa X là


Hòa tan trọn vẹn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa những chất tan bao gồm nồng độ mol bởi nhau. Hai kim loại trong X là


Cho 7,1 gam hỗn hợp tất cả một sắt kẽm kim loại kiềm X cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng hết cùng với lượng dư hỗn hợp HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Sắt kẽm kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). đến 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Phương diện khác, khi đến 1,9 gam X công dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là:


Hỗn thích hợp X bao gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z gồm H2SO4 với HCl, trong những số ấy số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bởi dung dịch Z tạo nên m gam hỗn hợp muối. Cực hiếm của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Mang đến từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X đến khi bước đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 chiếm được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.