Fe tác dụng với h2so4 đặc nóng

     

Dạng 1: Tính khối lượng của muối sunfat khi cho sắt, oxit sắt tác dụng với axit sunfuric

sắt và kim loại + H2SO4 loãng → muối sunfat + H2

mmuối sunfat = mh2 + 96nH2

Ví dụ: mang đến 23,1g các thành phần hỗn hợp Zn, Fe và Al vào hỗn hợp H2SO4 dư chiếm được 0,6 mol hidro. Khối lượng muối sunfat nhận được là

mmuối = 23,1 + 96.0,6 = 80,7g.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với h2so4 đặc nóng

Còn trường hợp giải phóng khí SO2 thì cách làm tính là

mMuối = mkl + 96nSO2

Còn nếu Tính cân nặng muối sunfat thu được khi hoà tan hết tất cả hổn hợp oxit sắt bởi H2SO4 loãng

m muối hạt sunfat = mh2 + 80nH2SO4

Còn nếu như hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng, dư giải tỏa khí SO2:

mMuối= 400/160.(mh2 + 16nSO2)

Dạng 2: Tính thể tích dung dịch axit sunfuric loãng

lúc axit sunfuric công dụng với hỗn hợp oxit sắt

nH2SO4 = nO

Ví dụ: Khử hoàn toàn 12g hh A có FeO, Fe2O3, Fe3O4 chiếm được 10,08g Fe. Tính thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M bắt buộc để hoà tan không còn 12g tất cả hổn hợp A.

Số mol O = (12 10,08)/16 = 0,12 mol

Số mol H2SO4 = số mol O = 0,12 mol

→ Vdd = 0,12/0,5 = 0,24 lit = 240 ml

khi Fe cùng kim loại chức năng với axit sunfuric loãng tạo thành khí H2

nH2SO4 = nH2

lúc Fe với kim loại chức năng với axit sunfuric đặc tạo thành khí SO2

nH2SO4 ­= 2nSO2

Dạng 3: các thành phần hỗn hợp Fe với oxit sắt công dụng với axit sunfuric đặc, nóng

mang thiết là mang lại m gam lếu láo hợp tất cả Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 chức năng với H2SO4 nhận được a mol khí sO2:

Xem hỗn hợp trên gồm bao gồm Fe và O

call x, y là số mol của Fe với O

Ta có: mFe + mO = m

56x + 16y = m (1)

Phương trình:

sắt → Fe+3 + 3e

x 3x mol

O + 2e → O-2

y 2y mol

S+5 + 2e → S+4

2a a mol

Theo ĐLBT electron:

3x 2y = 2a (2)

Giải hệ: (1) với (2) ta được x với y

* lưu giữ ý:

xung quanh ra, tất cả hổn hợp oxit sắt công dụng với dung dịch HNO3 thì hoàn toàn có thể dùng phương pháp tính nhanh:

mFe = (7mhh + 56ne)/10

trong đó: mhh = cân nặng của oxit sắt.

ne là số e dấn = 2a

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: mang đến 2,32g lếu hợp bao gồm FeO, Fe2O3 với Fe3O4 (số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa đầy đủ với V lit hỗn hợp H2SO4 0,5M. Cực hiếm của V là:

A. 0,04 lit

B. 0,08 lit

C. 0,12 lit

D. 0,16 lit

Câu 2: Hoà tung 2,81g hh có Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản nghịch ứng, hh muối bột sufat khan thu được lúc cô cạn dung dịch có khối lượng là

A. 6,81g

B. 4,81g

C. 3,81g

D. 5,81g

Câu 3: Oxi hóa chậm rãi m gam Fe ngoại trừ không khí sau một thời hạn thu được 12 gam tất cả hổn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để hòa tan hết X, phải vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M, đôi khi giải phóng 0,672 lít khí ( đktc). Tính m?

A. 10,08

B. 8,96

C. 9,84

D. 10,64

Câu 4: hài hòa hết a gam hỗn hợp 2 oxit sắt bởi 500 ml dung dịch H2SO4 dư sau bội phản ứng thu được dung dịch đựng FeSO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,3M. Quý hiếm của a là

A. 28,8g

B. 22,8g

C. 34,6g

D. 31,2g

Câu 5: Để ag bột Fe ko kể không khí sau một thời gian thu được hh A có trọng lượng 75,2g tất cả (Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4). đến hh A bội nghịch ứng không còn với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lit SO2 (đkc). Khối lượng a là

A. 11,2g

B. 22,4g

C. 25,3g

D. 56g

Câu 6:Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam muối hạt sunfat khan. Cực hiếm của m là

