DUNG DỊCH X CÓ CHỨA 0 07 MOL NA+

     

Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml dung dịch Y bao gồm chứa y mol H+, Cl-, NO3- với 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- cùng NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được dung dịch Z. Dung dịch Z tất cả pH là
Bạn đang xem: Dung dịch x có chứa 0 07 mol na+

- Bảo toàn năng lượng điện tích mang lại dung dịch X:

nOH- = nNa+ - 2nSO42- = 0,07 - 2.0,02 = 0,03 mol

- Bảo toàn năng lượng điện tích đến dung dịch Y:

nH+ = (nCl- + nNO3-) - nNa+ = 0,042 - 0,01 = 0,032 mol

Khi trộn 100 ml X với 100 ml Y gồm phản ứng: H+ + OH- → H2O

=> nH+ dư = nH+ - nOH- = 0,032 - 0,03 = 0,002 mol

=> = (fracn_H^ + V_ mdd,sau,pu) = (frac0,0020,1 + 0,1) = 0,01M

=> pH = -log = 2


*
*
*
*
*
*
*
*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Cần thêm V2 ml H2O để được dung dịch HCl mới tất cả pH = 3. Quan hệ giới tính V1 với V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). đề nghị thêm V2 ml H2O để được dung dịch NaOH mới tất cả pH = 9. Quan hệ tình dục V1 và V2 là :


Trộn đôi mươi ml hỗn hợp KCl 0,05M với 20 ml hỗn hợp H2SO4 0,005M. Nếu coi thể tích sau khoản thời gian pha trộn bằng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của hỗn hợp thu được là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được là:


Cho nhị dung dịch: dung dịch A chứa H2SO4 0,1M và HCl 0,2M và dung dịch B chứa NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Trộn 100 ml dung dịch A với V ml hỗn hợp B thu được hỗn hợp C bao gồm pH = 7. Giá trị của V là:


Dung dịch A chứa H2SO4 aM và HCl 0,2M; dung dịch B chứa NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml hỗn hợp A cùng với 120 ml dung dịch B thì nhận được dung dịch bao gồm pH = 7. Giá trị của a là:


Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 tất cả HCl và HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Giá trị của a là :


Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4. Đem dung dịch thu được cho tính năng với dung dịch NaHCO3 dư nhận được 5,6 lít CO­2 (đktc). Nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 ban đầu là:


Cho m gam bố vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được hỗn hợp X. Pha loãng hỗn hợp X 10 lần được hỗn hợp Y gồm pH = 12. Trọng lượng Ba đã cần sử dụng là:


Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M cùng với thể tích đều nhau được dung dịch A. Mang đến 300 ml dung dịch A chức năng với V ml hỗn hợp B cất NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp C tất cả pH = 1 cùng m gam kết tủa D. Giá trị của V và m là
Xem thêm: Đáp Án Basic Tactics For Listening Basic Second Edition Answer Key

Dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ. PH của hai hỗn hợp này khớp ứng là x cùng y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Quan hệ tình dục giữa x với y là:


Trộn V1 lít dung dịch axit bạo phổi (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm bạo dạn (pH = 9) theo tỉ lệ thành phần thể tích nào sau đây để chiếm được dung dịch có pH = 6


Dung dịch X có NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M phải để trung hòa hết 100 ml hỗn hợp X là


Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M với 200 ml dung dịch KOH 0,03M thu được hỗn hợp X. Giá trị pH của dung dịch X là


Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M và 3 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được dung dịch B. Xác định pH của những dung dịch A và B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M công dụng với 300 ml dung dịch Y chứa các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 bM cùng KOH 0,05M, nhận được 2,33 gam kết tủa với dung dịch Z bao gồm pH = 12. Giá trị của a cùng b lần lượt là


Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X có pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Quý hiếm của a là


Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml hỗn hợp Y tất cả chứa y mol H+, Cl-, NO3- với 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- với NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z có pH là


Thêm thư thả dung dịch HCl bao gồm pH = 0 vào dung dịch đựng 5,25 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm sau đó nhau cho khi bao gồm 0,015 mol khí bay ra thì dừng lại. Mang đến dung dịch thu được tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư mang đến 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối với thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là


Hòa tan hết m gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu được hỗn hợp A với 0,672 lít khí H2. Dung dịch A tất cả pH là


Cho 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M bội phản ứng cùng với x ml dung dịch H2SO4 0,05M chiếm được (200 + x) ml dung dịch tất cả pH = 13. Sau phản nghịch ứng, khối lượng kết tủa tối đa thu được là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Tắt Dấu Gạch Đỏ Trong Word, Làm Mất Dấu Gạch Đỏ Dưới Chữ Trong Word

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.