A. 52,2.

B. 54,0.

C. 58,0.

D. 48,4.

Trung chổ chính giữa luyện thi, thầy giáo dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe H2SO4 quánh nóng

17 355.644

Tải về nội dung bài viết đã được lưu

Fe H2SO4 quánh : Fe công dụng H2SO4 đặc nóng

1. Phương trình bội phản ứng Fe chức năng H2SO4 đặc nóng2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O2. Cân đối phản ứng oxi hoá khử (theo phương pháp thăng bởi electron)3. Điều khiếu nại phản ứng Fe chức năng với H2SO4 sệt nóng4. Cách tiến hành phản ứng Fe tính năng với H2SO4 đặc nóng5. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học5. Bài xích tập áp dụng liên quan

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản nghịch ứng thoái hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện xuyên xuyên suốt trong quy trình học Hóa học. Đặc biệt hóa học 10 các bạn sẽ được làm cho quen cùng với phương trình này qua bài cân đối phản ứng oxi hóa khử, với chương oxi lưu huỳnh Hóa 10.

Hy vọng qua phản nghịch ứng Fe chức năng H2SO4 sệt nóng này hoàn toàn có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng mực hơn.

Phản ứng nào tiếp sau đây không tạo ra muối fe (III)Hợp chất sắt (II) sunfat gồm công thức làSắt rất có thể tan trong dung dịch nào sau đâyTrong những loại quặng fe quặng gồm hàm lượng sắt cao nhất làCho sắt phản bội ứng với dung dịch HNO3 sệt nóng chiếm được một hóa học khí gray clolor đỏ chất khí kia là

1. Phương trình phản ứng Fe chức năng H2SO4 quánh nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2. Cân đối phản ứng oxi hoá khử (theo phương thức thăng bằng electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

3x

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4


2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe tính năng với H2SO4 đặc nóng

Nhiệt độ

4. Cách triển khai phản ứng Fe tính năng với H2SO4 quánh nóng

Cho fe (sắt) tính năng với axit sunfuric H2SO4

5. Hiện tượng Hóa học

Sắt (Fe) tan dần trong dung dịch và hiện ra khí hương thơm hắc lưu hoàng đioxit (SO2).

6. đặc thù hóa học của Fe.

6.1. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*

Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu huỳnh: fe + S FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản bội ứng được với nhiều phi kim.

6.2. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không công dụng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

6.3. Chức năng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

7. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. Những nhận định sau về kim loại sắt:

(1) Sắt còn có trong hồng ước của máu, giúp chuyển động oxi tới những tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền lâu Fe3+.

(3) sắt bị thụ động trong H2SO4 sệt nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng bao gồm hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trong thoải mái và tự nhiên sắt tồn tại sống dạng phù hợp chất, trong số quặng sắt

(6) kim loại sắt có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp ánĐáp án C(1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong ko khí dễ bị oxi hóa thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng tất cả hàm lượng fe cao nhất.

(5) đúng

(6) đúng, sắt + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy có 5 tuyên bố đúng

Câu 2. Cho các phản ứng chuyển hóa sau:

NaOH + dung dịch X → Fe(OH)2;

Fe(OH)2 + dung dịch Y → Fe2(SO4)3;

Fe2(SO4)3 + hỗn hợp Z → BaSO4.

Các hỗn hợp X, Y, Z theo thứ tự là

A. FeCl3, H2SO4 đặc nóng, Ba(NO3)2.

B. FeCl3, H2SO4 đặc nóng, BaCl2.

C. FeCl2, H2SO4 sệt nóng, BaCl2.

D. FeCl2, H2SO4 loãng, Ba(NO3)2.

Xem đáp ánĐáp án C2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl

dd X

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

dd Y

Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3

dd Z

Câu 3. cho 5,6 gam sắt tan trọn vẹn trong dung dịch H2SO4 quánh nóng, sau phản nghịch ứng thu được V lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Xem đáp ánĐáp ánBnFe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình nhường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình thừa nhận e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 4. chất nào dưới đây phản ứng với Fe chế tạo ra thành hợp hóa học Fe (II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc

Xem đáp ánĐáp án DA. Fe + Cl2 → FeCl3

B. Sắt + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Sắt + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: sắt + HCl → FeCl2 + H2

Câu 5. Dãy những chất với dung dịch nào sau đây khi rước dư rất có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp ánĐáp án DA. 2HCl + fe → FeCl2 + H2

B. Fe tiêu cực H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + fe → FeCl2 + H2

Fe + S → FeS

Câu 6. cho các phản ứng sau:

1) hỗn hợp FeCl2 + hỗn hợp AgNO3

2) hỗn hợp FeSO4 dư + Zn

3) hỗn hợp FeSO4 + hỗn hợp KMnO4 + H2SO4

4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2

Số phản nghịch ứng nhưng mà ion Fe2+ bị lão hóa là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Xem đáp ánĐáp án DIon Fe2+ bị oxi hóa sản xuất thành Fe3+ => có các phản ứng (1), (3), (4)

1) FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag

2) FeSO4 + Zn → sắt + ZnSO4 => Ion Fe2+ bị khử chế tạo ra thành Fe0


3) 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

4) 6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

Câu 7. Để pha loãng dung dịch H2SO4 quánh trong chống thí nghiệm, người ta triển khai theo bí quyết nào bên dưới đây?

A. Mang đến từ trường đoản cú nước vào axit với khuấy đều

B. đến từ từ bỏ axit vào nước và khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều

D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều

Xem đáp ánĐáp án BH2SO4 tung vô hạn trong nước và tỏa tương đối nhiều nhiệt. Giả dụ ta rót nước vào axit, nước sôi bất ngờ đột ngột và kéo theo đầy đủ giọt axit phun ra bao bọc gây nguy khốn trực sau đó người thực hiện làm thí nghiệm.

Vì vậy ý muốn pha loãng axit H2SO4 đặc, bạn ta đề nghị rót nhàn nhã axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh trong mà không được làm ngược lại.

Câu 8. đến từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt làm phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản bội ứng thuộc một số loại phản ứng thoái hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp ánĐáp án Cphản ứng thoái hóa khử xẩy ra khi sắt trong hợp chất chưa đạt số oxi hóa buổi tối đa

=> các chất thỏa mãn là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O ,

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O,

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

3FeCO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

Câu 9. đến 11,36 gam hồn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) với dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 gồm trong dung dịch ban đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.

Xem đáp ánĐáp án CCoi như lếu láo hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm bao gồm x mol Fe với y mol O

Theo đề bài bác ta có: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO= 0,06 mol

Qúa trình cho electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình thừa nhận electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định phép tắc bảo toàn electron thì: ne mang lại = ne nhận buộc phải 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta gồm x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe tất cả nFe(NO3)3 = nFe= x= 0,16 mol

nFehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol

Câu 10. cho các quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng cất nhôm là:

A.2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 11. dung dịch X bao gồm FeCl2 cùng FeCl3 được chia làm hai phần bởi nhau:

Phần 1: tính năng với hỗn hợp NaOH dư ở ngoài không khí chiếm được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: tác dụng với dung dịch AgNO3 chiếm được 1,3 mol AgCl. Tỉ lệ mol của FeCl2 cùng FeCl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

Xem thêm: Tên Sa Mạc Lớn Nhất Châu Á, 14 Sa Mạc Tuyệt Đẹp Trên Thế Giới

D. 2:3.

Xem đáp ánĐáp án DĐặt số mol FeCl2 với số mol FeCl3 trong những phần lần lượt là a cùng b mol

Phần 1: Bảo toàn sắt có

nFe(OH)3 = nFeCl2 + nFeCl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo có

nAgCl = 2.nFeCl2 + 3.nFeCl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,2 với b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.

Câu 12. mang đến m gam Mg vào dung dịch cất 0,18 mol FeCl3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,72 gam chất rắn. Quý hiếm của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.

Xem đáp ánĐáp án DNếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = mFe + mMg (dư) ≥ nFe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ thất bại được 6,72 gam hóa học rắn đề nghị Mg làm phản ứng hết → nFe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ nMg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → mMg = 0,21.24 = 5,04 gam.

Câu 13. Nung rét 29 gam oxit sắt với khí teo dư, sau bội nghịch ứng, trọng lượng chất rắn sót lại là 21 gam. Bí quyết oxit fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe3O4.

Xem đáp ánĐáp án BGọi số mol co tham gia phản ứng là a → số mol CO2 sản xuất thành là a mol

Vì lượng teo dư → chất rắn chỉ chứa Fe → nFe = 0,375 mol.

FexOy + yCO → xFe + yCO2

Bảo toàn trọng lượng → moxit + mCO = mFe + mCO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → nO = 0,5 mol

→ nFe : nO = 0,375 : 0,5 = 3:4 → công thức của oxit sắt là Fe3O4.


Câu 14.Cho 5,4 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe cùng Zn chức năng hoàn toàn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Cân nặng muối nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp ánĐáp án DnHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) với (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo định giải pháp bảo toàn khối lượng:

mhỗn hòa hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 15. Hòa tan trọn vẹn 5 gam các thành phần hỗn hợp Mg với Fe trong dung dịch HCl 4M nhận được 2,8 lít H2 (đktc) và dung dịch Z. Để kết tủa hoàn toàn các ion vào D yêu cầu 150 ml dung dịch NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.

Xem đáp ánĐáp án DÁp dụng định vẻ ngoài bảo toàn nguyên tố Natri

nNaCl = nNaOH = 0,3 (mol)

Áp dụng định khí cụ bảo toàn nguyên tố Clo

=> nHCl = nNaCl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít

Câu 16. Cho m gam bột fe vào dung dịch HNO3 mang dư, ta được hỗn hợp tất cả hai khí NO2 và NO tất cả VX = 8,96 lít (đktc) cùng tỉ khối so với O2 bằng 1,3125. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của NO, NO2 và cân nặng m của sắt đã dùng là

A. 25% cùng 75%; 1,12 gam.

B. 25% với 75%; 5,6 gam.

C. 35% cùng 65%; 5,6 gam.

D. 45% với 55%; 1,12 gam.

Xem đáp ánĐáp án BGọi x, y lần lượt là số mol của NO2, NO.

nHỗn thích hợp khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol vừa đủ của các thành phần hỗn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

=> khối lượng của tất cả hổn hợp khí trên là: 42.0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) với (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh vẻ ngoài bảo toàn electron ta có:

3.nFe = 1.nNO2 + 3.nNO

=> 3. NFe = 0,15 + 3 .0,05 = 0,3

=> nFe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m sắt = 0,1 .56 = 5,6 gam

Câu 17. Đốt rét một ít bột fe trong bình đựng O2 sau đó cho thành phầm thu được vào hỗn hợp HCl dư thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X có:

A. FeCl2 , HCl dư

B. FeCl3, HCl dư

C. FeCl2 , FeCl3, cùng HCl dư

D. FeCl3

Xem đáp ánĐáp án CĐốt sắt trong oxi: fe + O2 → Fe2O3, Fe3O4, FeO, fe dư (hỗn phù hợp X)

Hỗn thích hợp X + HCl dư FeCl2, FeCl3 và HCl dư

Câu 18. Cho 17,4 gam hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội phản ứng được m gam muối hạt khan. Quý giá m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.

Xem đáp ánĐáp án AQui đổi 17,4 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Ta có: mhỗn hòa hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3nFe = 2nO+ 3nNO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,225 mol,

=>mFe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam

Câu 19. Khi hoà tan cùng một lượng sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng và vào hỗn hợp H2SO4 loãng thì chiếm được khí NO cùng H2 có thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Hiểu được muối nitrat thu được có khối lượng bằng 159,21% cân nặng muối sunfat. Vậy M là kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.

Xem đáp ánĐáp án CM + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

a → a → na

2M + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo sinh sống cùng điều kiện nên tỉ trọng thể tích bằng tỉ lệ số mol:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn với n = với R = 56 (Fe).

Câu 20. Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Crom là kim loại cứng độc nhất trong toàn bộ các kim loại

B. Nhôm cùng Crom số đông phản ứng với HCl theo thuộc tỉ lệ số mol.

C. đồ vật dụng làm bằng nhôm với crom hồ hết bền trong ko khí với nước vì có màng oxit bảo vệ.

D. Sắt với crom phần lớn bị thụ động hóa do HNO3 đặc, nguội.

Xem đáp ánĐáp án BPhương trình làm phản ứng hóa học

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

.............................

Ngoài ra các chúng ta cũng có thể tham khảo một số tài liệu sau:

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OAl + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2Axit sunfuric loãng: tính chất hóa học, công thức, ứng dụngCông thức giải nhanh Hóa học tập 10

------------------------------

VnDoc đã gửi tới chúng ta Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn. Câu chữ tài liệu giới thiệu với mong ước giúp chúng ta biết bí quyết viết và thăng bằng phương trình bội nghịch ứng khi đến Fe công dụng H2SO4 quánh nóng từ đó có thể nhận biết hiện tượng lạ sau phản nghịch ứng. Cũng tương tự khái quát lại đặc điểm Hóa học tập của Fe, đặc thù hóa học tập H2SO4 thông qua có những bài tập minh họa.

Xem thêm: Kể Tên Các Khối Hình Học Thường Gặp Là Những Khối Nào ? Câu 4 Trang 53 Sgk Công Nghệ 8

Chúc chúng ta học tập tốt.